นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาตร์ที่นำมาแสดงเป็นตัวอย่างในการจิตนการไปกับเนื้อหาคณิตศาสตร์
     ตัวอย่างนิทาน  นิทานเซต
                       
Comments