Sau một tháng công bố kết quả thi trên mạng, danh sách sẽ chuyển sang mục kết quả thi ngoại ngữ hoặc kết quả thi tin học.
Để xem kết quả, kéo thanh trượt để dịch chuyển trang. Có thể tải tập tin bên mục kết quả thi.

Tin học. Ngày thi: 09/11/2014

Ket Qua 9 11 2014Tin học. Ngày thi:21/09/2014

Ket Qua 21 9 2014


Ngoại ngữ. Ngày thi: 12/10/2014

Ket Qua 12 10 2014