Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesületről

2006. augusztus 14-án Veresegyház, Kemény Kálmán utca 5. székhellyel, többségében veresegyházi lakosok alapító tagságával megalakult a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület. Az Egyesület Pk. 60.409/2006. számon 2006. december 15-i hatállyal, jogerősen bejegyzésre került a Pest Megyei bíróságon.Az Egyesületünk célja a honfoglaló magyarok, illetve az azt követő korok magyar katonai - kiemelten az 1848-49-es szabadságharc alatt harcolt huszárság és honvédség - hagyományainak megőrzése, ápolása. 

Alapszabályzatunk szerint céljaink: "az Egyesület közös katonai hagyományőrző rendezvényekkel, illetve azokon való részvételével igyekszik erősíteni a barátságot más hasonló jellegű szervezetekkel. Az Egyesület részt vesz a városi ünnepségeken, rendezvényeken, neves személyek, valamint államfők fogadásán és olyan eseményeken, ahol jelenlétével emeli a rendezvények színvonalát." 

Az eddigi támogatók segítségéből, illetve fellépéseink díjazásából sikerült hat huszár ruhát varratni. Csináltattunk 2 db. 6 fontos ágyúcsövet, az egyik ágyúcsőhöz szereztünk fogatos ágyútalpat. Három honvéd tüzér és két honvéd gyalogos egyenruhát készítettünk. A honfoglaló íjászaink őnerőből a fegyverzetüket és részben ruházatukat beszerezték.

2007. március 15-i ünnepségen jelent meg először az Egyesület. Azóta több ünnepségen, rendezvényen vettünk részt Veresegyházon, Budapesten, Isaszegen, Fóton valamint a környező településeken.

2008. március 15-én a huszárok mellett a tüzérek és honvéd gyalogosok, illetve szabad csapatként az egyesület tagjai részt vettek a városi ünnepségen.

2008. április 01-08. között lezajlott 20. Tavaszi Emlékhadjárat csatajelenetein és a megemlékezéseken részt vettünk.

Az önkormányzat saját területének bérbeadásával olyan helyet biztosított az egyesületnek, ahol a lovakat megfelelő körülmények között tudjuk tartani, itt gyakorlópályákat alakítottunk ki, rendezvényeket szerveztünk.

2008. július 06-án megrendeztük az első hagyományőző napunkat. A rendezvényen a csapatzászlóinkat megáldották, illetve a hagyományőrzők bemutatták tudásukat.

További céljaink között szerepel a huszárcsapat bővítése mellett egy tüzérüteg (3 ágyú), annak kezelőszemélyzete, illetve a gyerekek számára gyalogos honvéd csapat felállítása. Fontosnak tartjuk a honfoglalás kori hagyományok megőrzését, az íjászok és lovas íjászok csapatának szervezését is.

A huszárokra alapozva egy Rákóczi szabadságharcos csapat felállítását is elképzelhetőnek tartjuk. Természetesen ehhez sok munka és pénz szükséges.

A csekélynek mondható tagdíj mellett több forrásból kívánjuk a szükséges anyagi fedezetet előteremteni:
Az Önkormányzat eddig is maximálisan támogatta az elképzeléseinket, amennyire anyagi és egyéb lehetőségei megengedték.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Fóti Károlyiak Alapítvánnyal. Az Alapítvány közreműködésével a támogatók adójának 1%-át, illetve a helyi vállalkozók alapítványon keresztüli felajánlásait tudjuk fogadni.
Nem utolsó sorban Veresegyház polgárainak egyéni támogatásában bízunk.

Sikerült megvalósítani az elsődleges tervünket, hogy a 2007. március 15-i ünnepségen 6 fővel, már az ezred ruhájában megjelentünk. Sokak szerint nagy sikerünk volt.

Egyesületünk ígéretet kapott egy önkormányzati terület hossúş távú bérlésére, ahol biztosítva lesz a lovak elhelyezése, gyakorlópályák kialakítása.

Amennyiben úgy látja, hogy céljainkat érdemes támogatni, szívesen vesszük segítségét, hozzájárulásait. Ennek lehetséges módja:

Egyesületünk elérhetősége:
2112 Veresegyház, Kemény Kálmán u. 5.
Tel: 28-385-382, 06-30-9506-623,
illetve bankszámlaszám: 66000011-11071479

A Fóti Károlyiak Alapítvány és Egyesületünk közötti megállapodás alapján céltámogatásként is lehet adományozni.
Az Alapítvány adószáma: 18671788-1-13,
illetve bankszámlaszáma: 103000002-20385505-00003285.


Aloldalak (1): [Névtelen]