Để nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, người học cần thường xuyên rèn luyện, tự học qua nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Học qua mạng là một trong những hình thức học tập thuận lợi về thời gian, tạo điều kiện cho mọi người có thể học tập mọi lúc mọi nơi,tiếp cận được những tư liệu học tập chuẩn, làm quen với nhiều hình thức thi kiểm tra khác nhau như TOEFL, IELTS, TOEIC, CAMBRIDE, PEARSON hoặc CEFR theo khung chuẩn Châu Âu.

Mục Học tập trực tuyển (Study Online), cung cấp một số trang mạng kiểm tra năng lực tiếng Anh, giúp cho người học có thêm nguồn học tập bổ sung miễn phí, rèn luyện và nâng cao năng lực ứng dụng ngôn ngữ qua những bài kiểm tra nghe, nói, đọc và viết theo tiêu chuẩn quốc tế. Nguồn tài liệu này không những hữu ích đối với những người yêu thích tiếng Anh, người học ngôn ngữ mà còn rất hữu ích đối với những sinh viên chuyên ngành và giáo viên đang tham gia giảng dạy tiếng Anh tại các trường phổ thông, cao đẳng và đại học.

Ghi chú: Nhắp chuột vào những biểu tượng bên dưới để vào trang học tập. Hoặc có thể vào trực tiếp các trang này qua Tab Học trực tuyến.www.examenglish.com

Community EFL Classroom


www.englishteststore.net

luyentienganh.netwww.english-test.net

https://sites.google.com/site/ttnnthst/