ค.ร.น. ก็ไม่ยาก

การหา ค.ร.น.
 
    การคูณ คือ การเพิ่ม ( การบวก , การรวมจำนวน , ฯลฯ ) ด้วยจำนวนที่เท่าๆกัน
 
           6 + 6 = 12   เขียนได้เป็น  2 x 6 = 12 
    
    พหุคูณ  คือ  จำนวนที่กำหนดไปหารจำนวนที่กำหนดได้ลงตัว
 
             6 สามารถหาร  6 , 12 , 18 , 24 ,... ได้ลงตัว
        อาจกล่าวได้ว่า  6 , 12 , 18 , 24 ,... เป็นพหุคูณของ 6
              
         พหุคูณของ 7 คือ  7, 14, 21, 28 ,...
 
          พหุคูณของ 15 คือ 15 , 30 , 45 , 60 ,....
 
    พหุคูณร่วมน้อยที่สุด  
          
              พหุคูณของ 8 คือ 8, 16, 24, 32 ,...
 
              พหุคูณของ 12 คือ 12 , 24 , 36 , 48 ,....
 
    พหุคูณร่วมน้อยที่สุด คือ ค.ร.น.
 
           ค.ร.น. ของ 8 และ 12 คือ  24
 
 การหา ห.ร.ม. อย่างง่ายๆคือ การคิดว่า จำนวนใดที่หารจำนวนที่กำหนดลงตัวบ้าง และจำนวนที่มากสุดที่หารได้นั้นคือจำนวนใด
    
            เช่น  5 และ 15 จำนวนที่เป็นทั้งพหุคูณของ 5 และ 15 คือ 15 , 30 ,.....
            ดังนั้น ค.ร.น. คือ  15
 
            10 และ 15 จำนวนที่เป็นทั้งพหุคูณของ 10 และ 15 คือ 30 , 60..... 
            ดังนั้น ค.ร.น. คือ 30
 
            6 และ 8 จำนวนที่เป็นทั้งพหุคูณของ 6 และ 8 คือ  24 , 48 ,.....
            ดังนั้น ค.ร.น. คือ 24

ไฟล์แนบ (0)

    แนบไฟล์:

     
    หน้าเว็บย่อย (1): ห.ร.ม. เรื่องง่ายๆ
    Comments