Obecný úrad

               Ú r a d n é    h o d i n y    p r e    v e r e j n o s ť

obecný úrad je pre verejnosť otvorený v pracovných dňoch v čase:

         pondelok               7,30 – 12,00                  12,30 – 15,30

         utorok                    7,30 – 12,00                  12,30 – 15,30

         streda                     7,30 – 12,00                  12,30 – 16,00

         štvrtok                   7,30 – 12,00                  12,30 – 15,30

          piatok                      7,30 – 12,00                  12,30 – 15,00

 Zamestnanci obecného úradu:

        starosta obce:            RNDr.  naster  Milan

      kontrolór obce:         Ing.  kulanová  mária

         poslanci:  

         zástupca starostu:           Fedorčák Daniel

                                                                Balážová Beáta

                                                                dudiak martin

                                                                Labanc Slavomír

                                                                ondrej rašpľa


     pracovníčka OcU.: Zita pažinová