www.tzaandt.nl‎ > ‎

AED

AED op het dorp !!!


Aan de gymzaal, Hoofdstraat 81, ‘t Zandt hangt al enkele jaren een voor iedereen toegankelijke AED.

Wanneer het zegel van de deur is verbroken dit graag direct melden bij fam. Switters tel. 06 - 53 95 94 84 zodat we de AED kunnen laten controleren.

Het is van belang dat de AED te allen tijde bruikbaar is.

 

Het is van groot belang altijd 112 te (laten) bellen en te starten met reanimeren.

Wanneer u de AED heeft laten ophalen kan de centralist van 112 hierbij begeleiden.

In ’t Zandtsternijs staan dorpsgenoten die kunnen reanimeren.

 

U bent welkom bij de jaarlijkse controle waarbij ook een instructietraining wordt gegeven.


Bestuur Vereniging voor Dorpsbelangen

Comments