Om oss

Uddevalla flygklubb finns vid Rörkärrs flygfält, nordväst om Uddevalla

PPR krävs för landning, ring i första hand

Anders Olsson (ordförande och fältchef): 070-277 42 65 eller Kent Mattsson: 070-757 72 62.

Alternativt Peter Nilsson: 0522-824 14, 073-244 99 55.

För landningsträning krävs särskilt tillstånd av fältchefen, ring i god tid.

Miljötillsyn juni 2021

Den 21/6 2021 gjorde Uddevalla kommun en miljöinspektion och vi kan stolt konstatera att vi fick godkänt på hur vi hanterar miljö och egenkontrollarbetet inom klubben. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer sammantaget att verksamheten är väl genomtänkt ur miljösynpunkt.

Klubbens manual för egenkontroll återfinns här.

Uddevalla Rörkärr flygfält

Allmän information

Ort

Flygplatstyp

ICAO-kod

Driftbolag

Öppningsår

Höjd över havet

Geografiska koordinater

Uddevalla

Enskild flygplats

ESGU

Uddevalla flygklubb

1972

36 meter / 120 feet

58°22′N 11°47′O

Banor

Riktning Längd Bredd Beläggning

03/21 655 m ca 30 m Gräs

Rörkärr flygfält ligger nordväst om Uddevalla, 3 kilometer norr om Torp köpcentrum. Flygfältet har en gräsbevuxen start- och landningsbana. Fältet är hemvist för Uddevalla flygklubb och Veteranflyggruppen i Uddevalla.

Kartan nedan visar områden som ej bör överflygas: