Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 655/QĐTC-CTUBND ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

1. Chức năng và nhiệm vụ:

     - Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân trong tỉnh;

     - Tổ chức ôn thi, luyện thi, giúp học viên dự thi cao học, đại học; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ ngoại ngữ, dịch thuật tài liệu, sách báo, thông dịch, phiên dịch theo yêu của cơ quan, đơn vị, cá nhân khi quan hệ giao dịch với nước ngoài; cung ứng trang thiết bị, lắp đặt thiết bị máy tính, chuyển giao công nghệ tin học;

     - Biên soạn chương trình đào tạo ngoại ngữ ở các trình độ A, B, C và tin học trình độ A, B;

     - Tổ chức đào tạo ngoại ngữ, tin học trình độ A, B, C, tổ chức thi, cấp chứng chỉ quốc gia (được Vụ Giáo dục Thường xuyên chấp thuận theo Công văn số 8228/BGDĐT-GDTX ngày ..... của Vụ Giáo Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2. Liên kết đào tạo, bồi dưỡng:

     - Phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm dạy nghề cấp huyện, huyện đoàn, các cơ sở tin học-ngoại ngữ được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học tại địa phương cho các đối tượng học sinh, giáo viên, cán bộ, thanh niên. thoi trang nam

          + Huyện Kế Sách: Trung tâm dạy nghề Kế Sách, Cơ sở Tin học Toàn Vân, Cơ sở Tin học Minh Bằng.

          + Huyện Mỹ Tú: Cơ sở Tin học-Ngoại ngữ Toàn

          + Huyện Châu Thành: Cơ sở Tin học - Ngoại ngữ Mỹ.

          + Huyện Vĩnh Châu: Trung tâm GDTX Vĩnh Châu, Trường THCS Vĩnh Tiến.

          + Huyện Thạnh Trị: Trường THPT Lê Văn Tám

          + Huyện Cù Lao Dung: Trung tâm dạy nghề Cù Lao Dung.

     - Hợp đồng đào tạo theo yêu cầu của các đơn vị, cơ quan, ban ngành trong tỉnh.