www.tzaandt.nl‎ > ‎

Thomasvoar en Pieternel

Het nije joar is al weer begonnen,

en wie hebben joe n gelukkeg nijjoar oaf wonnen.

Din begunnen we mor mit dit verhoal,

luustern joe mor goud in zoal.


Der wordt elk seizoen n pluum vot geven,

dit aan n persoon dij veul verdainsten dut veur de soamenleven.

Dizze man het wel 19 bestuursboantjes op zich nomen,

en is ook wel ais mit stoomboot hier komen.

Ook is hai nog ridderd veur al zien waark in t Zaandt,

en zo stait er elk kwartoal ain in Zandtster kraant.

 

n Oldere man van Hoofdstroat,

het laiver nait dat men hierover proat.

Mor over buren kinnen het goadesloan,

nog gain uur noadat kerk is oetgoan.

Worden alle matjes drij keer klopt.

veur dat hai dr mit stopt.

Iedere zundag dut hai dit, joa elke week,

as t n keer nait kin is hai van streek.

 

Op 31 Januoari zet Dörpshoes heur deuren open.

din kin men doar even noar binnen lopen.

Zz races hebben doar n kiekdag veur joe had,

dr waren veul mensen veur op pad.

Men kon foto’s, schuurvondsten en van alles bekieken goan,

ook kwamen dr olle en nije motoren te stoan.

In de zummer kon men weer van de wedstried genieten goan,

men kwam din ook weer overal vandoan.

 

n Man aan ander kaant Hoofdstroat mag groag n puzzel leggen,

en doar kin je wat over zeggen.

n Puzzel van n poar doezend stukjes is nait mis,

 denk dat hai doar wel wat uurtjes mit bezig is.

Puzzel lag op n mooie ploat en was hoast kloar,

hai had t eindelek veur mekoar.

En dou mouk dij kat een sprong dr bovenop,

 alle puzzelstukjes vlogen deur lucht,in koamer lagen ze op de kop.

Wat was hai kwoad op dij kat,

dij al laang argens anders zat.

 

Vrouwluu van Passage hadden n lezing over kovvie, dat broene goud,

dr waren veule doames noar Agora sjouwt.

Dr werd heur veul verteld,

en ook wer dr aan t end wat vroagen stelt.

Doar kon je mor aan begunnen goan,

want dr kwam ook n pries op te stoan.

Waist stoe het nog Pieternel

houveul koffie drinkt n Nederlander per dag wel.

Dizze vrouw van Toenbouwstroat docht het wel te waiten,

dat n Nederlander dr wel 1200 liter per joar in zol gaiten,

waiten joe in zoal haiveul n mens per dag zol kriegen,

140 liter gemiddeld dus over dij 1200 liter zol ik mor zwiegen.

Mor vrouwluu hebben dr lol om had,

noa 1200 liter binnen je t ook wel zat.

 

n Man van Vinkenpad reed al hoast 40 joar op bus,

dat was veur hom n schiere klus.

Zien familie het hom op n dag schier verrast,

ze waren over n olle dambus slim enthousiast.

Ze reden doarmit noar Daam vanoaf Ten Boer,

dat was wel n feestelijke toer.

 

 Dit joar was Greet Manuputty 45 joar bie de EHBO van t Zandt,

ze kwam hierveur in kraant,

In al dij joaren het ze dr veul veur doan,

ook het ze wel veur schoulklazzen stoan.

Wedstrieden en op evenementen was zai dr voak bie,

en met heur C.B Tilanus medaille is ze vast wel blied.

Ook is ze nou ere lid van EHBO verainen,

ze huift dat nait meer te verdainen

 

Op n oavond komen de Zunnedörpen bie me koar,

zai spreken over n coöperoatie van zunige energie als dörpen mit elkoar.

Zieldiek, Zeeriep en t Zaandt,

Dörpen met n Z zo ston t in kraant.

 

n Poar vrouwluu van Meulnweg gingen elke week zwemmen in Daam,

Mor ain moal kwam de bestuurster doar wel wat roar aan.

Zai loopt voak in hoes mit n waarme pittenzak om nek,

mor dou keek ze wel even gek,

Mit zak nog om hals kwam zai doar aan,

Kassiere zei, zo zal ik maar niet het water in gaan.

Dij andere vrouw deed nog gekker heurde ik,

mor zai had wel dikke schik.

Ze ston al onder douche met zwempak binnenste boeten aan,

noa n muileke klaidpartij kwam ze dr weer aan.

 

Februoari was weer de moand van toneelspul,

ze deden weer n stuk mit veul flauwekul.

Zoal was elke oavond weer goud bezet,

 dr wer weer goud wat op planken zet.

Klaas Roeters nuimen wie even bie noam,

dij het dr joaren aan mit doan.

Hai het speult en grimeerd,

hai wer mit n oorkonde en erepenning vereerd.

Veur 50 joar lid wezen van toneel wordt hai nou ere lid,

k geloof dat joe toneel speulen din wel in t bloud zit.

 

n Oldere vrouw van Meulnweg kreeg wat doofhaids problemen,

ach joa op oldere leeftied mout je dat nait zo nauw nemen.

Zai wol heur zeun even feliciteren mit zien verjoardag,

tv wat zachter en kieken woar telefoon lag.

Mor t geluud ging mor nait zachter volgens heur,

waren batterijen van oafstandbedainen dr al weer deur.

Dat kom toch nog nait,

mor zo verston zai hom nog nait.

Dat geluud mos eerst wat zachter goan,

of kwam dat oet radio vandoan.

 

Jong stel van Meulnweg ging trouwen dit veurjoar,

zai kozen veur elkoar.

Zai har mit doan aan n selfiewedstried Pieternel,

kinst stoe zo’n wedstried wel.

Din mout je n foto inlevern van joe zulf,

 dij mok je op joen mobiel din wel zulf.

Din kin elk op mooiste foto stemmen,

en dij zol din de pries motten hemmen.

Mor dat bleek aans te goan,

mor zai is dr wel achter tou goan.

Want zai har maiste stemmen bemachtigd,

en een dag zo’n schiere auto was wel prachteg.

Noa n hoop gedou en gezeur,

ston dr veur n weekend de nijste Lexus veur deur.

Dij konn ze mooi als trouwauto bruuken goan,

zo laiten zai dij dag wel een troan.

Dizze man is toenman in hart en nieren,

 hai zit veul in toenen te mieren.

Hai hed zien grasveld altied zuuver gruin en recht,

o mor dij oavend hadden ze haile toen vol stropakken legt.

Veur de deur lag het vol,

en elk had hierover lol.

Ze konnen dij nacht nait eerder noar binnen goan,

eerst mozzen alle stropakken dr vandoan.

Buurvrouw is zo blied mit de hulp van dizze man,

al dij rommel om zien hoes doar genoot zai nait van.

Zai genoot nait van dij zooi,

ze zee mor aal, zien toentje is oaltied zo mooi.

 

In dizze tied begunt snuien van toenwaark weer,

dizze vrouw van Hoofdstroat ging nuver te keer,

Hortensia’s kregen n nuvere beurt,

mor dou wer ze deur n vriendin even steurt,

Dij kwam veur n kopke kovvie even aan,

doarnoa wol zai weer gauw aan gang.

Mor woar was nou heur snuischeer bleven,

nou zol je t toch beleven,.

Ze het mit zuiken hol wat tied verslonden,

en het ze hom dou nog nait vonden.

 

In dizze tied zingt taxichauffeur Burdy een mooi laid,

n ode aan onze voetbalverainen, dat dut heur gain verdrait,

Ook komen ze weer mit puutn bloumemodder bie joen deur,

lekker makkelk, heb je zulf gain gezeur.

 

Op 28 April wordt dr n oorlogsbouk oetgeven,

over het t Zandtster oorlogsleven.

De titel luut, Noamen in t stain,

dr is hail wat in te lezen en te zain.

 

Zeg Thomasvoar hest ook goud op t nijs let,

t Zandt wordt ais goud op de koart zet.

Dr is een subsidie van 895.000 euro beschikboar stelt,

hier wordt de leefboarhaid van t Zandt goud vermeld.

Dr komt n educatieve belevingstoen bie Hink Oostingstroat,

ik wait verder nait woar t aal hen gait.

 

Eerste weekend in Juni is toren POB op Kerkplain,

dr was van allerlei biezunders op maarkt te zain.

 n Circus veur kiender en veul muziek te heuren,

je roken dr eten in allerlei geuren.

 

Zo rollen wie al mooi noar kermis en zummermaarkt,

doar is weer haard veur waarkt.

t Zol n Grunninger productenmaarkt wezen,

mor wat summige mensen al vrezen.

 

t Weer zat dij dag ook nait mit,

mor je kochten dr nog gain appelpit.

Allain wat kroamen van verainen oet dörp slougen n gooie slag,

zai waren dr wel op dizze dag.

Veur commisie n tip veur volgende keer,

n themamaarkt, dou dat mor nait weer.

 

Ook wer dr n pries oetlangt dij lekkerste toart bakt,

 jammer, doarmit wer ook nait dik oetpakt.

Slechts ain har toart inleverd en was van n  pries wel zeker,

wel gait r de volgende keer veur de beker.

 

n Man van Beukloan had n mooi bootje kocht,

om boudel oet te leggen had hai zien buurman oetzöcht.

Soamen genoten ze van het voaren over t moar,

 zeg buurman, zucht stoe dat bruggetje doar.

Dat was net even te loat zegt

hai steut kop en het zich in boot neerlegt.

Dou voaren zai weer wieder, ze haddn tied zat,

bie t oploaden van boot beleefden ze weer wat.

Auto kwam dr nait goud veur te stoan en kwam vast te zitten,

Ook aanhanger zakte vot in grond, ze begonnen al wat te vitten.

t Wer al oareg duuster om heur tou,

mit andere auto trokken ze spul weer lös, wat n gedou.

 

Het was op facebook te lezen,

hou handig dizze vrouw wel kon wezen.

Heur grootste vriend in de keuken had het begeven, dou mos zai zich op n proemetak oet leven.

Schier stukje hold het zai bewaarkt,

 Heur vriend het t dr even in zoagt veur heur,

en dou kon zai dr weer mit deur.

Nou binnen joe vast nijschiereg woar het hier om gait,

zai nam zulf het heft in handen zoals het hier stait.

 Zai kin mit tröts heur herdersmesje weer gebruukn goan,

zai het dat wel even super goud zulf doan.

 

Dou werd tied om al joen rommel van zolder oet te stallen,

en gingen de maarktpriezen knallen.

n dikke 40 deden  dr weer mit aan garagesale dij dag,

en bie concours hippique sloug men ook n goie slag.

 

 

Men kin wat beleven,

als je de planten bij overburen wotter geven.

t Hoes even opreddern veur zai thoes binnen,

roamen open, alles even luchten, dat zoln ze wel lekker vinden.

Mor dat veiligheidsslötje van deur wil nait weer open goan,

dou mos ze mor veur t roam noar buurvrouw zwaaien goan.

Dij zag heur ook wel zwaaien,

en docht wat zol heur mekaien.

Dou dr n buurman mit t hondje laip,

was zai het dij hom raip.

Dij is deur n raomke kropen,

en zo kon zai weer t hoes oet lopen.

Buurvrouw dij al in pyama laip,

kwam ook nog even aan dou zai heur raip.

 

Noa 15 joar is dr weer n speulweek veur kiender van schoul,

dat geft vrijwilleger n goud geveul.

Op versierde fietsen komen ze noar speultoen tou,

doar goan ballonnen de lucht in, n prachtig schouwspel.

Springkussen,modeshow en hutten bouwen,

vuurkörf mit marsmellows en speurtocht sjouwen.

 

In n gezin aan Hoofdstroat hebben ze n jonge hond en kat,

nou din beleef je ook wat.

Sleutel van n kast in schuur is kwiet,

mit zuiken verlais je hail wat tied.

Kast aan de kant, koelkast ook mor even,

din kin je alles geliek n schoonmoakbeurt geven.

Sleutel lag door nait achter of onder,

ze hopen nog steeds op n wonder.

Slöt is dr mor oetsleupt dij dag,

omdat men nargens de sleutel zag.


Zeg Thomasvoar hest toe dij mini bibliotheek bie dörpshoes al zain,

dij bouken stoan doar groates veur elk en ain.

n Poar vrijwilligers hebben ze in n kastje doan,

je zuggen ze wel in meer dörpen stoan.

 

Veur mensen mit n smalle beurs kon je in t dörpshoes terecht,

winkeltje in twaide hands goud, t laip nait slecht.

Gezelleg wat klaier pazzen en ondertussen bieproaten,

en om de pries huif je t nait te loaten.

Puutn vol klaier kwamen dr binnen,

men kon t zo gek nait verzinnen.

Jassen, truien, broeken en schounen,veur groot en klain,

dr was veel mode te zain.

Tot ze te heuren kreeg dat er in dörpshoes gain plek meer veur is,

men vindt dit veur t dörp wel n gemis.

n Aandere plek is dr nog nait,

dat dut veul mensen verdrait.

Zol dr nait nog argens n mooie plekje veur komen,

Pieternel hest stoe dr al wat van vernomen.

 

Muziekverainen Oranje mout noar t golden spiker festival in Fraisland,

 t ston ook wel in dörpskraant.

Zai kwamen doar mit n mooie pries vandoan,

n bronzen spieker kin weer in medaillekast stoan.

 

Op t end van Meulnweg hadden ze op n oavond vezide had,

doar was ain langs reden dij har mal gang op t rad.

Dou ze bie auto kwamen was spaigel dr oaf reden,

mor dij jong is loater nog wel even langs reden.

Dit mos ik toch even vermelden, want voak gait aans,

hai kwam dus toch even met n excuus langs,

 

Vrijwilligers dij mit collectebussen lopen,

of dij veur n verainen  heur woar aan deur verkopen.

Mensen dij mit krantn of folders deur dörp goan,

dij mogen wel ais in t zunnetje stoan.

 

Zulke mensen worden eigelek nooit bie noame nuimt,

dr is gainain dij dat in t dörp benuimt.

Doarom ais aandacht veur dizzen mensen,

wie willen ze mooi weer tou wensen.

 

Din nuimen wie ook even n poar waarkgroepen dij veul waark verzetten,

joa wie maggen dr wel even mit mekoar op letten.

Hou mooi ons kerkhof dr bie ligt,

en bie muziektempel is het ook n mooi gezicht.

 

Moeke en dochter zollen bie oma op vezide goan,

mor achter thoes komen bleven ze stok stief stoan.

Doar zat n dikke spin bie deur,

zai duufden dr baide nait deur.

Zai stonnen doar wat te giebeln en te doun,

ze duufden hom nai dood te sloan mit n schoun.

Ze bellen mor aan en oma komt.

dr wordt wat poest en gromt.

 Binnen joe nou grode wichters kom op zeg,

din mokt oma hom wel even weg.

 

Dij vrouw van Hoofdstroat is in hoes aant oproemen goan,

want zai gait oet heur hoes vandoan.

Zo was ze bezig in heur schuur,

en wat von zai doar op het loate uur.

Waiten joe wat dr onder dij radio lag,

k geloof dat ze doar heur snuischeer liggen zag.

 

n Man van Hoofdstroat is op zotterdag veul bie t voetbalveld te zain,

hai scharrelt wat bie voelnisbakken langs, dat zugt nait elk en ain.

Zien dochter vragt hom, kriegen ie thoes nait genog te eten.

hai zee, hier worden alle doppen mor wegsmeten.

Dij mouten wie spoaren veur n gelaidehond,

omdat dat in dörpskrant stond.

Joa Pieternel, t haile dörp spoart al van dij doppen.

summige mensen binnen nait te stoppen.

 

n Vrouw van Meulnweg neemt voelnispuutn vol in taxi mit,

geloof dat er wel 5 kilo in zit.

Taxichauffeur docht dat ze voelnis thoes nait meer kwiet kon,

mor op heur waark komen ze in n voelnis ton.

Zulfs fietsers stappen van fiets oaf,

tot ze fietstassen vol flezzen hebben, petje oaf .

Joe kinnen blieven spoaren veur dit gooie doul,

en t geft joe vast n goud gevoul.

Adressen binnen vast wel bekend,

en aans vroag je t mor aan dizze vent.

Op moandag as t wasdag is heur je n roar geluud,

din zitten de ingeleverde  doppen in waspuut.

Dij rollen din deur de trommel,

en din is dat gerommel.

 

Wel het dr nog nait aan kleuren veur volwassenen doan,

dr binnen al hail wat kleurbouken over teunbaank goan.

Binn joe dr al mit aan gang,

nou dizze vrouw van Meulnweg dut ook al laang.

Mor dij verget tied dr deur,

en zo hangt r in keuken n roare geur.

Vlees zag dr oet as brieketten,

joa je mouten wel op t eten letten.

n Vrouw van Gerrit van Dam stroat is altied in de weer,

en wat beleeft zai dizze keer.

Op facebook komt te stoan,

ik wol vandoag aan de was goan.

Ik heb n voelnispuut vol klaier die ik nait vinden kin,

en wait nait woar ik mit mien verstand bin,

Mor heur man het voelnispuutn mit nomen noar t waark tou,

krieg dij mor ais te pakken, das n gedou.

Gelukkeg kwam puut weer terecht,

en wordt dr niks tegen heur moeke zegd.

 

Din komt Sunterkloas ook weer noar t Zaand,

hai was al n week in Nederlaand.

Leudje kiender konden veur t feest noar dörpshoes goan,

en grode kiender kon bie toren plain stoan.

Zai gingen mit n kaander noar stad,

 mor dat wer nog wat.

Dr was ain dij weg zunder tom tom wel wis,

mor zai was haildal mis.

Tom tom kwam toch nog wel van pas,

want t bleek dat het doar al poar joar weg was.

Kiender hadden bie binnenpret n mooie middag had,

volgend joar goan ze mor weer mit tom tom op pad.

 

Kerstmaarkt was al in volle gang,

en dou kwam de kerstbus van rtv Noord er aan.

n Vrouw van Hoofstroat werd in t zunnetje zet,

omdat zai zich veur veul dingen in zet.

Zo nam zai ook het veurtouw in hand,

en kwam dr n levent kerstspul in t Zandt.

Herodus was in kerk mit veul soldoaten,

dij was nait om te proaten.

Kiender waren zulfs bang veur dij man,

 bie muziektempel klonk engeln gezang.

In stal was n echte Jezus te zain.

en zo genoot elk en ain.

 

Zo komen wie weer aan t end van dit verhoal,

en zeggen wie n schiere oavend veur allemoal.

 

 

Comments