17 MEI 2017

Evaluatie Pilot Koopinstrument afgerond

Onderzoekers adviseren vervolg op pilot voor opkopen woningen

In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft de Pilot Koopinstrument geëvalueerd. Het instrument is een proef van NCG om in de kern van het aardbevingsgebied in specifieke omstandigheden te koop staande woningen op te kopen. Onderzoekers professor Boelhouwer en dr. Van der Heijden van OTB hebben betrokken partijen geïnterviewd en een enquête gehouden onder de aanvragers. In de evaluatie bevelen de onderzoekers aan dat er een vervolg moet komen op het koopinstrument.

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders: ‘Het proces en de voorwaarden zijn zorgvuldig door OTB onder de loep genomen. Ik ben blij met de conclusies en de aanbevelingen van de onderzoekers. Een opkoopinstrument vind ik van groot belang voor bewoners die ondanks uiterste inspanningen niet in staat zijn om hun huis te verkopen en het gevoel hebben ‘gevangen’ te zitten. Daarom ga ik me er hard voor maken om een nieuw opkoopinstrument in het leven te roepen. Met NAM en het ministerie van Economische Zaken ga ik in gesprek om de mogelijkheden voor een vervolg van de proef te bespreken.’ 

Knelpuntenregeling

De onderzoekers stellen voor om de proef een vervolg te geven in de vorm van een knelpuntenregeling. Als na twee tot drie jaar de meest urgente probleemgevallen zijn geholpen, kan volgens de onderzoekers een garantieregeling voor een bredere doelgroep worden ingesteld die gericht is op het opkopen van moeilijk verkoopbare woningen. De knelpuntenregeling kan dezelfde vorm en invulling krijgen als het huidige opkoopinstrument. Wel adviseert OTB om bij een vervolg een aantal punten aan te passen. Zo wordt onder andere voorgesteld om ook erfgenamen in aanmerking te laten komen en om vroeg in het koopproces afspraken te maken met de verkoper over de positie van de verkopend makelaar.

Waardebepaling van belang

In de Pilot Koopinstrument zijn woningen opgekocht voor 95 procent van de taxatiewaarde. Uit de enquête onder deelnemers van de opkoopregeling blijkt dat de helft vindt dat de taxatieprocedure (tot nu toe) niet goed is verlopen. De onderzoekers geven aan dat een zorgvuldige waardebepaling van belang is voor een goede regeling. Daarom adviseren ze om de waarde van de woningen te bepalen op basis van taxaties door twee taxateurs. Het aanbod kan dan worden vastgesteld op 95 procent van het gemiddelde van beide taxaties. Een alternatief dat de onderzoekers voorstellen, is om op basis van de WOZ-waarde en een indexatie van de prijsontwikkeling in een referentiegebied de waarde van de woning te bepalen. Bij de WOZ-waarde adviseren de onderzoekers de peildatum 2012 te hanteren, vóór de aardbeving bij Huizinge. 

Over de Pilot Koopinstrument

In 2016 is Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een pilot gestart om ondersteuning te bieden aan mensen in specifieke omstandigheden met een noodzaak tot verkoop, maar die hun woning niet verkocht krijgen. Voor de proef heeft NAM een bedrag van €10 miljoen beschikbaar gesteld. Van de 179 aanmeldingen voor de proef voldeden 117 aan de voorwaarden. Bij de selectie van de woningen is gelet op sociaaleconomische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden van de aanvrager die noodzaak tot verhuizing met zich meebrengen. Van de 117 aanvragen zijn toen 55 woningen geselecteerd voor opkoop. Ondertussen is een aantal woningeigenaren erin geslaagd om de woning zelf te verkopen. Vanwege het vertrek van deze woningeigenaren uit de regeling konden acht nieuwe woningen worden toegevoegd. Tot op heden zijn in totaal tweeënveertig koopovereenkomsten ondertekend. Zestien woningen uit de proef zijn inmiddels opgekocht.

 

=========================================================

Goedemiddag dames en heren,

Graag deel ik bijgaand persbericht met u. Het betreft de reactie van het Groninger Gasberaad op het rapport “Aardbevingsrisico’s in Groningen: stand van zaken opvolging aanbevelingen” van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat vanochtend verscheen.

Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid: Steun voor radicaal andere aanpak

Vanochtend verscheen het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De conclusie van dit rapport is hard. De aanbevelingen die de Onderzoeksraad in 2015 deed zijn onvoldoende opgevolgd. Essentiële stappen in het herstel van vertrouwen zijn niet genomen. Het scheiden van veiligheidsbelang en exploitatievergunning tussen ministeries heeft niet plaatsgevonden. Economische Zaken (EZ) is zowel onderdeel van de exploitatie als hoeder van alle in het geding zijnde belangen. Net als de Onderzoeksraad pleit het Groninger Gasberaad inmiddels al jaren voor het scheiden van deze petten. Dit was een relatief eenvoudige maatregel, het Groninger Gasberaad kan het niet anders zien dan dat het politieke onwil is geweest om dit niet te doen.

Verantwoordelijkheid Staat

Een belangrijke conclusie is dat de Staat nu eindelijk de verantwoordelijkheid moet nemen voor de schadeafhandeling. Het Gasberaad dringt erop aan dat de overheid nu op zeer korte termijn via een eigen (rampen)fonds een simpel, transparant en royale de schadeafwikkeling voor de inwoners ontwikkelt en garandeert. De staat moet garant staan voor het fonds en kan verhaal halen bij de NAM als aansprakelijke partij. Dáár hoort die discussie te liggen en niet als conflict tussen een particulier versus een multinational. 

Meer leest u in bijgevoegd persbericht. 

Met vriendelijke groet,

Susan Top / Agnes Voorintholt

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Na aanleiding van een informatiebijeenkomst in het Dorpshuis 22-03-2017 hebben we enige presentaties, met betrekking tot 't ZandtVriendelijke groet,

Jantiene Cats

Advisuer Staf

Centrum versterking 't Zandt

3 VARIANTEN VOOR DE HERONTWIKKELING VAN DE KAVELS HOOFDSTRAAT 49 EN 51
Presentatie aan de dorpsbewoners op 22 maart 2017Restaureren en Herbestemmen Cultureel erfgoed

– Nieuwe herbestemming voor voormalige herberg
– Bijdrage aan leefbaarheid ‘t Zandt't Zandt op de kaart


• Dorspbelangen en gemeente: Programma „t Zandt op dekaart!
• Gemeente: (leegstaande) Panden Nam
• Boei: Herbestemming cluster Hoofdstraat 45/47
• Frans Beune: mogelijke invulling Hoofdstraat 49 en 51


=======================================================================


PERSBERICHT

Groningen, 20 maart 2017

Eerste acts festival Terug naar het begin bekend

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei vervullen de middeleeuwse kerken van Appingedam en omgeving alweer voor de negende keer de rol van podium voor het cultureel festival Terug naar het begin. Dit jaar met niet één, maar twee dagen van muziek, theater, poëzie en beeldende kunst rond het festivalthema ‘...en de ander’. De eerste namen van de line-up zijn inmiddels aangekondigd, met onder meer:

 

Zangeres Sabrina Starke opent het festival op vrijdag, met een reeks krachtige liederen die op verschillende momenten in de geschiedenis de wereld een beetje veranderd hebben. De veelzijdige en spraakmakende artiest Wende Snijders treedt op in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Theatermaakster Nhung Dam ging overal ter wereld op zoek naar alledaags geluk en duikt weer op in de kerk van Uitwierde met de ontroerende voorstelling Ha Ha Happiness, Theater De Steeg laat je met Moesje in de schoenen van je moeder staan en de mannen van Tangarine brengen hun gevoelige folk naar de kerk van Tjamsweer. Het beroemde duo Reinier Baas & Ben van Gelder speelt elegante jazz en de Amsterdam Klezmer Band swingt de pan uit met een aanstekelijke mix van Jiddisch en Nederlands.

 

Foto: Tangarine

Grunnegse pop

Echt Gronings wordt het als Swinder gaat spelen: vijf charmante jongens en de mooie Groningse taal maken eerlijke popmuziek. Henk van Os & Marjoleine de Vos gaan dieper in op het thema ‘... en de ander’ in een lezing, en op zaterdagavond eindigt het festival met een spetterend optreden van Fuse (bekend van Podium Witteman en De Wereld Draait Door).

Kaartverkoop

Wie zeker wil weten dat hij of zij erbij is, gaat voor tickets naar http://www.terugnaarhetbegin.nl/ (Vroege-vogel-korting geldt tot 1 april).


========================================================================


PERSBERICHT

 7 MAART 2017

Waardevermeerderingsregeling op 3 april van start

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stelt vanaf maandag 3 april 2017 de nieuwe waardevermeerderingsregeling open voor schadegevallen vanaf 1 januari 2016. Woningeigenaren met een door het Centrum Veilig Wonen erkende aardbevingsschade van minstens € 1.000,- kunnen, naast de vergoeding van de schade, een maximaal bedrag van € 4.000,- krijgen voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Deze regeling van het ministerie van Economische Zaken is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingsschade. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit. Woningeigenaren kunnen een aanvraag indienen via de website van het SNN. In 2017 is € 40 miljoen beschikbaar voor de regeling.

Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders: “Het is goed dat er nu een vervolg komt op de waardevermeerderingsregeling van 2015. Een grote groep woningeigenaren met aardbevingsschade krijgt zo de kans om te investeren in hun huis. Met de regeling kan bijvoorbeeld een hoge rendementsketel, zonnepanelen of HR++ glas worden geïnstalleerd. Dat levert een duurzamer huis en een besparing op de energierekening op.”

Voorwaarden regeling

Woningeigenaren komen in aanmerking voor de regeling als ze beschikken over een schaderapport van Centrum Veilig Wonen (CVW). Het schaderapport van CVW moet aantonen dat er sprake is van aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste € 1.000,-. Het gaat daarbij om schade die erkend is vanaf 1 januari 2016. Ook woningeigenaren met een uitspraak van de Arbiter Bodembeweging of een rechter komen in aanmerking. Als de uitspraak stelt dat er sprake is van aardbevingsschade van tenminste € 1.000,-. De nieuwe regeling geldt niet bij de aankoop van een woning of bij versterking, zoals bij de oude regeling wel het geval was. De nieuwe regeling wordt vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

Opnieuw een aanvraag indienen

Woningeigenaren die voor de vorige waardevermeerderingsregeling zijn afgewezen omdat het schaderapport met een schadebedrag boven € 1.000,- niet tijdig kon worden aangeleverd, moeten opnieuw een aanvraag indienen. Eigenaren die al subsidie hebben ontvangen van de vorige waardevermeerderingsregeling komen niet opnieuw in aanmerking.

Aparte regeling voor verduurzaming bij versterking

NCG werkt aan het aardbevingsbestendig maken van woningen in Groningen. Het versterken van woningen biedt kansen om de huizen gelijktijdig energiezuiniger te maken. Om die reden werkt NCG aan een aparte subsidieregeling voor verduurzamingsmaatregelen bij woningen die moeten worden versterkt.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Het project SchuifAan bestaat tweeënhalf jaar! Mensen die ruimte over hebben aan tafel, nodigen anderen die hier behoefte aan hebben uit, om aan te schuiven bij het eten.

SchuifAan is ontstaan in Meppel, maar inmiddels zijn er dertien gastgezinnen actief in Alteveer, Blokzijl, Buitenpost, Dwingeloo, Emmen, Wanneperveen en Zeerijp. De gastgezinnen zijn zowel (echt)paren, gezinnen met kinderen als alleenstaanden, en ook de gasten zijn divers. Wat zij allen gemeenschappelijk hebben is dat zij op zoek zijn naar aanspraak, ontmoeting, nieuwe contacten en gezelligheid. Aanschuiven kan eenmalig zijn, maar sommige contacten zijn uitgegroeid tot een langduriger contact of vriendschap.

De insteek is aanschuiven bij het avondeten, maar enkele gastgezinnen geven er hun eigen draai aan. Zo zijn er onder andere al koffieafspraken, spelletjesavonden en een uitgaansavond georgan

iseerd.

Op de Facebookpagina h

ttps://www.facebook.com/schuifaan/ vind u steeds het actuele nieuws.

Op de website www.schuif-aan.nl kunt u zoeken naar een gastgezin bij u in de buurt dat u aanspreekt en naar de beschikbare data. Aanmelden gaat via de e-mail. Er zijn geen kosten aan verbonden aan SchuifAan.

 

SchuifAan is een succes, maar er zijn meer gastgezinnen dan gasten. Mensen weten SchuifAan nog niet altijd te vinden of vinden het spannend om zich aan te melden. De initiatiefnemers zien hier graag verandering in komen. Spreekt het idee u aan, schroom niet, maar stap letterlijk en figuurlijk over de drempel. Welkom bij Schuif Aan!

 

P.S. Dit is een algemeen persbericht. Voor specifieke informatie over gastgezin(nen) in uw woonplaats, gebruikt u a.u.b. de informatie van http://schuif-aan.nl/gastgezinnen/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De nieuwsbrief 't Zandt op de Kaart! voorjaar 2017 wordt deze week weer bezorgd bij alle inwoners.

Open hier de nieuwsbrief


=====================================================================

Misschien een leuke aanvulling op jullie mooie oude ansichtkaarten :

Mijn opa (Arie) en oma(Lies) Woltjer en hun kinderen ,Gerard en Annie, woonden voor de oorlog in 't Zandt.

Opa was gemeente veldwachter en woonde achter de kerk.


Met vriendelijke groet,

Fred Woltjer  Oudemirdum


Druk op de groene knop
 om verder te gaan

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht Groninger Dorpenmiddag

Informatie


==========================================

Persbericht 100 jarig jubileum Toneelvereniging Vriendenkring ’t Zandt.

In verband met het 100 jarig bestaan van Toneelvereniging Vriendenkring worden er ( in tegenstelling tot onze jaarlijkse toneelavonden in februari) dit seizoen 2 toneelavonden gehouden op 19 en 20 mei in een grote feesttent op het voormalig hoofdveld van VV ’t Zandt bij de manege van ZEO aan de Hoofdstraat. Beide avonden zal de top coverband SWITCH spelen.

100 jaar toneelvereniging Vriendenkring, een jubileumjaar waar we niet stilzwijgend aan voorbij willen gaan. We hebben voor deze locatie gekozen omdat we zoveel mogelijk mensen willen laten meegenieten van dit jaarlijks terugkerend spektakel waar voor 600 mensen ruimte is gemaakt om te genieten van Gronings toneel. Uitgevoerd wordt de komedie De familie Bruinsma in de bocht “leve de koning” geschreven door Carl Slotboom.

Toneel leeft in ’t Zandt en wijde omtrek. De toeschouwers komen uit alle hoeken van de provincie om te genieten van het spel van een vaste groep enthousiaste spelers. Een prachtig decor, professioneel licht en geluid en een gedreven regisseur hebben de afgelopen jaren voor veel volle zalen gezorgd.

Vanaf 8 mei gaan de kaarten in de vrije verkoop voor 7,50 per stuk bij Arene Smit, Hoofdstraat 35 ’t Zandt. Tel. 0596-581223 of via de mail ben.arene@planet.nl


=================================================================


=======================================================================================================================================


 

Bruggen gemeente Loppersum ondergaan metamorfose


De bruggen in de gemeente Loppersum  krijgen een metamorfose. De gemeente heeft circa 45 bruggen in eigendom, 21 daarvan worden schoongemaakt door firma Wide Waterbouw Reiniging. De overige bruggen hebben dat nog niet nodig. Het resultaat mag er wezen. Wethouder Pier Prins: "Naast de visuele verbetering is het voor het behoud van de bruggen ook goed dat ze gereinigd worden. Het vuil veroorzaakt namelijk rotting van de brug". De schoonmaakactie is momenteel in volle gang. De meeste bruggen zijn gereinigd, een aantal zal de komende weken worden aangepakt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


============================================================

Verslag informatie avond 't Zandt 22 juni 2016

                **********************************

Persbericht en presentatie herinrichting 't Zandt

Open de onderstaande link om de bestanden te downloaden
https://FileCap.gemcc.nl/FileCap/download.jsp?id=pOTUVXMPWTT&fec=y

                **********************************************

Presentatie herindeling.
( open de onderstaande link)

https://FileCap.gemcc.nl/FileCap/download.jsp?id=pQWLFOZRXWH&email=friedadrenth@ziggo.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV ’t Zandt maakt zich op voor 85e en laatste jaar!


--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oud Papier. 
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------'t Zandt -

Gemeente Loppersum

Inwoneraantal gemeente Loppersum: 10.042

Het (voorlopig) aantal inwoners van de gemeente Loppersum op 1 januari 2016 is 10042.

Dit is een verlies van 98 inwoners over het jaar 2015.

De gemeente Loppersum heeft een vertrek overschot van 100 inwoners en een geboorte overschot van 2.

1 januari 2015                                                              1 januari 2016

Aantal mannen:             5.110                                                   5.079   

Aantal vrouwen:            5.030                                                   4.963

totaal:                              10.140                                                 10.042

 

Het definitieve aantal inwoners zal in april 2016 worden vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden


Wilt U hier ook adverteren? Dat kan , neem dan contact op met Erwin & Frieda Drenth

friedadrenth@ziggo.nl

Advertenties
Het weer in 't Zandt


URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden


Windrichting

Windkracht

Luchtdruk
URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden