วัตถุประสงค์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู
  30 พ.ย. 2557 01:34 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ย. 2558 02:06 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ย. 2558 02:17 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ย. 2558 01:52 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 22:08 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ย. 2558 01:52 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:45 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 22:01 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:24 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:37 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ย. 2558 02:06 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ย. 2558 02:17 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  14 พ.ย. 2557 14:36 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  14 พ.ย. 2557 14:36 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  14 พ.ย. 2557 14:36 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  14 พ.ย. 2557 14:36 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 22:08 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ย. 2558 01:52 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ย. 2558 20:42 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:45 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 22:01 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 ต.ค. 2557 00:37 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:24 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:37 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ย. 2558 02:06 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ย. 2558 02:17 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 22:18 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  3 มิ.ย. 2558 01:53 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  11 มิ.ย. 2558 21:48 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  8 ก.ย. 2558 01:16 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 พ.ย. 2557 12:27 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  3 มิ.ย. 2558 02:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 22:08 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:24 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ย. 2558 02:06 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:37 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ย. 2558 02:17 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:45 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 22:01 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ย. 2558 01:52 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:13 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  14 พ.ย. 2557 14:24 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:13 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  15 ม.ค. 2558 22:53 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  8 ก.ย. 2558 01:16 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  15 ม.ค. 2558 22:53 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  8 ก.ย. 2558 01:16 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  15 ม.ค. 2558 22:53 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  8 ก.ย. 2558 01:16 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  18 ธ.ค. 2557 00:28 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  14 พ.ย. 2557 14:03 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  26 มี.ค. 2558 01:13 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 ม.ค. 2558 22:44 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  14 พ.ย. 2557 14:36 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  14 พ.ย. 2557 14:36 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  80 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 ต.ค. 2557 00:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 ต.ค. 2557 00:43 Wangitok Tumbon
ą

ดู
  30 พ.ย. 2557 01:33 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ต.ค. 2558 00:59 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  17 ธ.ค. 2557 07:59 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  17 ธ.ค. 2557 07:58 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  17 ธ.ค. 2557 07:24 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  17 ธ.ค. 2557 07:14 Wangitok Tumbon
ą

ดู
  9 ธ.ค. 2557 17:46 Wangitok Tumbon
ą

ดู
  3 ธ.ค. 2557 21:49 Wangitok Tumbon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:22 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:22 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  74 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:22 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  115 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 4 ก.ค. 2557 19:49 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  80 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มิ.ย. 2558 21:22 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  17 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ 1 (ครั้งที่ 2)  43 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 4 ก.ค. 2557 19:49 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:22 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ค. 2557 22:27 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ค. 2557 22:27 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง Capeseal สายบ้านวังอิทก - สะพานข้ามแม่น้ำยมแห่งใหม่ หมู่ ๓ ตำบลวังอิทก  42 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 4 ก.ค. 2557 19:49 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนดินลูกรังในเขตตำบลวังอิทก จำนวน ๘ โครงการ  44 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 4 ก.ค. 2557 19:49 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  896 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 9 พ.ย. 2555 00:37 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  88 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 4 ก.ค. 2557 19:50 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 4 ก.ค. 2557 19:49 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคา 7 ก.พ. 54  40 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 4 ก.ค. 2557 19:49 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่องประมูลงานก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายพนังกั้นน้ำชลประทาน - สะพานข้ามแม่น้ำยม แห่งใหม่ หมูที่ 11 บ้านใหม่อยู่เจริญ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ครั้งที่ 2  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 4 ก.ค. 2557 19:49 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  8 ก.ค. 2557 01:08 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  8 ก.ค. 2557 01:08 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:22 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  8 ก.ค. 2557 01:08 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:22 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:22 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  95 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  88 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  89 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มิ.ย. 2558 21:21 Wangitok Tumbon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  280 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 ก.ย. 2554 01:42 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  715 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 ก.ย. 2554 01:47 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  847 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 ก.ย. 2554 02:07 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  528 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.ย. 2554 02:00 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  6233 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 มี.ค. 2554 20:28 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  10340 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2554 05:48 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  10 ก.ค. 2557 00:06 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  3466 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2554 05:36 Wangitok Tumbon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  7 ก.ค. 2557 23:54 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:37 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ค. 2557 23:55 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  776 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 มิ.ย. 2554 01:37 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555  612 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 4 ก.ค. 2557 19:51 Wangitok Tumbon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

ดู
  26 มี.ค. 2558 01:36 Wangitok Tumbon
ą

ดู
  26 มี.ค. 2558 01:36 Wangitok Tumbon
ą

ดู
  26 มี.ค. 2558 01:36 Wangitok Tumbon
ą

ดู
  26 มี.ค. 2558 01:36 Wangitok Tumbon
ą

ดู
  26 มี.ค. 2558 01:36 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:38 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  26 มี.ค. 2558 01:38 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  26 มี.ค. 2558 01:38 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  30 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ก.ค. 2557 22:51 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ก.ค. 2557 22:51 Wangitok Tumbon
ą

ดู
  26 มี.ค. 2558 01:39 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ค. 2557 22:28 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ค. 2557 22:28 Wangitok Tumbon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 1 ก.ค. 2553 23:49 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  67 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ก.ค. 2553 21:31 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  64 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.ค. 2553 23:28 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  58 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ก.ค. 2553 21:31 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  101 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.ค. 2553 23:28 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.ค. 2553 23:28 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.ค. 2553 23:28 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  86 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.ค. 2553 23:28 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.ค. 2553 23:28 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  256 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 มิ.ย. 2554 01:36 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  475 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 มิ.ย. 2554 01:36 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  118 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 มิ.ย. 2554 01:37 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  168 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 มิ.ย. 2554 00:59 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  135 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 มิ.ย. 2554 01:37 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  223 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 มิ.ย. 2554 01:37 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  344 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 มิ.ย. 2554 01:37 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  132 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 มิ.ย. 2554 01:37 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4/2554 ครั้งที่ 1  59 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 4 ก.ค. 2557 19:51 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4/2554 ครั้งที่ 2  302 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 4 ก.ค. 2557 19:51 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4/2554 ครั้งที่ 3  74 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 4 ก.ค. 2557 19:51 Wangitok Tumbon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  16 ธ.ค. 2557 19:27 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  16 ธ.ค. 2557 19:27 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  16 ธ.ค. 2557 19:27 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  16 ธ.ค. 2557 19:27 Wangitok Tumbon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  26 มี.ค. 2558 01:40 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  26 มี.ค. 2558 01:40 Wangitok Tumbon
ċ

ดู
  26 มี.ค. 2558 01:40 Wangitok Tumbon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  7 ก.ค. 2557 22:44 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  7 ก.ค. 2557 22:44 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  9 ก.ค. 2557 02:37 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  16 ก.ค. 2557 07:11 Wangitok Tumbon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  52 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 ม.ค. 2557 23:10 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1575 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 ม.ค. 2557 23:10 Wangitok Tumbon
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  235 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 ม.ค. 2557 23:10 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  103 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 ม.ค. 2557 23:10 Wangitok Tumbon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
หน้าปก   141 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 30 มิ.ย. 2554 23:45 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 30 มิ.ย. 2554 23:56 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
สารบัญ  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 ธ.ค. 2552 00:51 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
บทที่1  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 ธ.ค. 2552 00:52 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
บทที่ 2  270 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 ธ.ค. 2552 00:57 Wangitok Tumbon
ċ

ดาวน์โหลด
บทที่ 3  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 ธ.ค. 2552 00:57 Wangitok Tumbon
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  378 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 มิ.ย. 2554 23:56 Wangitok Tumbon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  8 ก.ค. 2557 01:57 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  8 ก.ค. 2557 01:57 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  8 ก.ค. 2557 01:57 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  8 ก.ค. 2557 01:57 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  8 ก.ค. 2557 01:57 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  8 ก.ค. 2557 01:57 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  8 ก.ค. 2557 01:57 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  8 ก.ค. 2557 01:57 Wangitok Tumbon
Ċ
ดู
  8 ก.ค. 2557 01:57 Wangitok Tumbon