www.tzaandt.nl‎ > ‎

Start planvoorbereiding herinrichting 't Zandt

Leden klankbordgroep herinrichting 't Zandt

 

Dorpsbelangen:

De heer D. Vijver, de heer A. Bralds, de heer J. M. Don

Inwoners 't Zandt:

De heer E. Bakker, de heer en mevrouw Bronsema, de heer J. Datema, mevrouw T. Boone,

mevrouw A. Switters

Paardensportvereniging ZEO:

De heer M. van Kampen, de heer P. Wiersema

Landbouw:

De heer P. Huizinga, de heer M. Duisterwinkel

Verkeerspolitie:

De heer H. Krist

************************************************************    

Start planvoorbereiding herinrichting 't Zandt

Er is een start gemaakt met het maken van een herinrichtingsplan voor de Hoofdstraat en de Molenweg in 't Zandt. De klankbordgroep heeft in een eerste bijeenkomst de knelpunten in de inrichting besproken. In de volgende fase worden de inwoners van 't Zandt betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Wethouder Pier Prins:

"De eerste stap voor de herinrichting van de Hoofdstraat en de Molenweg is gezet samen met Dorpsbelangen en de  klankbordgroep. We sluiten met de herinrichting aan op de dorpsvisie van 't Zandt. Op basis van de knelpunten wordt  een nieuwe inrichting voorbereid. Onderdelen zijn het profiel van de wegen, soort bestrating, oversteekplaatsen, groen, verlichting. Ik verwacht dat het aanzien van 't Zandt sterk zal verbeteren. We kijken daar naar uit."

Herinrichting 't Zandt

In het dorp 't Zandt worden twee doorgaande straten opnieuw ingericht: de Hoofdstraat en de Molenweg. Gekozen is voor deze twee straten omdat de basis, de kwaliteit van de riolering, in deze straten aan verbetering en vervanging toe is.

De herinrichting maakt onderdeel uit van het project 't Zandt op de kaart, een breed programma dat is opgesteld door de gemeente Loppersum in samenwerking met Dorpsbelangen 't Zandt, Stichting Welzijn en Dienstverlening en Woongroep Marenland.

De werkwijze

Er is in de afgelopen jaren door inwoners veel besproken en bedacht om te komen tot de dorpsvisie 't Zandt is geen los zand. De herinrichting wil aansluiten op de inhoud van de dorpsvisie. Het ontwikkelen van het herinrichtingsplan gaat  in overleg met een klankbordgroep. In de klankbordgroep zijn vertegenwoordigd de inwoners, Dorpsbelangen, de school, de paardensportvereniging, de politie en LTO. Op belangrijke momenten komt er een bijeenkomst voor alle inwoners om te reageren op de plannen.

Fasering

Het definitief ontwerp voor de herinrichting zal naar verwachting voor de zomer van 2016 gereed zijn. In de tweede helft van dit jaar kan de uitvoering van de werkzaamheden beginnen.

 

 

 

 

 

Comments