Na aanleiding van een informatiebijeenkomst in het Dorpshuis 22-03-2017 hebben we enige presentaties, met betrekking tot 't ZandtVriendelijke groet,

Jantiene Cats

Advisuer Staf

Centrum versterking 't Zandt

3 VARIANTEN VOOR DE HERONTWIKKELING VAN DE KAVELS HOOFDSTRAAT 49 EN 51
Presentatie aan de dorpsbewoners op 22 maart 2017Restaureren en Herbestemmen Cultureel erfgoed

– Nieuwe herbestemming voor voormalige herberg
– Bijdrage aan leefbaarheid ‘t Zandt't Zandt op de kaart


• Dorspbelangen en gemeente: Programma „t Zandt op dekaart!
• Gemeente: (leegstaande) Panden Nam
• Boei: Herbestemming cluster Hoofdstraat 45/47
• Frans Beune: mogelijke invulling Hoofdstraat 49 en 51


=======================================================================


PERSBERICHT

Groningen, 20 maart 2017

Eerste acts festival Terug naar het begin bekend

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei vervullen de middeleeuwse kerken van Appingedam en omgeving alweer voor de negende keer de rol van podium voor het cultureel festival Terug naar het begin. Dit jaar met niet één, maar twee dagen van muziek, theater, poëzie en beeldende kunst rond het festivalthema ‘...en de ander’. De eerste namen van de line-up zijn inmiddels aangekondigd, met onder meer:

 

Zangeres Sabrina Starke opent het festival op vrijdag, met een reeks krachtige liederen die op verschillende momenten in de geschiedenis de wereld een beetje veranderd hebben. De veelzijdige en spraakmakende artiest Wende Snijders treedt op in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Theatermaakster Nhung Dam ging overal ter wereld op zoek naar alledaags geluk en duikt weer op in de kerk van Uitwierde met de ontroerende voorstelling Ha Ha Happiness, Theater De Steeg laat je met Moesje in de schoenen van je moeder staan en de mannen van Tangarine brengen hun gevoelige folk naar de kerk van Tjamsweer. Het beroemde duo Reinier Baas & Ben van Gelder speelt elegante jazz en de Amsterdam Klezmer Band swingt de pan uit met een aanstekelijke mix van Jiddisch en Nederlands.

 

Foto: Tangarine

Grunnegse pop

Echt Gronings wordt het als Swinder gaat spelen: vijf charmante jongens en de mooie Groningse taal maken eerlijke popmuziek. Henk van Os & Marjoleine de Vos gaan dieper in op het thema ‘... en de ander’ in een lezing, en op zaterdagavond eindigt het festival met een spetterend optreden van Fuse (bekend van Podium Witteman en De Wereld Draait Door).

Kaartverkoop

Wie zeker wil weten dat hij of zij erbij is, gaat voor tickets naar http://www.terugnaarhetbegin.nl/ (Vroege-vogel-korting geldt tot 1 april).


========================================================================

Passage
, Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging, een vereniging van en voor vrouwen. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Wij zijn geen kerkelijke vereniging maar leden hebben respect voor onze grondslag en voor elkaars (geloofs) overtuiging. Passage is landelijk georganiseerd en verdeeld over ongeveer 400 plaatselijke afdelingen met in totaal zo’n 23.000 leden. De afdeling ’t Zandt is een kleine afdeling (20 leden) maar gezellig, leerzaam en actief.

Op woensdag 12 april, alweer de laatste avond van dit seizoen, is onze spreker

dhr. Stefan van der Poel uit Groningen. Hij komt ons iets vertellen over het leven van de joden in de stad Groningen.  Als u deze avond wilt bijwonen bent u van harte welkom. We beginnen om 19.45 uur en we komen bij elkaar in Agora, naast de Geref. Kerk aan de Hoofdstraat. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze voorzitter Neeltje Wiersma op tel.nr. 0596-582088 of bestuurslid

Sanny van Dijk, tel.nr. 0596-582004.

U bent van harte uitgenodigd!

====================================================================

PERSBERICHT

 7 MAART 2017

Waardevermeerderingsregeling op 3 april van start

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stelt vanaf maandag 3 april 2017 de nieuwe waardevermeerderingsregeling open voor schadegevallen vanaf 1 januari 2016. Woningeigenaren met een door het Centrum Veilig Wonen erkende aardbevingsschade van minstens € 1.000,- kunnen, naast de vergoeding van de schade, een maximaal bedrag van € 4.000,- krijgen voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Deze regeling van het ministerie van Economische Zaken is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingsschade. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit. Woningeigenaren kunnen een aanvraag indienen via de website van het SNN. In 2017 is € 40 miljoen beschikbaar voor de regeling.

Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders: “Het is goed dat er nu een vervolg komt op de waardevermeerderingsregeling van 2015. Een grote groep woningeigenaren met aardbevingsschade krijgt zo de kans om te investeren in hun huis. Met de regeling kan bijvoorbeeld een hoge rendementsketel, zonnepanelen of HR++ glas worden geïnstalleerd. Dat levert een duurzamer huis en een besparing op de energierekening op.”

Voorwaarden regeling

Woningeigenaren komen in aanmerking voor de regeling als ze beschikken over een schaderapport van Centrum Veilig Wonen (CVW). Het schaderapport van CVW moet aantonen dat er sprake is van aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste € 1.000,-. Het gaat daarbij om schade die erkend is vanaf 1 januari 2016. Ook woningeigenaren met een uitspraak van de Arbiter Bodembeweging of een rechter komen in aanmerking. Als de uitspraak stelt dat er sprake is van aardbevingsschade van tenminste € 1.000,-. De nieuwe regeling geldt niet bij de aankoop van een woning of bij versterking, zoals bij de oude regeling wel het geval was. De nieuwe regeling wordt vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

Opnieuw een aanvraag indienen

Woningeigenaren die voor de vorige waardevermeerderingsregeling zijn afgewezen omdat het schaderapport met een schadebedrag boven € 1.000,- niet tijdig kon worden aangeleverd, moeten opnieuw een aanvraag indienen. Eigenaren die al subsidie hebben ontvangen van de vorige waardevermeerderingsregeling komen niet opnieuw in aanmerking.

Aparte regeling voor verduurzaming bij versterking

NCG werkt aan het aardbevingsbestendig maken van woningen in Groningen. Het versterken van woningen biedt kansen om de huizen gelijktijdig energiezuiniger te maken. Om die reden werkt NCG aan een aparte subsidieregeling voor verduurzamingsmaatregelen bij woningen die moeten worden versterkt.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PERSBERICHT/-UITNODIGING

 Loppersum, 14 maart 2017

 't Zandt krijgt nieuwe bomen tijdens Boomfeestdag

Woensdag 22 maart zullen, tijdens de 60e Nationale Boomfeestdag, aan de Zijldijksterweg in 't Zandt 90 jonge iepen worden geplant. Wethouder Pier Prins van de gemeente Loppersum, Koos Wiersma, voorzitter van Stichting Groninger Bomenwacht en Landschapsbeheer Groningen zetten, samen met de kinderen van OBS De Zandplaat, de schop in de grond.

Lijnen in het landschap

Landschapsbeheer Groningen voert in het aardbevingsgebied het project 'Lijnen in het landschap' uit. De lijnen in het landschap hebben een grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Zij helpen de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het oude cultuurlandschap herkenbaar te maken. Onderdeel van dit project is onder andere wegbeplanting. Langs landschappelijk belangrijke wegen kan de beplanting worden versterkt door gebruik te maken van verschillende soorten bomen die in dat gebied thuishoren. Aan de Zijldijksterweg in 't Zandt gaat het dan om de iep.

'Lijnen in het landschap' is onderdeel van het programma Dorpsvisies en Landschap binnen Kansrijk Groningen.

Gekapte bomen

De nieuwe bomen komen op de plek van de onlangs gekapte 90 wilgen aan de Zijldijksterweg. Wethouder Prins: "Deze kap was noodzakelijk omdat de bomen waren getroffen door de zogenaamde besmettelijke 'watermerkziekte'. Na het kappen bleken de wilgen ook vol wilgenhoutrups te zitten."

 

 =========================================================================


Het project SchuifAan bestaat tweeënhalf jaar! Mensen die ruimte over hebben aan tafel, nodigen anderen die hier behoefte aan hebben uit, om aan te schuiven bij het eten.

SchuifAan is ontstaan in Meppel, maar inmiddels zijn er dertien gastgezinnen actief in Alteveer, Blokzijl, Buitenpost, Dwingeloo, Emmen, Wanneperveen en Zeerijp. De gastgezinnen zijn zowel (echt)paren, gezinnen met kinderen als alleenstaanden, en ook de gasten zijn divers. Wat zij allen gemeenschappelijk hebben is dat zij op zoek zijn naar aanspraak, ontmoeting, nieuwe contacten en gezelligheid. Aanschuiven kan eenmalig zijn, maar sommige contacten zijn uitgegroeid tot een langduriger contact of vriendschap.

De insteek is aanschuiven bij het avondeten, maar enkele gastgezinnen geven er hun eigen draai aan. Zo zijn er onder andere al koffieafspraken, spelletjesavonden en een uitgaansavond georgan

iseerd.

Op de Facebookpagina h

ttps://www.facebook.com/schuifaan/ vind u steeds het actuele nieuws.

Op de website www.schuif-aan.nl kunt u zoeken naar een gastgezin bij u in de buurt dat u aanspreekt en naar de beschikbare data. Aanmelden gaat via de e-mail. Er zijn geen kosten aan verbonden aan SchuifAan.

 

SchuifAan is een succes, maar er zijn meer gastgezinnen dan gasten. Mensen weten SchuifAan nog niet altijd te vinden of vinden het spannend om zich aan te melden. De initiatiefnemers zien hier graag verandering in komen. Spreekt het idee u aan, schroom niet, maar stap letterlijk en figuurlijk over de drempel. Welkom bij Schuif Aan!

 

P.S. Dit is een algemeen persbericht. Voor specifieke informatie over gastgezin(nen) in uw woonplaats, gebruikt u a.u.b. de informatie van http://schuif-aan.nl/gastgezinnen/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De nieuwsbrief 't Zandt op de Kaart! voorjaar 2017 wordt deze week weer bezorgd bij alle inwoners.

Open hier de nieuwsbrief


=====================================================================

Misschien een leuke aanvulling op jullie mooie oude ansichtkaarten :

Mijn opa (Arie) en oma(Lies) Woltjer en hun kinderen ,Gerard en Annie, woonden voor de oorlog in 't Zandt.

Opa was gemeente veldwachter en woonde achter de kerk.


Met vriendelijke groet,

Fred Woltjer  Oudemirdum


Druk op de groene knop
 om verder te gaan

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht Groninger Dorpenmiddag

Informatie


==========================================

Persbericht 100 jarig jubileum Toneelvereniging Vriendenkring ’t Zandt.

In verband met het 100 jarig bestaan van Toneelvereniging Vriendenkring worden er ( in tegenstelling tot onze jaarlijkse toneelavonden in februari) dit seizoen 2 toneelavonden gehouden op 19 en 20 mei in een grote feesttent op het voormalig hoofdveld van VV ’t Zandt bij de manege van ZEO aan de Hoofdstraat. Beide avonden zal de top coverband SWITCH spelen.

100 jaar toneelvereniging Vriendenkring, een jubileumjaar waar we niet stilzwijgend aan voorbij willen gaan. We hebben voor deze locatie gekozen omdat we zoveel mogelijk mensen willen laten meegenieten van dit jaarlijks terugkerend spektakel waar voor 600 mensen ruimte is gemaakt om te genieten van Gronings toneel. Uitgevoerd wordt de komedie De familie Bruinsma in de bocht “leve de koning” geschreven door Carl Slotboom.

Toneel leeft in ’t Zandt en wijde omtrek. De toeschouwers komen uit alle hoeken van de provincie om te genieten van het spel van een vaste groep enthousiaste spelers. Een prachtig decor, professioneel licht en geluid en een gedreven regisseur hebben de afgelopen jaren voor veel volle zalen gezorgd.

Vanaf 8 mei gaan de kaarten in de vrije verkoop voor 7,50 per stuk bij Arene Smit, Hoofdstraat 35 ’t Zandt. Tel. 0596-581223 of via de mail ben.arene@planet.nl


=================================================================


==============================================================


Op zaterdag 25 februari 2017 van 10.00-17.00 uur organiseert het dorpshuis 't Zandt voor de 1ste keer een hengelsport-event. 

Er worden diverse workshops/demonstraties gehouden.
Het is een evenement die een karper-,wit-,barbeel-,zee-en roofvisser niet mag missen!!
Op deze dag heeft u de gelegenheid om al uw 2e hands hengelsport artikelen te verkopen of om leuke spullen te kopen. 
Heeft u nog hengelsport artikelen in de schuur of op zolder staan waar u niets meer mee doet. 
Schrijf u dan snel in voor een plaats op onze 2e hands beurs. 
Uw opbrengst mag u geheel zelf houden. 

Voor een tafel betaald u als particulier 7,50 euro (inclusief 2 consumpties) en als bedrijf 15 euro (inclusief 2 consumpties).

Als bezoeker bent u natuurlijk ook welkom!! 

Tijdens het evenement zal er live muziek aanwezig zijn!!

===================================================


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Komende zaterdag 31 december van 10.00 - 14.00 uur zijn er weer zelfgemaakte oliebollen te verkrijgen in het dorpshuis!! 5 euro voor 10 oliebollen . Daarnaast zal Stichting Dorpshuis weer bij u aan de deur komen met de welbekende slaatjes. Ook bij deze lopers kunt u oliebollen krijgen!!
Wees er snel bij, want op = op !!

 


=========================================================================

Oproep enquête Gemeente

De Gemeentelijke brief

Wilt u meedenken over de nieuwe rol van het schoolplein van OBS De Zandplaat?

 

In de komende tijd worden de drie scholen van Netwerkschool Loppersum Oost (OBS Wilgenstee in Zeerijp, OBS De Zandplaat in ’t Zandt en OBS Abt Emo in Westeremden) versterkt. Dit is het moment om ook het schoolplein een nieuwe rol en inrichting te geven. De school en de gemeente Loppersum willen graag dat de inwoners van 't Zandt meedenken! Een vriendelijk verzoek aan u allen om een korte online vragenlijst in te vullen.

 

De vragenlijst is te vinden via www.speelplan.nl/loppersum.

Het invullen van de vragenlijst kan t/m 14 december 2016 en kost circa 5 minuten. Alvast bedankt!-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proathoes

‘t Zandt

Het Proathoes is een ontmoetingsplek in ons dorp

 waar jong en oud zich thuis voelt.

Gezamenlijke maaltijden

voor alle leeftijden !

U bent welkom vanaf 17.00 uur op

Donderdag 17 november (stamppotten)

Donderdag 15 december (Kerst)

 

Bijdrage november € 6,00 p.p. excl. consumpties.

Kinderen t/m 12 jaar  € 3,00

Bijdrage Kerstmaaltijd is € 10,00 p.p. excl. consumpties.

Kinderen t/m 12 jaar € 5,00

 

Opgave tot 3 dagen van tevoren bij Alie van Dijk

Mb. 06 - 13 93 18 28 of tel. 0596 - 85 12 24

 -----------------------------------------------------------------------------

Spreekuur Lisette Stuut Dorpshuis ’t Zandt:

Vrije inloop maandag vanaf 9.30 uur,

Maandagmiddag op afspraak.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bruggen gemeente Loppersum ondergaan metamorfose


De bruggen in de gemeente Loppersum  krijgen een metamorfose. De gemeente heeft circa 45 bruggen in eigendom, 21 daarvan worden schoongemaakt door firma Wide Waterbouw Reiniging. De overige bruggen hebben dat nog niet nodig. Het resultaat mag er wezen. Wethouder Pier Prins: "Naast de visuele verbetering is het voor het behoud van de bruggen ook goed dat ze gereinigd worden. Het vuil veroorzaakt namelijk rotting van de brug". De schoonmaakactie is momenteel in volle gang. De meeste bruggen zijn gereinigd, een aantal zal de komende weken worden aangepakt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente nieuws

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente Loppersum zoekt nominaties Waarderingsprijs 2016

Jaarlijks reikt de gemeente Loppersum tijdens de nieuwjaarsreceptie de Waarderingsprijs (Aanpeerdtjespries) uit. De prijs is voor één persoon of een groep inwoners binnen de gemeente die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een positieve wijze in het nieuws hebben gebracht. Kent u iemand of een groep mensen die in aanmerking komt voor deze prijs? Schroom niet deze persoon of groep voor te dragen. Op www.loppersum.nl staan de voorwaarden en het aanmeldformulier. Voordragen kan tot en met 15 november 2016.

-------------------------------------------------------------------------

DEAL

Hoofdrol voor MARIT VAN BOHEMEN en HORACE COHEN in nieuwe DEAL-aflevering: HET SPIJKERPALEIS.

 Het internationale succes van D.E.A.L. en Tour de Force, van filmmakers Fedde Hoekstra & Drewes Wildeman, wordt voortgezet met een nieuwe aflevering van DEAL de serie: Het Spijkerpaleis. Hierin staan wederom de prachtige provincie Groningen, jeugd en innovatieve techniek centraal.

Naast het jeugdige talent Aiko Beemsterboer (D.E.A.L., De Leeuwenkuil, Infantilio) spelen Marit van Bohemen (Voetbalvrouwen, Koen Kampioen, Huis Anubis, Camping Life) Horace Cohen (Live Opgenomen, Plan C, Black Out, De Grote Zwaen) de hoofdrollen. Initiator en opnameleider Drewes Wildeman vervult wederom de rol van Cornelis Beukema. Regie en scenario is handen van mede-initiator Fedde Hoekstra.

Het Spijkerpaleis is een korte feelgood komedie (25 min.), die zich afspeelt rondom het fictieve dorpje Borgakkerzijl, ergens in Noordoost Groningen. Het verhaal draait om een eigenwijze architecte in de dop die wedt met haar oudere broer dat ze in staat is een zelf ontworpen ‘eco-cabin’ te bouwen. Het blijkt een overmoedig besluit, maar als de jongedame in contact komt met een populaire volkszangeres en de kleurrijke bouwploeg die haar kapitale villa verbouwt en verduurzaamt, krijgt ze een sprankje hoop en een zomervakantie om niet snel te vergeten!

Voor Het Spijkerpaleis gaat producent feddehoekstra.org een partnerschap aan met o.a. Energiewacht, gemeente Delfzijl, Noorderpoort, Alfa College, Ubbo Emmius, Maintec, SSPB, Bouwend Nederland en het programma Leefbaarheid & Duurzaamheid van de NAM. 

www.dealdeserie.nl

www.feddehoekstra.org

twitter: @DEALdeserie

facebook: www.facebook.com/DEAL.de.serie

YouTube: https://www.youtube.com/user/DEALdefilm

De filmopnames vinden plaats tussen 6 en 11 oktober te Godlinze en Oosternieland. 8 oktober is een setbezoek mogelijk in Godlinze.

 De foto van Horace Cohen mag alleen gebruikt worden met naamsvermelding van de fotograaf: Inta Nahapetjan.

contact: Drewes Wildeman, 06 33 58 07 31, drewes@feddehoekstra.org | Fedde Hoekstra, 06 15 68 05 29, info@feddehoekstra.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PASSAGE

 Passage, Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging, een vereniging van en voor vrouwen. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Wij zijn geen kerkelijke vereniging maar leden hebben respect voor onze grondslag en voor elkaars (geloofs) overtuiging. Passage is landelijk georganiseerd en verdeeld over ongeveer 400 plaatselijke afdelingen met in totaal zo’n 23.000 leden. De afdeling ’t Zandt is een kleine afdeling (22 leden) maar gezellig, leerzaam en actief.

Op woensdag 19 oktober komt mevrouw Medema iets vertellen over het Mobiel Medisch Team van de Traumahelikopter van het UMCG. Als u deze avond wilt bijwonen bent u van harte welkom. We beginnen om 19.45 uur en we komen bij elkaar in Agora, naast de Geref. Kerk aan de Hoofdstraat. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze voorzitter Neeltje Wiersma op tel.nr. 0596-582088 of bestuurslid Sanny van Dijk, tel.nr. 0596-582004.

U bent van harte uitgenodigd!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAGJE WEG VOOR IEDEREEN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opknappen Begraafplaats ’t Zandt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

’t Zandt trapt laatste seizoen af tegen oud VV ‘t Zandt

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Erwin de Vries komt naar 't Zandt!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag informatie avond 't Zandt 22 juni 2016

                **********************************

Persbericht en presentatie herinrichting 't Zandt

Open de onderstaande link om de bestanden te downloaden
https://FileCap.gemcc.nl/FileCap/download.jsp?id=pOTUVXMPWTT&fec=y

                **********************************************

Presentatie herindeling.
( open de onderstaande link)

https://FileCap.gemcc.nl/FileCap/download.jsp?id=pQWLFOZRXWH&email=friedadrenth@ziggo.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VV ’t Zandt maakt zich op voor 85e en laatste jaar!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jaarverslag 2015 werkgroep opknappen Begraafplaats ’t Zandt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Start planvoorbereiding herinrichting 't Zandt


--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oud Papier. 
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------'t Zandt -

Gemeente Loppersum

Inwoneraantal gemeente Loppersum: 10.042

Het (voorlopig) aantal inwoners van de gemeente Loppersum op 1 januari 2016 is 10042.

Dit is een verlies van 98 inwoners over het jaar 2015.

De gemeente Loppersum heeft een vertrek overschot van 100 inwoners en een geboorte overschot van 2.

1 januari 2015                                                              1 januari 2016

Aantal mannen:             5.110                                                   5.079   

Aantal vrouwen:            5.030                                                   4.963

totaal:                              10.140                                                 10.042

 

Het definitieve aantal inwoners zal in april 2016 worden vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden


Wilt U hier ook adverteren? Dat kan , neem dan contact op met Erwin & Frieda Drenth

friedadrenth@ziggo.nl

Advertenties
Het weer in 't Zandt


URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden


Windrichting

Windkracht

Luchtdruk
URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden