Välkommen till Föreningen för en ansvarsfull vindkraftsutbyggnad I Lilla Edet.

Föreningen är en ideell lokalavdelning till Föreningen Svenskt Landskapsskydd.
Föreningens syfte är att främja en ansvarsfull utbyggnad av vindkraften i Lilla Edets kommun
så att värdefulla natur- och rekreationsområden skyddas från akustiska och visuella störningar
från vindkraftverk samt att i övrigt verka för att behålla kommunens natur - och miljövärden samt 
verka för en god livskvalitet inom Lilla Edets kommun.
Naturen i Lilla Edet med många sjöar i vacker skogsterräng är en del av identiteten och stoltheten
för invånarna i kommunen och de många vandringslederna lockar hit många utanför kommungränsen.
Vi vill behålla fina, tysta rekreationsområden i kommunen så att dessa inte omvandlas
till industriliknande vindkraftsparker.
Vi anser att vindsnurror inte får placeras överallt och i stora mängder så att de omger hela Lilla Edets
samhälle
 Föreningen för en ansvarsfull vindkraftsutbyggnad i Lilla Edet beslutade på årsmötet 2017 att t v vara vilande. Skälet är att föreningens målsättning till stora delar har uppfyllts och att det inte planeras några fler vindkraftverk inom Lilla Edets kommun. Föreningen finns dock kvar och kan återuppta arbetet om det dyker upp någon verksamhet, som kan befaras påverka kommunens tysta och opåverkade naturområden. Vi vill tacka för allt stöd föreningen fått under de år föreningen funnits och utan detta stöd hade föreningen inte kunnat få sina synpunkter tillgodosedda i den omfattning som skett.
 

 
.