Науково-методична проблема школи

Науково-методична проблема школи:

«Забезпечення оптимальних умов для розвитку соціально компетентної особистості учня у процесі навчання та виховання»

Термін реалізації: 2015-2021 р.


Мета : формування і розвиток  в учнів особистої зрілості та ключових компетентностей, які дозволять їм бути готовими до свідомого самовизначення з урахуванням не тільки своїх нахилів і здібностей, але й інтересів суспільства; досягнення  високої якості освіти і розвитку суб’єктів освітнього процесу-вчителя й учня.


Завдання:

дидактичні:

 •  створення організаційно-функціональної структури процесу формування та розвитку ключових компетентностей;

 • визначення оптимальних методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді ключових компетентностей;

педагогічні:

 • розробка моделей розвитку ключових компетентностей учнів у різних сферах життєдіяльності;

 • допомога обдарованим та здібним дітям у виборі стратегії реалізації їх здібностей та нахилів;

управлінські:

 • створення умов для самореалізації особистості учня у різних видах творчої діяльності, розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху;

 • модернізація навчально-матеріальної бази як обов’язкової умови підвищення якості освіти;

 • створення освітнього простору, у якому б кожна дитина розвивалась, розкриваючи свій безмежний потенціал у всіх сферах життя.

Основні стратегії розвитку ключових компетентностей:

 • застосування інформаційно-комунікаційних технологій;

 • застосування методів особистісно орієнтованого навчання;

 • застосування методів інтерактивного навчання;

 • застосування методів проектного навчання;

 • застосування проблемно-пошукових методів навчання;

 • створення ситуації успіху.


4 січня 2018 року у Васильківській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 пройшов Методичний день.

методичний день.doc

Фоторепортаж
 23 травня 2016 року у Київському палаці дітей та юнацтва в рамках соціальної програми Дружини Президента України Марини Порошенко пройшов спеціалізований тренінг для працівників освітньої сфери «Інклюзивна освіта – рівень самоосвіти нації. Досвід. Перспективи. Результати».

Документ Microsoft Office Word.docx


27 жовтня 2015 року у Васильківській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 відбулась науково-практична конференція «Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу як об’єктивний чинник поліпшення якості освіти».  


                          

                           Науково-методична проблема,   над якою працював педагогічний колектив Васильківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 У 2009-2015 роках: "Розвиток творчого потенціалу учнів через упровадження інформаційних технологій".

 

Мета: формування вчительської та учнівської компетентностей з інформаційно-комунікаційних технологій, необхідних для життя в інформаційному суспільстві.

 

Завдання: створення оптимальних умов для широкого впровадження ІКТ в навчально-виховний процес школи та особистісний фаховий і навчальний простір учителів і учнів.

План роботи над науково-методичною проблемою, розроблений творчою групою, був презентований на педагогічній раді. Учителі мали змогу обговорити та внести до нього необхідні корективи.

 

Науково- методична проблема школи

Терміни роботи над проблемою:  2010 – 2015 навчальні роки.

план роботи над проблемою школиПедрада. 29.12.2014


Comments