Välkommen till Föreningen för en ansvarsfull vindkraftsutbyggnad I Lilla Edet.

Föreningen är en ideell lokalavdelning till Föreningen Svenskt Landskapsskydd.
Föreningens syfte är att främja en ansvarsfull utbyggnad av vindkraften i Lilla Edets kommun
så att värdefulla natur- och rekreationsområden skyddas från akustiska och visuella störningar
från vindkraftverk samt att i övrigt verka för att behålla kommunens natur - och miljövärden samt 
verka för en god livskvalitet inom Lilla Edets kommun.
Naturen i Lilla Edet med många sjöar i vacker skogsterräng är en del av identiteten och stoltheten
för invånarna i kommunen och de många vandringslederna lockar hit många utanför kommungränsen.
Vi vill behålla fina, tysta rekreationsområden i kommunen så att dessa inte omvandlas
till industriliknande vindkraftsparker.
Vi anser att vindsnurror inte får placeras överallt och i stora mängder så att de omger hela Lilla Edets
samhälle
 

Årsmöte 2017

Föreningen för en ansvarsfull vindkraftsutbyggnad i Lilla Edet kommer att hålla årsmöte onsdag 22/3-17 kl 19.00 i Hjärtumsgården (lokalen i källarplanet). 


 

 
.