Dorpskrant 't Zandtsternijs

Dorpskrantje 't Zandtsternijs bestaat al vanaf april 1977. Een begrip in 't Zandt.

Redactie:

Frieda Drenth-Sietsema
Gerard van Damstraat  10
9915 PV  't Zandt

06-15458453


**************************************************************************************************************************************

De inleverdatums zijn:
t/m 17 januari
t/m 17 februari
t/m 17 maart
t/m 17 april
t/m 17 mei
t/m 17 juni
juli is het vakantie
t/m 17 augustus
t/m 17 september
t/m 17 oktober
t/m 17 november
t/m 15 december

**************************************************************************************************************************************

Alleenstaanden van 18 jaar en ouder, zonder kinderen      7.50

Alleenstaanden met kinderen beneden 18 jaar                  7.50

Echtparen zonder kinderen                                                 € 15.00

Echtparen met kinderen beneden 18 jaar                         € 15.00

 

Wanneer uw kind de leeftijd van 18 jaar bereikt en hij/zij wenst lid te blijven van de Vereniging voor Dorpsbelangen, graag even melden bij één van de bestuursleden.

 

Alle leden ontvangen 10 keer per jaar  dorpskrant  ’t Zandtsternijs.

 

Prijzen adverteren.

 

Een hele A5 pagina op jaarbasis € 75.00

Of € 10,00 per keer

Een halve A5 pagina op jaarbasis € 40.00

Of € 5,00 per keer

Een kwart A5 pagina op jaarbasis € 20.00

Per keer niet meer mogelijk

1 x een hele A5 pagina   10.00

1 x een halve A5 pagina    5.00

 

 

**************************************************************************************************************************************

Het inleveren van kopij graag in WORD:

Ingezonden brieven en artikelen, geschreven door lezers, zijn welkom.                                                                 

De inhoud van de artikelen en brieven blijft voor verantwoording van de schrijver.                                                    

De redactie behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden, aangeleverde kopij in te korten of niet te plaatsen.

Zowel anonieme, als kopij met een politieke strekking wordt niet geplaatst.

 


0 items worden weergegeven
't ZandtsternijsContact InfoPicture
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
't ZandtsternijsContact InfoPicture
0 items worden weergegeven