Các trang mục cơ bản

Links mới ở Google Sites

Quý người đọc có thể luôn luôn tìm thấy 9 đường nối kết (link) Các trang mục cơ bản nơi bảng điều hướng 2 ở thanh bên trái
 
 
 
 
 
 
_____________ Trang riêng của WebTgTXA. ____________
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________
 
 
 
 WebTgTXA. ở Google Page Creator
 
 
Những trang mục cơ bản 

trên Web Tác giả Trần Xuân An

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

TOÀN BỘ TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN

TRÊN GOOGLE PAGE CREATOR:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm

 

 

I. TRANG CHỦ Web Tác giả Trần Xuân An (homepage)

II. TRANG TÁC PHẨM: Toàn bộ tác phẩm Trần Xuân An ở Google Page Creator (Tran Xuan An's works [21 books] -- index) -- Nên bấm vào link trên, hoặc:  Danh mục & 21 trang links riêng ;

                                                                        Danh mục quay vòng tự động

     II.1. Những tác phẩm đã được xuất bản với hình thức in giấy -- hình bìa sách

     II.2. Những tác phẩm chưa được xuất bản với hình thức sách in giấy 

          II.2.a. Mùa hè bên sông -- tiểu thuyết

          II.2.b. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta -- khảo luận sử học

          II.2.c. ... (Xem mục II.2) ...

         

          II.2.h. Luận về thời chúng ta: Những vấn đề của chiến tranh & hậu chiến -- tập tiểu luận & ý kiến

     II.3. Hồ sơ lưu: Các bản 2000, 2002, 2003 - font VNI-Times: Nguyễn Văn Tường (1824-1886), 'những người trung nghĩa từ xưa, tưởng không hơn được' -- khảo luận sử học

III. TRANG BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI -- trang 1 (từ tháng 12 HB5 [2005]) | trang 2 (từ tháng 4 HB7 [2007])      Lễ minh oan và dựng bia tưởng niệm, tôn vinh nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886) | Trang 3 (từ tháng 7 HB7 [2007]) | Trang 4 (từ tháng 8 HB7 [2007])

IV. TRANG ĐẶC BIỆT: Giao lưu - đoàn kết: Danh sách các nhà nghiên cứu, sáng tác ...

V. Những bài viết về tác phẩm Trần Xuân An

VI. Thơ phổ nhạc 


Tác giả Trần Xuân An giữ bản quyền -- Author Tran Xuan An's copyrights (All rights reserved) --

(ngoại trừ những tác phẩm của các tác giả khác trên "trang đặc biệt" -- except the other author's works on "special page").

 

CÁC TRANG KHÁC:

 

 VII. Hình ảnh

 VIII.  Sơ đồ web     |  XI.  Tác giả  --  Biểu trưng    |  X.  Liên lạc  --  Góp ý

XI. Thông báo...

 

 

XII.Links - Blogs -- GOOGLE Blogger

 
  

 

XIV.TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN -- các dòng dẫn (links)
 XVI.Ngàn webs của ngàn nhà (quảng cáo miễn phí)
 

 XVII.Ý KIẾN NGƯỜI ĐỌC (viết trực tiếp bình luận) (link cũ) -- LINK MỚI

    

 

 

 
 
  
 
Host: GOOGLE PAGE CREATOR
 
 

hidden hit counter

 

 Ngày tháng lập trang này: 5 HB7 (2007)

bổ sung: 13-6 HB7; 9-7 HB7

 

 
 
 
 
 
 
Comments