(Các cơ sở liên kết, thí sinh có thể đến Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học để nhận đơn đăng ký dự thi,
đơn bảo lưu điểm thi hoặc có thể tải tập tin đính kèm ở bên dưới. Điiền chính xác các thông tin đúng yêu cầu theo mẫu.)Đơn đăng ký dự thi 
kiểm tra cấp chứng chỉ

(nhấn chọn download)

                Đơn bảo lưu điểm thi


(nhấn chọn download)                   Hợp đồng liên kết