-en pedagogisk webbplats


AKTUELLT

Tips till elever och vårdnadshavare i åk 7-9.
Titta gärna på:
Pluggkoden: lärstrategier för högstadiet.

Datum nationella prov år 6
Datum, nationella prov år 9
ANVÄNDBARA LÄNKARBLANKETTER       LÄSÅRSTIDER

UNIKUM               ELEVMAIL


Följ oss i sociala medier

 https://facebook.com/vallhamraskola       http://instagram.com/vallhamra_skola        https://twitter.com/vallhamraskola

Bilder, texter och filmer som är skapade av oss ska hanteras enligt upphovsrätten.