www.tzaandt.nl‎ > ‎

Jaarverslag 2015 werkgroep opknappen Begraafplaats ’t Zandt

In 2015 is er overleg gestart tussen Dorsbelangen, Gemeente en Landschapsbeheer Groningen om de begraafplaats op te knappen waardoor er een werkgroep is ontstaan.

2014
Tot op heden heeft de Gemeente als taak te maaien, te snoeiende en onkruid bestrijden. De paden zijn verbeterd door ijzeren banden aan te leggen en nieuwe schelpen aan te brengen. Daarnaast zijn er rododendrons geplant aan de zijde van de straat. Het toegangshek is gerepareerd en er is een houtenbankje geplaatst. In 2015 is het dak (één helft) van het lijkenhuisje vernieuwd + nieuwe dakpannen.

2015 1e seizoen
Start werkgroep 25 april. Er zijn 32 graven hersteld. Werkzaamheden die tot dusver zijn uitgevoerd:
- structureel paden wieden en schoonhouden van blad en takken + schelpen aanharken,
- structureel graven + omgeving wieden,
- 1 begraafplek van 8 personen heeft een nieuw afdekplaat van beton gekregen en een nieuw hekwerk +
   8 naamplaatjes herstel (1 plaatje weer teruggevonden bij fam.),
- ongeveer een 22 tal graven  zijn opnieuw beletterd,
- ongeveer een 5 tal graven zijn door Landschapsbeheer gerepareerd en rechtgezet,
- de werkgroep heeft ook een aantal graven gerepareerd/opnieuw tegels gemetseld,
- een werkgroeplid heeft een werkbank gerealiseerd in het lijkenhuisje,
- door de werkgroep is er materiaal verzameld zoals stoelen, emmers e.d.,
- de werkgroep heeft structureel overleg gehad om de vorderingen te bewaken,
- er is verslag gedaan via ’t Zandsternijs en de website,
- er zijn contacten onderhouden met gemeente en andere werkgroepen in de gemeente,

De werkgroep heeft 8 actieve vrijwilligers welke ruim 700 werkuren hebben gemaakt en op 30 november 2015 het seizoen hebben afgesloten. De werkdagen zijn op woensdag- en de zaterdagochtend. Maar in principe kan op ieder moment van de dag/week geklust worden.

2016 2e seizoen
De werkgroep gaat op zaterdag 30 april , van 9-12 uur, weer van start met het 2e seizoen. Bij de opening zal een wethouder van de gemeente aanwezig zijn en ook dorpsgenoten zijn van harte welkom om gezellig een kopje koffie te komen drinken en willen misschien een handje meehelpen.

Planning werkzaamheden voor dit seizoen zijn:
- structureel wieden en de paden schoonhouden,
- gemeente zal stroom aanleggen in het lijkenhuisje,
- gemeente zal structureel maaien en snoeien,
- paaltjes voor benummering plaatsen,
- voortgaan met graven beletteren en repareren, het laatste met behulp van Landschapsbeheer,
- in overleg met Gemeente, Landschapsbeheer Groningen en Dorpsbelangen financiële middelen
  genereren.

Voorstel:
Kleur aanbrengen door bloembollen te poten.


Namens de werkgroep, Johanna Kroes
24 maart 2016

 

Comments