Giới thiệu công ty

- Tên công ty       : CÔNG TY SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VINAMETECH

- Tên giao dịch            : VINAMETECH TRAPRO., LD

- Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

-  Điện thoại:         04 39 541 357            Fax: 04 39 541 357

- Email: Vinametechco@gmail.com

- Web: http://sites.google.com/site/vinametechco/

            Công ty TNHH sản xuất và thương mại công nghệ VINAMETECH đủ năng lực để sản xuất những sản phẩm cơ khí phức tạp, đòi hỏi công nghệ và máy móc thiết bị hiện đại.

Lĩnh vực kinh doanh

         Sản phẩm của công ty hiện nay bao gồm:

     1. Thiết bị máy móc: thiết kế đồ gá, máy bán tự động, thiết bị hỗ trợ dây truyền, động cơ tự động cho toà nhà,...
     2. Chi tiết máy: các sản phẩm tiện, phay, khoan khoét, .... khuôn đột dập tấm,....dụng cụ cho các máy công cụ.
     3. Kết cấu cơ khí: khung nhà thép, nhà xưởng, cửa thép công nghiệp, cửa chống cháy, cửa cuốn thép, cửa cuốn chống cháy, giàn giáo, ván khuôn,...
     4. Thiết bị bảo hộ lao động: cung cấp các loại thiết bị bảo hộ lao động.
    ( có kèm cataloge kèm theo).