1. Hồ sơ đăng ký dự kiểm tra gồm:
 • Đơn đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ (theo mẫu, tải xuống từ tab Biểu mẫu).
 • Hai ảnh 3cm x 4cm.
 • Bản sao CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
2. Thủ tục đăng ký dự kiểm tra:
 • Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự kiểm tra, đóng lệ phí kiểm tra đúng hạn để duyệt danh sách kiểm tra.
 • Giấy báo dự thi được sử dụng trong phòng, nhận chứng chỉ và xin cấp chứng nhận tạm thời.

 1. Thí sinh đạt điểm trung bình cộng của tất cả các bài kiểm tra từ 5.0 trở lên, không có bài kiểm tra nào bị điểm liệt (dưới 3.0), thì được công nhận đạt kết quả kiểm tra và được cấp chứng chỉ.
 2. Việc quản lý, cấp chứng chỉ thực hiện theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    
 1. Đối với ngoại ngữ:
 • Nội dung kiểm tra gồm bốn môn: Đọc, Viết, Nghe và Nói.
 • Thời gian kiểm tra môn Nói: từ 5-7 phút.
 • Thời gian kiểm tra môn Đọc + Viết: trình độ A (90 phút); trình độ B & C (120 phút).
 • Thời gian kiểm tra môn Nghe: A, B & C (30 phút)
 • Định dạng đề kiểm tra và yêu cầu kiểm tra được xác định từng mức độ cụ thể tương ứng mỗi trình độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định.
    2. Đối với tin học:
 • Nội dung kiểm tra gồm hai phần lý thuyết (kiểm tra viết) và thực hành (kiểm tra trên máy vi tính, một người/máy).
 • Thời lượng kiểm tra phần lý thuyết: 30 phút.
 • Thời lượng kiểm tra phần thực hành: trình độ A (60 phút), với yêu cầu chung về kiến thức cơ bản, hệ thống và phổ thông; trình độ B (90 phút) với yêu cầu chung về kiến thức hướng đến ứng dụng chuyên ngành, phục vụ nghề nghiệp.