Các Bước Tiến Hành Đại Hội

III. TRÌNH TỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN:
Đại hội chi đoàn thông thường không tiến hành họp trù bị, nên trình tự như sau:
+ Ôn định tổ chức.
+ Nghi lễ chào cờ (hát Quốc ca, và bài ca chính thức của Đoàn: Bài Thanh niên làm theo lời Bác - Nhạc là lời: Hoàng Hòa).
+ Tuyên bó lý do, giới thiệu đại biểu (Bí thư thực hiện)
+ Bầu chủ tịch Đại hội và giới thiệu thư ký. (Bầu bằng biểu quyết giơ tay).
+ Đọc báo cáo Đại hội (do Bí thư trình bày, trường hợp đặc biệt có thể Phó bí thư nhưng phải là chủ tịch Đại hội).
+ Thiếu nhi chúc mừng hoặc các đơn vị bạn phát biểu chào mừng (nếu có).
+ Thảo luận về báo cáo Đại hội và dự thảo báo cáo Đại hội Đoàn cấp trên (nếu có).
+ Đại biểu chi ủy và Đoàn cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo. (Cấp ủy phát biểu trước, Đoàn cấp trên phát biểu sau. Mỗi ý kiến phát biểu xong, Bí thư chi đoàn đáp từ từng người một). + Tổng kết phần thảo luận của chi đoàn
+ Bầu BCH khóa mới (hướng dẫn cụ thể ở tiểu mục 1, mục IV)
+ BCH mới ra mắt nhận nhiệm vụ
+ Bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên (nếu có)
+ Thông qua nghị quyết Đại hội
+ Chủ tịch Đại hội lấy biểu quyết nghị quyết
+ Đọc lời bế mạc
+ Chào cờ bế mạc (không hát quốc ca)
Lưu ý: Để tạo không khí tươi trẻ, cần bố trí văn nghệ xen kẽ trong chương trình_Đại hội.
Chi tiết xem tại đây!

Comments