-en pedagogisk webbplats


AKTUELLT


Idrottslärarna vill tacka alla som hjälpte till att göra fredagens Vallhamrajogg till en trevlig dag där hela Vallhamraskolan deltog. Speciellt tack till 9a och 9c som hjälpte till att lotsa runt förskolebarnen på ett positivt sätt. Dessutom stod ett par elever i 9a för uppvärmningen vilket var uppskattat.

Vi hoppas att detta kan bli ett arrangemang som kommer tillbaka varje år.

                                  

                                    Johanna, Emil och Sören.
Tips till elever och vårdnadshavare i åk 7-9.
Titta gärna på:
Pluggkoden: lärstrategier för högstadiet.

Datum nationella prov år 6
Datum, nationella prov år 9

ANVÄNDBARA LÄNKAR


BLANKETTER       LÄSÅRSTIDER

UNIKUM               ELEVMAIL


Följ oss i sociala medier

 https://facebook.com/vallhamraskola       http://instagram.com/vallhamra_skola        https://twitter.com/vallhamraskola

Bilder, texter och filmer som är skapade av oss ska hanteras enligt upphovsrätten.