ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

      


 • ประชุมเรื่องร้องเรียน 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีผู้ร้องเรียนที่ดินสาธารณประโยชน์ หม ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2562 00:55 โดย niroon
 • อบรมการท่องเที่ยว วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักพื้นที่พิเศษ4 หรือ  อพท.4 จัดประชุมอบรมสร้างนักพัฒนาการท่องเที่ยว ณ. หอประชุม ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 23:08 โดย niroon
 • ประชาคมหมู่บ้าน อบต.วังอิทก โดยนายเกษม คำโสภา นายก อบต.วังอิทก สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 22:59 โดย niroon
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 225 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  
    
 • ประกาศกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สายเลียบหนองพันต่าง หมู่ที่ 5บ้านวัดกลางสุริยวงศ์ งบประมาณ 497,000 บาท กว ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2562 23:27 โดย niroon
 • ประกาศผลการกำหนดราคากลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่องผลการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานด้านหลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2562 01:12 โดย niroon
 • ประกาศประกวดราคา องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังจากสามแยกเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเล็กทรอนิกส์ (e ...
  ส่ง 27 ธ.ค. 2561 01:05 โดย Wangitok Tumbon
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 41 รายการ ดูเพิ่มเติม » • เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่นตำบลวังอิทก ขอเชิญแม่เด็กหรือผู้ปกครอง ที่เลี้ยงดูเด็กมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2562 00:41 โดย niroon
 • ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 8 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2561 22:56 โดย Wangitok Tumbon
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทกเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ หรือทุพพลภาพ ของ อบต.วังอิทก (แก ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2561 00:16 โดย Wangitok Tumbon
 • ขอเชิญสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ขอเชิญประชาชนตำบลวังอิทก สมัครเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสล.)ผู้ที่จะสมัครเป็น อาสาสมัครท้อถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ต้องมีค ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2561 21:29 โดย Wangitok Tumbon
 • การลงทะเบียนรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบยกเลิกเงื่อนไขที่ที่ว่าผู้มีสิทธิรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2561 01:14 โดย Wangitok Tumbon
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadgetข่าวอื่นๆ