Kết nối

Hiện đã kết nối với website Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, Đại học Cần Thơ, Đại học Trà Vinh....
Sẽ bổ sung phần kết nối thêm (đang chọn lọc nguồn)