Hình ảnh hoạt động


(Sẽ tạo Slide số hình ảnh hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Hiện nay chưa thu thập được hình ảnh. Sẽ bổ sung sau)