home

 
 
Information till elever och vårdnadshavare på Vallhamra skola 

 

Sofia Hedin Jonsson 031-7921465
Administratör

Daniel Larsson 031-7921461
Rektor 7-9/A-gruppen
daniel.larsson@partille.se

Christine Olausson  031- 7921467       
Studie- och Yrkesvägledare                   
christine.olausson@partille.se              
 hemsida                                                                   
Lisa Karlsson 031-7921476
Köksmästare
lisa.karlsson@edu.partille.se


Skolverkets logotyp

 
 
Lena Knapasjö 031-792 14 60
Administratör          

 Lisa Lindeberg 031-792 17 92          
 t.f rektor 4-6             
elisabeth.lindeberg@partille.se  

Birgitta Westberg 031-7921477    
Skolsköterska
 
Birgitta börjar den 14 april och är fram till dess hos oss följande dagar: 19, 20, 24, 27 mars, 1 och 3 april.
 Information om hur du sjukanmäler ditt barn.031-792 14 09  Du kommer då till en telefonsvarare där du följer instruktionerna och matar in ditt barns personnummer. Observera att anmälan måste göras varje dag.   
   
 

 
Nu finns vår matsedel som en app;  http://www.dinskolmat.se/