Trang chủ‎ > ‎

VIIII. (IX) Sơ đồ WebTgTXA. ở Google Sites (bản sao)

 

tranxuanan.writer.googlepages.com

 

Mở từng trang ở từng "khung cửa số" (màn hình) mới -- Open in every new window

 

Trang chính

Các trang mục cơ bản

Sitemap (sơ đồ địa điểm mạng)  (Bản chính. Xin lưu ý: Bấm vào các dấu + hoặc dấu - đầu dòng) -- thường xuyên tự động cập nhật

 

 

 

 Sau mười lăm (15) đầu sách (đã được xuất bản qua các nhà xuất bản), chín (09) đầu sách còn lại (*) (chỉ mới công bố bằng bản in vi tính và đăng trên mạng toàn cầu) của tác giả Trần Xuân An cũng đã được hoàn tất thủ tục đăng kí bản quyền tác giả và chủ sở hữu, tại Cục Bản quyền, vào sáng 06 tháng 01 năm 2010 (HB10).

(*) Tính từ 06 tháng 01 năm 2010 [HB10], chưa kể sau đó.

 

Cập nhật: 19-8 HB10 (2010)

 

  I. Danh mục tác phẩm Trần Xuân An

 

A.(1). Trần Xuân An - Nắng và mưa

a. Trần Xuân An - Nắng và mưa - Tệp 1

b. Trần Xuân An - Nắng và mưa - Tệp 2

c. Trần Xuân An - Nắng và mưa - Tệp 3

 

B.(2). Trần Xuân An - Hát chiêu hồn mình

a. Trần Xuân An - Hát chiêu hồn mình - Tệp 1a

a. Trần Xuân An - Hát chiêu hồn mình - Tệp 1b

b. Trần Xuân An - Hát chiêu hồn mình - Tệp 2

c. Trần Xuân An - Hát chiêu hồn mình - Tệp 3

 

C.(3). Trần Xuân An - Tôi vẫn ở trên đường

a. Trần Xuân An - Tôi vẫn ở trên đường - Tệp 1a

a. Trần Xuân An - Tôi vẫn ở trên đường - Tệp 1b

b. Trần Xuân An - Tôi vẫn ở trên đường - Tệp 2

 

D.(4). Trần Xuân An - Lặng lẽ ở phố

a. Trần Xuân An - Lặng lẽ ở phố - Tệp 1a

a. Trần Xuân An - Lặng lẽ ở phố - Tệp 1b

b. Trần Xuân An - Lặng lẽ ở phố - Tệp 2

c. Trần Xuân An - Lặng lẽ ở phố - Tệp 3

 

E.(5). Trần Xuân An - Kẻ bị ném vào bão

a. Trần Xuân An - Kẻ bị ném vào bão - Tệp 1a

a. Trần Xuân An - Kẻ bị ném vào bão - Tệp 1b

b. Trần Xuân An - Kẻ bị ném vào bão - Tệp 2

 

F.(6). Trần Xuân An - Hát với đời ơi thương mến

a. Trần Xuân An - Hát với đời ơi thương mến - Tệp 1a

a. Trần Xuân An - Hát với đời ơi thương mến - Tệp 1b

a. Trần Xuân An - Hát với đời ơi thương mến - Tệp 3

b. Trần Xuân An - Hát với đời ơi thương mến - Tệp 2

 

G.(7). Trần Xuân An - Quê nhà yêu dấu

a. Trần Xuân An - Quê nhà yêu dấu - Tệp 1a

a. Trần Xuân An - Quê nhà yêu dấu - Tệp 1b

b. Trần Xuân An - Quê nhà yêu dấu - Tệp 2

c. Trần Xuân An - Quê nhà yêu dấu - Tệp 3

 

H.(8). Trần Xuân An - Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên

a. Trần Xuân An - Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên - Tệp 1a

a. Trần Xuân An - Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên - Tệp 1b

b. Trần Xuân An - Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên - Tệp 2

c. Trần Xuân An - Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên - Tệp 3

 

I.(9). Trần Xuân An - Thơ những mùa hương

a. Trần Xuân An - Thơ những mùa hương - Tệp 1a

a. Trần Xuân An - Thơ những mùa hương - Tệp 1b

b. Trần Xuân An - Thơ những mùa hương - Tệp 2

 

J.(10). Trần Xuân An - Mùa hè bên sông

a. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Lời giới thiệu (khi đăng trên Tạp chí điện tử Giao Điểm)

a. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 1

b. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 2

c. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 3

d. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 4

e. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 5

f. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 6

g. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 7

h. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 8

i. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 9

j. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 10

k. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 11

l. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 12

m. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 13a

m. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 13b

n. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 14

o. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Tệp 15

p. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Chú thích 1

q. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Chú thích 2

r. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Chú thích 3

s. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Phụ lục 1

t. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Phụ lục 2

u. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Phụ lục 3

v. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Hình ảnh tác giả tại cầu Hiền Lương, Bến Hải

w. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Một số hình ảnh: Hiền Lương (sông Bến Hải), sông Hiếu, sông Thạch Hãn

 

K.(11). Trần Xuân An - Có một nơi lá mãi xanh

a. Trần Xuân An - Có một nơi lá mãi xanh - Tệp 1a

a. Trần Xuân An - Có một nơi lá mãi xanh - Tệp 1b

b. Trần Xuân An - Có một nơi lá mãi xanh - Tệp 2

c. Trần Xuân An - Có một nơi lá mãi xanh - Tệp 3

d. Trần Xuân An - Có một nơi lá mãi xanh - Tệp 4

e. Trần Xuân An - Có một nơi lá mãi xanh - Tệp 5

f. Trần Xuân An - Có một nơi lá mãi xanh - Tệp 6

g. Trần Xuân An - Có một nơi lá mãi xanh - Tệp 7

h. Trần Xuân An - Có một nơi lá mãi xanh - Tệp 8

 

L.(12). Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng

a. Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng - Tệp 1a

a. Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng - Tệp 1b

b. Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng - Tệp 2

c. Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng - Tệp 3

d. Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng - Tệp 4

e. Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng - Tệp 5

f. Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng - Tệp 6

g. Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng - Tệp 7

h. Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng - Tệp 8

i. Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng - Tệp 9

j. Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng - Tệp 10

k. Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng - Tệp 11

l. Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng - Tệp 12

m. Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng - Tệp 13

 

M.(13). Trần Xuân An - Sen đỏ, bài thơ hòa bình

a. Trần Xuân An - Sen đỏ, bài thơ hòa bình - Tệp 1a

a. Trần Xuân An - Sen đỏ, bài thơ hòa bình - Tệp 1b

b. Trần Xuân An - Sen đỏ, bài thơ hòa bình - Tệp 2

c. Trần Xuân An - Sen đỏ, bài thơ hòa bình - Tệp 3

d. Trần Xuân An - Sen đỏ, bài thơ hòa bình - Tệp 4

e. Trần Xuân An - Sen đỏ, bài thơ hòa bình - Tệp 5

 

N.(14). Trần Xuân An - Nước mắt có vị ngọt

a. Trần Xuân An - Nước mắt có vị ngọt - Tệp 1a

a. Trần Xuân An - Nước mắt có vị ngọt - Tệp 1b

b. Trần Xuân An - Nước mắt có vị ngọt - Tệp 2

c. Trần Xuân An - Nước mắt có vị ngọt - Tệp 3

d. Trần Xuân An - Nước mắt có vị ngọt - Tệp 4

e. Trần Xuân An - Nước mắt có vị ngọt - Tệp 5

 

O.(15). Trần Xuân An - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) -- Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng

a. Trần Xuân An (biên soạn & khảo cứu) - Thơ Nguyễn Văn Tường - Tệp 1: Phần hành, Lời thưa & Thông tin hội nghị...

b. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 2: Nnc. Trần Viết Ngạc

c. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 3: Gs. Đoàn Quang Hưng

d. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 4: PGs.Ts. Võ Xuân Đàn

e. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 5: Nt. (nhà thơ) Trần Xuân An

f. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 6: Nnc. Trần Đại Vinh

g. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 7: Ns. (nhạc sĩ) Vũ Đức Sao Biển

h. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 8

i. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 9

j. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 10

k. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 11

l. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 12

m. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 13: Nt. (nhà thơ) Nguyễn Tôn Nhan dịch nghĩa

n. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 14

o. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 15

p. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 16

q. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 17: Ts. Ngô Thời Đôn hiệu đính

r. Trần Xuân An (bs. & kc.) - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Tệp 18

 

P.(16). Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

a. Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường - Tệp 1a

a. Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường - Tệp 1b

b. Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường - Tệp 2

c. Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường - Tệp 3

d. Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường - Tệp 4

e. Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường - Tệp 5

f. Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường - Tệp 6

g. Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường - Tệp 7

h. Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường - Tệp 8

i. Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường - Tệp 9

j. Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường - Tệp 10

k. Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường - Tệp 11

l. Trần Xuân An - Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường - Tệp 12

 

Q.(17). TXA. (chọn lọc) - Những trang Đại Nam thực lục về PCĐT. Nguyễn Văn Tường và những sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp

 

R.(18). Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa

a. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 1

a. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 1b1

a. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 1b1b

a. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 1b1c

b. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 2

c. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 3

d. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 4

e. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 5: Trích & đối thoại với Gs. Trần Văn Giàu

f. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 6a: Đọc & bình chú bài Gs. Bửu Kế

f. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 6b

g. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 7

h. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 8

i. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 9

j. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 10

k. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 11

l. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 12

m. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 13

n. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 14

o. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 15

p. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 16

q. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 17

r. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 18 (Tahiti)

 

S.(19). Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

 

S.(19).1. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tập I

a. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 1 / tập I

b. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 2 / tập I

c. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 3 / tập I

d. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 4 / tập I

e. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 5 / tập I

f. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 6 / tập I

g. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 7 / tập I

h. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 8 / tập I

i. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 9 / tập I

j. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 10 / tập I

k. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 11 / tập I

l. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 12 / tập I

m. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 13 / tập I

n. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 14 / tập I

o. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 15 / tập I

p. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 16 / tập I

 

S.(19).2. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tập II

a. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 1 / tập II

b. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 2 / tập II

c. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 3 / tập II

d. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 4 / tập II

e. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 5 / tập II

f. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 6 / tập II

g. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 7 / tập II

h. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 8 / tập II

i. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 9 / tập II

j. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 10 / tập II

k. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 11 / tập II

l. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 12 / tập II

m. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 13 / tập II

n. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 14 / tập II

o. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 15 / tập II

p. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 16 / tập II

 

S.(19).3. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tập III

a. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 1 / tập III

b. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 2 / tập III

c. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 3 / tập III

d. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 4 / tập III

e. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 5 / tập III

f. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 6 / tập III

g. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 7 / tập III

h. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 8 / tập III

i. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 9 / tập III

j. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 10 / tập III

k. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 11 / tập III

l. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 12 / tập III

m. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 13 / tập III

n. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 14 / tập III

o. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 15 / tập III

p. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 16 / tập III

q. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 17 / tập III

r. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 18 / tập III

s. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 19 / tập III

 

S.(19).4. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tập IV

a. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 1 / tập IV

b. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 2 / tập IV

c. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 3 / tập IV

d. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 4 / tập IV

e. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 5 / tập IV

f. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 6 / tập IV

g. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 7 / tập IV

h. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 8 / tập IV

i. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 9 / tập IV

j. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 10 / tập IV

k. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 11 / tập IV

l. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 12 / tập IV

m. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 13 / tập IV

n. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 14 / tập IV

o. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 15 / tập IV

p. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 16 / tập IV

 

T.(20). Trần Xuân An - Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta

a. Trần Xuân An -- Lời thưa -- Suy nghĩ một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 1a

a'. Trần Xuân An -- Giai đoạn huyền sử -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 1b

b. Trần Xuân An -- An Dương vương - "giặc Thục" - ? -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 2

c. Trần Xuân An -- Triệu Đà - giai đoạn mất nước -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 3

d. Trần Xuân An -- Trưng Trắc - Trưng Nhị -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 4

e. Trần Xuân An -- Triệu Thị Trinh -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 5

f. Trần Xuân An -- Lý Bí - Triệu Quang Phục - Lý Phật Tử -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 6

g. Trần Xuân An -- Mai Hắc Đế - anh hùng - "tướng giặc" - ? -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 7

h. Trần Xuân An -- Bố Cái đại vương - một tôn hiệu rất Việt -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 8

i. Trần Xuân An -- Thơ Đường viết về Giao Châu -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 9

j. Trần Xuân An -- Khái lược về thời và thế (906-980) -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 10

k. Trần Xuân An -- Khúc Thừa Dụ - Dương Diên Nghệ -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 11

l. Trần Xuân An -- Ngô Quyền hay Đinh Bộ Lĩnh -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 12

m. Trần Xuân An -- Những bình luận - Lê Đại Hành -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 13

n. Trần Xuân An -- Vài nét tổng luận -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 14

o. Trần Xuân An -- Bảng đối chiếu niên đại Việt - Hoa -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 15

p. Trần Xuân An -- Bản đồ, tranh ảnh -- Suy nghĩ một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 16

q. Trần Xuân An -- tham khảo -- Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 17

r. Trần Xuân An -- Phụ lục: Thơ TXA. -- lịch sử cổ đại nước ta - Tệp 18

 

U.(21). Trần Xuân An - Ngẫu hứng đọc thơ

a. Trần Xuân An - Ngẫu hứng đọc thơ - Tệp 1a

a'. Trần Xuân An - Ngẫu hứng đọc thơ - Đọc thơ Nguyễn Công Bình - Tệp 1b

b. Trần Xuân An - Ngẫu hứng đọc thơ - Đọc thơ Võ Văn Luyến - Tệp 2

c. Trần Xuân An - Ngẫu hứng đọc thơ - Đọc thơ Nguyễn Tiến Đạt - Tệp 3

d. Trần Xuân An - Ngẫu hứng đọc thơ - Đọc thơ Phan Văn Quang - Tệp 4

e. Trần Xuân An - Ngẫu hứng đọc thơ - Đọc thơ Nguyễn Tấn Sĩ - Tệp 5

f. Trần Xuân An - Ngẫu hứng đọc thơ - Đọc thơ Võ Nguyên - Tệp 6

g. Trần Xuân An - Ngẫu hứng đọc thơ - Đọc thơ Tần Hoài Dạ Vũ - Tệp 7

h. Trần Xuân An - Ngẫu hứng đọc thơ - Đọc thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường - Tệp 8

i. Trần Xuân An - Ngẫu hứng đọc thơ - Đọc thơ Hà Linh Chi - Tệp 9

j. Trần Xuân An - Ngẫu hứng đọc thơ - Sáng tạo & tiếp nhận đồng sáng tạo - Tệp 10

k. Trần Xuân An - Ngẫu hứng đọc thơ - Cảm thức lục bát - Tệp 11

 

V.(22). Trần Xuân An - Tập tiểu luận 1 & các bài khác  (*)

a. Bài 1-Tl.1 - Trần Xuân An -- Những vấn nạn văn sử triết - giao thời, hậu chiến

b. Bài 2-Tl.2 - Trần Xuân An -- (1847-1885-1888) - nghĩ về - (1930-1945-1975)

c. Bài 3-Tl.1 - Trần Xuân An -- Đọc lại "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" (1847-1848)

d. Bài 4-Tl.1 - Trần Xuân An - Một ý nghĩ nhỏ về một truyền thống lớn và một nhân vật lịch sử lớn

e. Bài 5-Tl.1 - Trần Xuân An -- Thiền học với ý thức minh triết về dân chủ, bình đẳng

f. Bài 6-Tl.1 - Trần Xuân An -- Pháp môn bất nhị - mâu thuẫn luận

g. Bài 7-Tl.1 - Trần Xuân An - Vài lời trao đổi với ông Nguyễn Văn Hóa

h. Bài 8-Tl.1 -- Trần Xuân An & Nguyễn Mạnh Quang - Thư trao đổi - lịch sử - 1930-1945

i. Bài 9-Tl.1 - Trần Xuân An -- Thành phần thứ ba - giáo phẩm và giáo dân

j. Bài 10-Tl.1 - Trần Xuân An -- Trao đổi - Nguyễn Đắc Xuân - 5-7-1885

k. Bài 11-Tl.1 - Trần Xuân An - Một chút tự bạch: Giữa vòng tay Tam Kỳ và bè bạn

l. Bài 12-Tl.1 - Trần Xuân An - Chủ nghĩa Pháp - Việt đề huề của Phan Bội Châu

m. Bài 13-Tl.1 - Trần Xuân An - Phan Bội Châu trong quan hệ với Thiên Chúa giáo

n. Bài 14-Tl.1 - Trần Xuân An - Về tấm ảnh Phan Bội Châu và Cường Để chụp chung

o. Bài 15-Tl.1 - Trần Xuân An -- Đọc và cảm nghĩ - "Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung"

p. Bài 16-Tl.1 - Trần Xuân An - Sách lược "hai mặt" ở Tôn Thất Thuyết, Hàm Nghi

q. Bài 17-Tl.1 - Trần Xuân An - Nghĩ về bi kịch nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Ngọc Lan

r. Bài 18-Tl.1 - Trần Xuân An - Niềm vui lớn và muộn: Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng vương

r.a. Bài phụ của bài 18 - Tl.1 - Trần Xuân An - Về từ "quốc phục"

s. Bài 19-Tl.1 - Trần Xuân An -- Báo chí giới thiệu, bình luận sách mới - tránh né

t. Bài 20-Tl.1 - Trần Xuân An -- Ý nghĩa văn hóa - đề xuất đổi mới dương lịch (lịch Chúa)

u. Bài 21-Tl.1 - Trần Xuân An - Chữ "cả" trong ngữ "con cả"

v. Bài 22-Tl.1 - Trần Xuân An -- Đa nguyên, đa đảng - lại trở thành vấn đề thời sự

v.a. Bài phụ của bài 22 - Tl.1 - Trần Xuân An -- Cảm ơn - trả lời (về bài "Đa nguyên...")

w. Bài 23-Tl.1 - Trần Xuân An - Về các phương án - lưỡng đảng đối lập - thống nhất

y. Bài 24-Tl.1 - Trần Xuân An -- Ý kiến nhỏ - đối thoại dân chủ - bất đồng chính kiến

z. Bài 25-Tl.1 - Trần Xuân An (Nguyễn [Sài Gòn]) - Góp ý vào bài viết "Đa nguyên, vấn đề thời sự..."

z+a. Bài 26-Tl.1 - Trần Xuân An - "Wikipedia - Nguyễn Văn Tường"

z+b. Bài 27-Tl.1 - Trần Xuân An - "Wikipedia - Kiến Phúc"

z+c. Bài 28-Tl.1 - Trần Xuân An - Wikipedia: Thái độ trung lập (Cần viết thêm một vài dòng...)

z+c.a. Bài phụ 1 của bài 28 - Tl.1 - Trần Xuân An - Một ý nghĩ nhỏ về Wikipedia

z+c.b. Bài phụ 2 của bài 28 Tl.1 - Trần Xuân An - Trả lời thành viên Mekong Bluesman

z+c.c. Bài phụ 3 của bài 28 - Tl.1 - Trần Xuân An -- Thay lời kết thúc - tính khách quan, trung lập

z+d. Bài 29-Tl.1 - Trần Xuân An - Huế - Tết Mậu thân - 1968, vết thương hay tấm huy chương...

z+e. Bài 30-Tl.1 - Trần Xuân An -- Kỉ niệm với Lê Tiến Công - phản biện luận văn cử nhân sử học

z+f. Bài 31-Tl.1 (ý kiến rời) - Trần Xuân An -- Về quyền bảo lưu ý kiến - tiến trình dân chủ

z+g. Bài 32-Tl.1 - Trần Xuân An - Đọc sách: Hồi kí "Một cơn gió bụi" của Trần Trọng Kim

z+h. Bài 33-Tl.1 - Trần Xuân An - Đọc truyện ngắn "Ngao du" của Nguyễn Quí Đức

z+i. Bài 34-Tl.1 - Trần Xuân An - Đọc sách: Nguyễn Hoa và "Ánh mắt tươi"

 

W.(23). Trần Xuân An - Tập tiểu luận 2 & các bài khác  (*)

a. Bài 1-Tl.2 - Trần Xuân An -- Phản hồi của công luận & ý kiến cơ quan chức năng

b. Bài 2-Tl.2 - Trần Xuân An -- Thư kiến nghị bổ sung văn bia - Nguyễn Văn Tường

c. Bài 3-Tl.2 - Trần Xuân An -- "Ngọc đá đều cháy", chủ trương tạm thời - 1874

d. Bài 4-Tl.2 - Trần Xuân An -- Vài lời - "Toàn bộ phỏng vấn với cựu TT. Võ văn Kiệt" trên BBC

e. Bài 5-Tl.2 - Trần Xuân An -- GS.TS. Yoshiharu Tsuboi hiểu lầm tuyên cáo 16-6-1874

f. Bài 6-Tl.2 - Trần Xuân An - Thư trao đổi với PGs.Ts. Đỗ Bang

g. Bài 7-Tl.2 - Trần Xuân An -- Đề nghị - những câu hỏi tuy giản dị nhưng cần thiết

g.a. Phụ đính bài 7 & các bài khác-Tl.2 - Đại Nam thực lục chính biên (kì V & kỉ VI)

h. Bài 8-Tl.2 - Trần Xuân An - Thư gửi các nhà báo, nhà văn, nhà thơ tại Quảng Trị

i. Bài 9-Tl.2 - Trần Xuân An - Nỗi lo âu thời @ và "liều mạng" liên thông toàn cầu

j. Bài 10-Tl.2 - Trần Xuân An -- Nghĩ về những khó khăn, cản trở và quậy phá bị gặp phải

k. Bài 11-Tl.2 - Trần Xuân An - Đọc "Đi dưới mưa hồng" của Nhật Chiêu

l. Bài 12-Tl.2 - Trần Xuân An - Quyền biểu tình

m. Bài 13-Tl.2 - Trần Xuân An - Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi sách giáo khoa văn học & sử học

n. Bài 14-Tl.2 - Trần Xuân An - Tiết kiệm chữ đến mức hiểu sai chữ ở một nơi giàu chữ nhất

o. Bài 15-Tl.2 - Trần Xuân An - Trả lời người đọc: Bản quyền

p. Bài 16-Tl.2 - Trần Xuân An - Sự "khúc xạ" từ đời thật đến hình tượng văn chương

q. Bài 17-Tl.2 - Trần Xuân An - Trại sáng tác, trại nghiên cứu & vấn đề bản quyền, năng lực trí tuệ đích thực

r. Bài 18-Tl.2 - Trần Xuân An - Khấp điếu văn Kính tiễn biệt Mẹ & tứ tuyệt Kính đề ở lăng mộ Người

s. Bài 19a-Tl.2 - Trần Xuân An - Khúc khuỷu đường về Tổ quốc (kì 1)

s. Bài 19b-Tl.2 - Trần Xuân An - Khúc khuỷu đường về Tổ quốc (kì 2)

s. Bài 19c-Tl.2 - Trần Xuân An - Khúc khuỷu đường về Tổ quốc (kì 3)

t. Bài 20-Tl.2 - Trần Xuân An - Vesak trong tinh thần rộng mở và khoa học

u. Bài 21-Tl.2 - Trần Xuân An - Đạo Phật nguyên thủy và Đạo Phật trong bản lĩnh dân tộc

v. Bài 22-Tl.2 - Trần Xuân An - Suy nghĩ và phát triển - nội dung khổ đế trong tứ diệu đế

v.a. Tài liệu xem thêm 1 của bài 22-Tl.2: Nhật kí người điên (Lỗ Tấn) - Trương Chính dịch

v.b. Tài liệu xem thêm 2 của bài 22-Tl.2: Nhật kí người điên tân biên (Trần Xuân An cải biên)

v.c. Tài liệu xem thêm 3 (đối chiếu) của bài 22-Tl.2 - Nhật ký người điên (Lỗ Tấn) - Phan Khôi dịch

w. Bài 23-Tl.2 - Trần Xuân An - Kỉ niệm văn nghệ - xếp chữ vi tính

y. Bài 24-Tl.2 - Trần Xuân An - Vấn đề trại sáng tác

z. Bài 25-Tl.2 - Trần Xuân An - Suy nghĩ về một số vấn đề trong triết học và giáo lí Đạo Phật

z.a. Tài liệu (thơ) xem thêm của bài 25-Tl.2 - Trần Xuân An - "Quy luật trời đất điên khùng..."

z+a. Bài 26-Tl.26 - Bức tranh “Victim of sadism (the victim who was enlightened by The Lạc Bird)”

z+b. Bài 27-Tl.2 - Trần Xuân An - Trước cây hoa mai áp Tết, cảm thông Cao Bá Quát

z+c. Bài 28-Tl.2 - Trần Xuân An - Đọc lại những khoảnh khắc tâm linh trước thềm năm mới

z+d. Bài 29-Tl.2 - Trần Xuân An - "Ngày xưa" & Nguyễn Nhược Pháp

z+e. Bài 30-Tl.2 - Trần Xuân An - Nghĩ ngợi đôi điều nhân đọc thơ của một nghệ sĩ sáo trúc

z+f. Bài 31-Tl.2 - Trần Xuân An - Đọc lại bài thơ "Các vị La Hán chùa Tây Phương" của Huy Cận

z+f.a. Ghi chú của bài 31 & vài bài liên quan - Tl.2 - Ghi chú thêm về khổ đế

z+g. Bài 32-Tl.2 - Trần Xuân An & một số thành viên Wikipedia -- Hòa giải dân tộc - thống nhất đất nước ở chiều sâu

z+g.a. Tư liệu 1 của phụ lục (bài 32) - Tl.2 - Tạp chí Đối Diện - Các biến cố chính từ 1945-1973

z+g.b. Tư liệu 2 của phụ lục (bài 32) - Tl.2 - Trần Xuân An lạm dịch - Toàn văn Hiệp định Genève 20-7-1954 & toàn văn Tuyên bố cuối...

z+g.c. Tư liệu 3 của phụ lục (bài 32) - Tl.2 - Toàn văn Hiệp định Paris 27-01-1973 (bản scan của SGb & bản dịch của locnhietdoi)

z+h. Bài 33-Tl.2 - Trần Xuân An - Vài ý nghĩ về văn Nguyễn Thị Bích Nga

 

Y.(24). Trần Xuân An - Tập tiểu luận 3 & các bài khác  (*)

a. Bài 1-Tl.3 - Trần Xuân An -- Tìm hiểu "'Lục độ tập kinh' và lịch sử..." - GS.TS. Lê Mạnh Thát

b. Bài 2-Tl.3 - Trần Xuân An - Nghĩ về từ "quốc túy"

c. Bài 3-Tl.3 - Trần Xuân An - Huyền tượng Mẹ Âu Cơ: Bi kịch và mầu nhiệm

c.a. Xem thêm - Tl.3 - Thích Tuệ Sỹ -- Huyền tượng Mẹ Âu Cơ - kho tàng huyền thoại

c.b. Xem thêm - Tl.3 - Trần Xuân An - Tra cứu: Xích Qủy quốc

d. Bài 4-Tl.3 - Trần Xuân An - Về cái được gọi là "Chiếu Cần vương - D'Argenlieu - 03-7-1889"

e. Bài 5-Tl.3 (gộp trang) - Trần Xuân An - Chùm thơ (4 bài) về Mẹ

f. Bài 6-Tl.3 - Trần Xuân An -- Bàn thêm về Thông báo - Cáo dụ - Cụm từ "Tờ chiếu Cần vương..."

f.a. Phụ đính của bài 6-Tl.3 - Tham khảo có phản biện về loạt bài của học giả Hoàng Xuân Hãn

g. Bài 7-Tl.3 - Trần Xuân An -- Kiến nghị - Tân Sở - nơi cải táng di cốt vua Hàm Nghi

h. Bài 8-Tl.3 - Trần Xuân An - Khảo chứng nội dung văn bản một thi tập bị công bố muộn

h.a. Phụ lục của bài 8-Tl.3 - Không nên vô tình tạo sự cố

i. Bài 9-Tl.3 - Trần Xuân An - Tiếp thu sự góp ý - ông Vương Đình Chữ - D'Argenlieu

j. Bài 10-Tl.3 (gộp trang) - Trần Xuân An - Chùm thơ (9 bài) viết tại Nhà sáng tác Đà Lạt

k. Bài 11-Tl.3 - Trần Xuân An - Giao lưu với những người viết trẻ tại Lâm Đồng

l. Bài 12-Tl.3 - Trần Xuân An - Hậu chiến, không riêng ai (truyện ngắn, viết tại Nst. Đà Lạt)

m. Bài 13-Tl.3 -

m.a. Bàn luận: Ngô Vưu - TXA.: Có hay không nội gián Thiên Chúa giáo, 05-7-1885?

m.b. Bàn luận: Trần Hoàng - Nguyễn Thái Đạt - TXA.: Tên đường phố

n. Bài 14-Tl.3 - Trần Xuân An - Miệt vườn qua cái nhìn văn hóa học của Nnc. Sơn Nam (1926-2008) (bài 1)

o. Bài 15-Tl.3 - Trần Xuân An -- Những giá trị - Miệt vườn - khảo cứu - Sơn Nam (bài 2)

p. Bài 16-Tl.3 - Trần Xuân An -- Những giá trị - Miệt vườn - các phương diện đặc thù văn hóa (bài 3)

p.a. Bài phụ của bài 16-Tl.3 - Võ Văn Luyến cảm nhận bài viết 1 của TXA. về VMMV. của Sơn Nam

q. Bài 17-Tl.3 - Trần Xuân An - Về "Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh"

r. Bài 18-Tl.3 - Trần Xuân An -- Nghiên cứu khoa học - nhìn thẳng vào sự thật, ghi chép đúng sự thật

s. Bài 19-Tl.3 - Trần Xuân An -- GS. Nguyễn Đăng Mạnh - "tung quả bóng thăm dò dư luận"

s.a. Bàn luận cuối bài 19-Tl.3 - "Về 'Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh'"

t. Bài 20-Tl.3 - Trần Xuân An -- Nhật kí tìm hiểu thực trạng độc thân của nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh

t.a. Bàn luận về bài 20-Tl.3 - Nhật kí tìm hiểu thực trạng độc thân của Bác Hồ

u. Bài 21-Tl.3 - Trần Xuân An - Sự công tâm tối thiểu cần có khi cầm bút (phê phán nhà báo Nguyễn Hoàn)

u.a. Bài phụ 1 của bài 21-Tl.3 - Nguyễn Hoàn - Nghĩ từ chuyện giải oan

u.b. Bài phụ 2 của bài 21-Tl.3 - Phê phán - Nguyễn Hoàn - những lời bàn luận

u.c. Bài phụ 3 của bài 21-Tl.3 - Trần Xuân An -- Trả lời - bàn luận - cuối bài phê phán Nguyễn Hoàn

v. Bài 22-Tl.3 - Trần Xuân An -- Nghĩ về cách biện giải - ngộ nhận - ý hướng tốt - di tích Tân Sở

v.a. Bài phụ của bài 22-Tl.3 - Nguyễn Hoàn: Công tâm hay đề cao mình nhất

w. Bài 23-Tl.3 - Trần Xuân An - Tiểu thuyết tâm đắc nhất của nhà văn Trần Thanh Giao

y. Bài 24-Tl.3 - Trần Xuân An -- "Những ngọn lửa xanh" (Nguyễn Khắc Phê) - nỗi đau thế sự

z. Bài 25-Tl.3 - Trần Xuân An -- người nông dân - "Bến đò xưa lặng lẽ" - Xuân Đức

z+a. Bài 26-Tl.3 - Trần Xuân An -- Giải thích một số điểm - "Xin đừng 'tranh công'..."

z+a.a. Bài phụ của bài 26-Tl.3 - Nguyễn Hoàn: Xin đừng "tranh công" mà hãy nghĩ chuyện "hậu" giải oan cho NVT.

z+b. Bài 27-Tl.3 - Trần Xuân An -- Để khỏi bị Nguyễn Hoàn lừa dối bằng ngụy biện

z+b.a. Bài phụ của bài 27-Tl.3 - Nguyễn Hoàn: Thông tin thêm sau loạt bài viết về Nguyễn Văn Tường

z+c. Bài 28-Tl.3 - Bài "Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi..." - bàn luận - web txawriter Wordpress

 

Z.(25). Trần Xuân An - Tập tiểu luận 4 & các bài khác (mới viết)  (*)

a. Bài 1-Tl.4 - Trần Xuân An -- Có nên tôn vinh những nhân vật lịch sử đầu hàng, thỏa hiệp

b. Bài 2-Tl.4 - Trần Xuân An - Giải thích một số điểm cho Lê Tiến Công   Mới!

b.a. Bài phụ của bài 2-Tl.4 - Lê Tiến Công - Có hay không "sở hữu trí tuệ" - nghiên cứu về NVT.

b.b. Phụ đính của bài 2-Tl.4 - Links tranh luận với Nguyễn Hoàn

c. Bài 3-Tl.4 - Trần Xuân An - Ấn tượng đậm nhất về một nửa cõi tình thơ Lâm Thị Mỹ Dạ    Mới!

d. Bài 4-Tl.4 - Trần Xuân An - Nửa cõi tình thơ còn lại: cô đơn, đơn độc và những biến thái hư ảo (trong thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ)   Mới!

e. Bài 5-Tl.4 -Trần Xuân An - Thơ Trịnh Bửu Hoài, dòng suối trong trẻo trên sườn núi của vùng đất phù sa    Mới!

f. Bài 6-Tl.4 - Trần Xuân An - Trần Dzạ Lữ & thơ của một đời lận đận    Mới!

g. Bài 7-Tl.4 - Trần Xuân An - Quê nhà, kỉ niệm & con-người-bên-trong Hà Nguyên Dũng    Mới!

h. Bài 8-Tl.4 - Trần Xuân An -- Inrasara làm sáng tên năm đóa hoa champa của riêng anh: 1 & 2... (phần 1)    Mới!

i. Bài 9-Tl.4 - Trần Xuân An -- Inrasara làm sáng tên năm đóa hoa champa của riêng anh: 3, 4 & 5 (phần 2)    Mới!

j. Bài 10-Tl.4 - Trần Xuân An -- Gặp lại bài thơ "Tháp nắng" trong thư viện (bình khác với Huy Trâm)    Mới!

k. Bài 11-Tl.4 - Trần Xuân An -- Khơi trong dăm ngọn nguồn văn học quá khứ (đọc luận văn tiến sĩ tân khoa Trần Hoài Anh)    Mới!

l. Bài 12-Tl.4 - Trần Xuân An -- Thơ Thái Thăng Long - con đường và hoài niệm (phần 1)    Mới!

m. Bài 13-Tl.4 - Trần Xuân An -- Thơ Thái Thăng Long - con đường và hoài niệm (phần 2)    Mới!

n. Bài 14-Tl.4 - Trần Xuân An -- Tập truyện mới của Võ Nguyên như ngọn gió lành?   Mới!

o. Bài 15-Tl.4 - Trần Xuân An -- Kết nạp hội viên mới, lộ trình dân chủ - công khai nên chăng cần hoàn thiện thêm    Mới!

p. Bài 16-Tl.4 - Trần Xuân An -- Tại sao nhiều tác giả muốn vào hội nhà văn?    Mới!    

q. Bài 17-Tl.4 - Trần Xuân An -- Góp thêm lời bàn luận: Chuẩn và quyền vào hội nhà văn    Mới!    

r. Bài 18-Tl.4 - Trần Xuân An -- Thêm hai ý kiến nhỏ sau khi đọc bài báo của ông Phạm Thành Chung    Mới!

 

(*) TỔ CHỨC LẠI 4 ĐẦU SÁCH
ĐƯỢC VIẾT

TỪ NGÀY THAM GIA MẠNG VI TÍNH TOÀN CẦU

(tháng 3 HB5 [2005] – tháng 11 HB9 [2009], gồm cả một ít bài trước đó)

 

4 mục lục của 4 đầu sách, theo thứ tự là 22, 23, 24 & 25:

 

1. Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến

2. Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học

3. Thời sự văn hóa và suy nghĩ

 
 

(Nội dung của từng bài viết không có gì thay đổi)

 

WebTgTXA. đã đưa lên điểm mạng WebTgTXA. ( www.tranxuanan-poet.net & www.tranxuanan-writer.net ...).

 

Trân trọng,

29 & 30-11 HB9
TXA.

 

Z.(26). Trần Xuân An - CÁC BÀI MỚI VIẾT   Mới nhất ! (từ tháng 02 HB10 [2010])

a. Bài 1-PBTL5 - Trần Xuân An - Văn chương về các "vết thương" chiến tranh, hậu chiến và ánh sáng mới...   Mới nhất !

(   05 nhan đề bài đã link-hóa này đã có bên trên

b. Bài 2-PBTL5: Trần Xuân An - "Thế giới xô lệch" với những khoảng cách đầy bóng tối và gió...

c. Bài 3-PBTL5: Trần Xuân An - Văn chương và chinh chiến, "giữa đôi bờ hư thực"

d. Tiểu mục 4-(thơ): Trần Xuân An - Chùm thơ 3 bài

e. Bài 5-PBTL5: Trần Xuân An - Thái độ sống và văn hóa bàn luận   )

f. Bài 6-PBTL5: Trần Xuân An - Liệu pháp 30-4, để nhà nhà, người người đều vui   Mới nhất!

g. Bài 7-PBTL5: Trần Xuân An - Tạp chí điện tử tự lập, có hay chưa?    Mới nhất!

h. Bài 8-PBTL5: Trần Xuân An - Bổ cứu thêm một luận cứ, luận chứng nhằm phê phán sự vin vào và diễn dịch công hàm 14-9-1958    Mới nhất!

i. Bài 9-PBTL5: Trần Xuân An - Dăm phút về thơ của nhà thơ Chinh Văn    Mới nhất!

j. Bài 10-PBTL5: Trần Xuân An - Thúy Kiều của Nguyễn Du đã vào Hội Nhà văn thuở xưa?    Mới nhất!

k. Bài 11-PBTL5: Trần Xuân An - Vấn đề nhân vật (3 phần): Chủ nghĩa lí lịch trong tác phẩm văn chương    Mới nhất!

l. Bài 12-PBTL5: Trần Xuân An - Dân chủ, hiến kế và bản quyền ý tưởng    Mới nhất!

m. Bài 13-PBTL5: Trần Xuân An - Tự tôn tiếng nói dân tộc, giọng nói quê hương    Mới nhất!

n. Bài 14-PBTL5: Trần Xuân An - Nghe thật khó chịu một trường hợp đại từ nhân xưng "anh" ở ngôi thứ ba, trong tiếng Việt hiện nay    Mới nhất!

o. Bài 15-PBTL5: Trần Xuân An - Quanh vấn nạn lịch sử: Kẻ cát cứ hay anh hùng mở cõi?   (đọc tiểu thuyết Tố Hoài)  Mới nhất!

p. Bài 16-PBTL5: Trần Xuân An - Về cái chết (1597) của Nguyễn Diễn (Nguyễn Miện) & về hậu duệ của ông    Mới nhất!

Trần Xuân An - Vài chú thích ở sách đã xuất bản: Kính gửi nhà nghiên cứu Lê Quang Thái (Huế)    Mới nhất!

q. Bài 17-PBTL5: Trần Xuân An - Minh sư nào trong "chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi"? (đọc tiểu thuyết Thái Bá Lợi)  Mới nhất!

r. Bài 18-PBTL5: Trần Xuân An - Thắp lên ý nghĩa sống -- ý thức trong thơ Nguyễn Vân Thiên   Mới nhất!

 

(Z.(26). còn tiếp)

 

 

 

 

Z.(27). Trần Xuân An - Tưởng niệm Mẹ (tập thơ tự tuyển theo đề tài. từ các tập thơ của TXA.)  (18-03 HB10 [2010])

a. Trần Xuân An - Tưởng niệm Mẹ (tập thơ tự tuyển) - Tệp 1

b. Trần Xuân An - Tưởng niệm Mẹ (tập thơ tự tuyển) - Tệp 2

c. Trần Xuân An - Tưởng niệm Mẹ (tập thơ tự tuyển) - Tệp 3: Phụ lục: Điếu văn

 

 

 

 

 

  II. Bài mới - sách mới - tin mới

 

A.(1). Trang 1 - Bài mới - sách mới - tin mới

Quốc phục (Trang phụ 1 của trang 1 Bm-sm-tm.)

a.a. Quốc lễ (hình ảnh)

a.b. Quốc phục ngày xưa

a.c. Quốc phục nữ

a.d. Quốc phục (bổ sung 1)

a.e. Quốc phục (bổ sung 2)

a.f. Quốc phục & Bác Hồ

a.g. Quốc phục trong Hội nghị APEC HB6 (2006)

a.h. Links xuất xứ hình ảnh

 

B.(2). Trang 2 - Bài mới - sách mới - tin mới

4 văn kiện quan trọng trong ĐNTL.CB.

Bản sao một trang báo điện tử Công an nhân dân, 05-6-2007 (bài của Thanh Bình)

Bản tin về lễ minh oan nhân vật lich sử NVT. (Lê Tiến Công, Tạp chí Xưa & Nay)

Báo Tiền Phong về PGS.TS. Đỗ Bang

Các bản sao từ báo chí

Di cảo Nguyễn Văn Tường, 1824-1886 (Trần Đại Vinh)

Đề nghị PGS.TS. Đỗ Bang trả lời cho nhiều người đọc

Đối thoại và phản biện lịch sử -- Tại sao không? (Thanh Tùng, báo Tiền Phong)

Kính chúc

Lễ dựng bia - bản tin TrTTĐT. Quảng Trị

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên trang 2 Bm.-sm.-tm.

Nhà sử học Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn (Nguyễn Hoàn, Thanh Hải)

Thư kiến nghị

Thư mời các nhà báo điều tra

Thư trao đổi với PGS.TS. Đỗ Bang

Trên Báo Quảng Trị (in giấy)

Văn bia lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

Ý kiến công luận & cơ quan hữu trách

 

C.(3). Trang 3 - Bài mới - sách mới - tin mới

Bài viết của Hồ Sĩ Bình trên báo KTHT.

Justification for Nguyen Van Tuong (1824-1886) - GS. Đinh Xuân Lâm

Links Google Sites các bài của TXA. trên tr.3 Bm.-sm.-tm.

 

D.(4). Trang 4 - Bài mới - sách mới - tin mới

Danh nhân Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - GS. Đinh Xuân Lâm

Hình ảnh Lễ Minh oan & Dựng bia lịch sử NVT. (Nguyễn Quang Trung Tiến)

Lê Tiến Công -- Tư liệu lưu trữ ở nước ngoài về Nguyễn Văn Tường

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr. 4 Bm.-sm.-tm.

 

E.(5). Trang 5 - Bài mới - sách mới - tin mới

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr. 5 Bm.-sm.-tm.

Ngày đạt 50.000 lần thăm các trang

Nhận xét cách ghi biên mục

Sách NVT.MNTN - 2006 - tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ

Sách PCĐT.NVT. - 2004 - tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ

Sách TSBN.PCĐT.NVT. - 2006 - tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ

 

F.(6). Trang 6 - Bài mới - sách mới - tin mới

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr. 6 Bm.-sm.-tm.

 

G.(7). Trang 7 - Bài mới - sách mới - tin mới

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr.7 Bm.-sm.-tm.

 

H.(8). Trang 8 - Bài mới - sách mới - tin mới

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr.8 Bm.-sm.-tm.

 

I.(9). Trang 9 - Bài mới - sách mới - tin mới

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr.9 Bm.-sm.-tm.

 

J.(10a). Trang 10a - Bài mới - sách mới - tin mới

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr.10 Bm.-sm.-tm.

Sách TXA. ở Thư viện quốc gia Việt Nam

 

J'.(10b). Trang 10b - Bài mới - sách mới - tin mới

Cốt lõi vấn đề - Hồ sơ tư liệu

Cốt lõi vấn đề - Hồ sơ tư liệu - Tr. 2

Cốt lõi vấn đề - ý kiến phản hồi

Cốt lõi vấn đề - Ý kiến phản hồi - Tr. 2

Cốt lõi vấn đề - Ý kiến phản hồi - Tr. 3

Cốt lõi vấn đề - Ý kiến phản hồi - Tr. 4

Cốt lõi vấn đề: Nỗi đau chiến tranh & hậu chiến

Đức Trọng & "Quán bên đường"

Đức Trọng & "Quán bên đường"

Lại Văn Long -- Kẻ sát nhân lương thiện

 

K.(11). Trang 11 - Bài mới - sách mới - tin mới

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr.11 Bm.-sm-tm.

 

L.(12). Trang 12 - Bài mới - sách mới - tin mới

Lý Đợi phỏng vấn Dương Như Nguyện

 

M.(13). Trang 13 - Bài mới - sách mới - tin mới

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr.13 Bm.-sm.-tm.

 

N.(14). Trang 14 - Bài mới - sách mới - tin mới

Links ở Google Sites các bài viết của TXA. trên tr.14 Bm.-sm.-tm.

 

O.(15). Trang 15 - Bài mới - sách mới - tin mới

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr. 15 Bm.-sm.-tm.

 

P.(16). Trang 16 - Bài mới - sách mới - tin mới

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr. 16 Bm.-sm.-tm.

 

Q.(17). Trang 17 - Bài mới - sách mới - tin mới

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr. 17 Bm.-sm.-tm.

Ý kiến giới sử học về "Chiếu Cần vương d'Argenlieu"

 

R.(18). Trang 18 - Bài mới - sách mới - tin mới

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr.18 Bm.-sm.-tm.

 

S.(19). Trang 19 - Bài mới - sách mới - tin mới

Hacker (tin tặc)

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr.18 Bm.-sm.-tm.

 

T.(20). Trang 20 - Bài mới - sách mới - tin mới

Chan hòa văn hóa

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr.20 Bm.-sm.-tm.

 

U.(21). Trang 21 - Bài mới - sách mới - tin mới

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr.21 Bm.-sm.-tm.

Trang giới thiệu bài viết "Tiểu thuyết tâm đắc nhất của nhà văn Trần Thanh Giao"

Trang giới thiệu bài viết về "Bến đò xưa lặng lẽ" (tiểu thuyết Xuân Đức)

Trang giới thiệu bài viết về "Những ngọn lửa xanh" (tiểu thuyết Nguyễn Khắc Phê)

Trần Xuân An -- Để khỏi bị Nguyễn Hoàn lừa dối bằng ngụy biện, xảo ngôn

 

V.(22). Trang 22 - Bài mới - sách mới - tin mới

 

W.(23). Trang 23 - Bài mới - sách mới - tin mới

Links ở Google Sites các bài của TXA. trên tr.23 Bm.-sm.-tm.

Sách TXA. biên soạn, khảo chứng (Nxb.TN., 2008) ở Thư viện QH Hoa Kỳ

 

Y.(24). Trang 24 - Bài mới - sách mới - tin mới 

 

 

 

 

  III. Thông báo cập nhật

 

A.(1). Trang 1 - Thông báo cập nhật

Đọc lại một bài thơ TXA. viết về Bùi Giáng

 

B.(2). Trang 2 - Thông báo cập nhật

Sách TXA. tại Cornell University

Sự cố máy vi tính

 

C.(3). Trang 3 - Thông báo cập nhật

Phải giành lại & bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa

 

D.(4). Trang 4 - Thông báo cập nhật

Nhan đề bài phỏng vấn Dương Như Nguyện

Lý Đợi phỏng vấn Dương Như Nguyện (bản sao)

 

E.(5). Trang 5 - Thông báo cập nhật

 

F.(6). Trang 6 - Thông báo cập nhật

"Chiếu Cần vương - D'Argenlieu", một tư liệu giả mạo

GS. Đinh Xuân Lâm -- Bài trả lời phỏng vấn (Thu Hà, báo Tuổi Trẻ, 12-5-2008)

 

G.(7). Trang 7 - Thông báo cập nhật

GS. Đinh Xuân Lâm trả lời phỏng vấn (Hồng Thanh Quang thực hiện)

Trích loạt bài viết "Cố Điện" của học giả Hoàng Xuân Hãn về 1883-1885-1886

 

H.(8). Trang 8 - Thông báo cập nhật

 

I.(9). Trang 9 - Thông báo cập nhật

 

J.(10). Trang 10 - Thông báo cập nhật

 

K.(11). Trang 11 - Thông báo cập nhật

 

L.(12). Trang 12 - Thông báo cập nhật

 

M.(13). Trang 13 - Thông báo cập nhật

Webblog, Website, Tết Kỉ sửu HB9, Tạp chí điện tử Sông Cửu Long phỏng vấn

 

N.(14). Trang 14 - Thông báo cập nhật

Trần Xuân An -- Xuất bản chính thức có giấy phép hợp pháp trên mạng toàn cầu -- ? & ?

Từ các báo: Xuất bản chính thức có giấy phép hợp pháp trên mạng vi tính toàn cầu

 

O.(15). Trang 15 - Thông báo cập nhật

 

P.(16). Trang 16 - Thông báo cập nhật

 

Q.(17). Trang 17 - Thông báo cập nhật

 

Q.(17bis). Trang 17bis - Thông báo cập nhật

GS. Nguyễn Quốc Trị (Hoa Kỳ) -- Về Nguyễn Văn Tường, 1824-1886 (bài 1)

GS. Nguyễn Quốc Trị (Hoa Kỳ) -- Về Nguyễn Văn Tường, 1824-1886 (bài 2)

GS. Nguyễn Quốc Trị (Hoa Kỳ) -- Về Nguyễn Văn Tường, 1824-1886 (bài 3)

GS. Nguyễn Quốc Trị (Hoa Kỳ) -- Về Nguyễn Văn Tường, 1824-1886 (bài 4)

Tạp chí Xưa & Nay: Một bài góp ý rất thật, rất thẳng của ĐÀO PHAN

 

R.(18). Trang 18 - Thông báo cập nhật

Các bài giới thiệu, phê bình tác phẩm Trần Xuân An (bổ sung)

Nộp TrTTĐT. Hội Nhà văn Việt Nam: Các bài phê bình, giới thiệu tác phẩm TXA.

Nộp TrTTĐT. Hội Nhà văn Việt Nam: Chùm thơ 12 bài

Nộp TrTTĐT. Hội Nhà văn Việt Nam: Lí lịch trích ngang & ảnh

Nộp TrTTĐT. Hội Nhà văn Việt Nam: Phê bình thơ

Ủng hộ "Thư trình bày ý kiến hội viên" của nhà văn Phan Thị Vàng Anh

 

 

U.(21). Trang 21 - Thông báo cập nhật    Mới nhất!

 

V.(22). Trang 22 - Thông báo cập nhật    Mới nhất!

 

 

 

 

  IV. Trang trọng đại: Đại tang - Cáo phó - Cảm tạ

 

 

 

 

  V. Các trang đáng lưu ý khác

 

A.(1). Tác giả & biểu trưng (logos)

 

B.(2). Bìa sách đã xuất bản

 

C.(3). Tác giả giữ bản quyền

Đăng kí bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch)    Mới!

 

D.(4). Bút danh Huyên Đình

 

E.(5). Bản thảo viết tay

 

F.(6). Viết về tác phẩm Trần Xuân An

Tệp 1 - Viết về tác phẩm Trần Xuân An

Tệp 2 - Viết về tác phẩm Trần Xuân An

 

G.(7). Thơ phổ nhạc

Nguyên tác thơ Trần Xuân An (các nhạc sĩ phổ nhạc)

 

H.(8). Trang cảm ơn

Trang cảm ơn 1

Trang cảm ơn 2

 

I.(9). Bạn thời sinh viên, 29 năm sau ngày tốt nghiệp, ra trường

 

J.(10). Ghi chú để lưu: Các bản 2000, 2002, 2003: font VNI-Times

 

K.(11). Lưu trữ: Hình ảnh

 

L.(12). Cơ sở lưu - phát dữ liệu (host) khác

 

M.(13). Lưu: Sơ đồ web (host khác)

 

N.(14). Lưu: Website do Lê Vĩnh Sơn thiết kế -- 25-2 HB6 (2006)

Liên lạc

Tác giả

Tác phẩm

Tác phẩm đã hoàn tất (xb. trên mạng toàn cầu)

Tác phẩm đã xuất bản (in giấy, trước 2005)

Tác phẩm nghiên cứu, biên khảo

 

O.(15). Links -- Google - Blogger

 

P.(16). Lưu: Danh mục tác phẩm TXA. trên Google Page Creator

 

Q.(17). Lưu trữ các tệp PDF: Sách tham khảo & sách của tác giả

 

R.(18). Tham khảo: Hình ảnh quốc phục Việt Nam

 

S.(19). Tham khảo: Sách lịch sử 1

 

T.(20). Tham khảo: Sách lịch sử 2

 

U.(21). Từ điển

 

V.(22). Tìm kiếm

 

W.(23). Đồng hồ - Nguyệt lịch & dương lịch

 

Y.(24). Trang nghe nhạc

a. Nghe nhạc 1

b. Nghe nhạc 2

c. Nghe nhạc 3

d. Nghe nhạc 4

e. Nghe nhạc 5

f. Nghe nhạc 6

f'. Nghe nhạc 6b --- Google - Blogger

g. Nghe nhạc 7

g'. Nghe nhạc 7b

h. Nghe nhạc 8

i. Nghe nhạc 9

j. Nghe nhạc 10

k. Nghe nhạc 11

Video 1

Video 2

 

 

 

 

  VI. Ngàn webs ngàn nhà

 

A.(1). Ngàn web ngàn nhà - Trang 1

 

B.(2). Ngàn web ngàn nhà - Trang 2

 

C.(3). Ngàn web ngàn nhà - Trang 3

 

D.(4). Ngàn web ngàn nhà - Trang 4

 

E.(5). Ngàn web ngàn nhà - Trang 5

 

 

 

 

  VII. Giao lưu đoàn kết

 

A.(1). Links đoàn kết 1

a. Tiểu mục 1 - Giao lưu đoàn kết - Bích Ngân

b. Tiểu mục 2 - Giao lưu đoàn kết - Võ Nguyên

c. Tiểu mục 3 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Đắc Xuân (bài cảm nghĩ của TXA.)

d. Tiểu mục 4 - Giao lưu đoàn kết - Lê Tiến Công

e. Tiểu mục 5 - Giao lưu - Song Vinh, Lê Hưng Tiến, Lê Thị Huệ

f. Tiểu mục 6 - Giao lưu - Hồ Chí Bửu, Võ Văn Luyến, Trần Ngọc Trác

g. Tiểu mục 7 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Hoa

h. Tiểu mục 8 - Giao lưu - Trịnh Bửu Hoài, Nguyễn Vân Thiên

i. Tiểu mục 9 - Giao lưu đoàn kết - Hồ Chí Bửu

j. Tiểu mục 10 - Giao lưu đoàn kết - Trần Hoàng

k. Tiểu mục 11 - Giao lưu đoàn kết - Dung Thị Vân

l. Tiểu mục 12 - Giao lưu đoàn kết - Hà Thúc Hoan

m. Tiểu mục 13 - Giao lưu - Tập thơ Phù sa của gió

n. Tiểu mục 14 - Giao lưu - Tập thơ Sài Gòn thơ

o. Tiểu mục 15 - Giao lưu đoàn kết - Trần Hữu Dũng

p. Tiểu mục 16 - Giao lưu đoàn kết - Trương Trọng Nghĩa

q. Tiểu mục 17 - Giao lưu - Nguyễn Thị Bích Nga (& vài cảm nghĩ của TXA.)

r. Tiểu mục 18 - Giao lưu - Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Hoàn

s. Tiểu mục 19 - Giao lưu - Nguyễn Bội Nhiên, Võ Văn Luyến

t. Tiểu mục 20 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Hoàn

u. Tiểu mục 21 - Giao lưu - Nhật Chiêu (bài của TXA.)

v. Tiểu mục 22 - Giao lưu đoàn kết - Tôn Thất Lan

w. Tiểu mục 23 - Giao lưu đoàn kết - Trần Hữu Dũng

y. Tiểu mục 24 - Giao lưu tưởng nhớ - Hàn Vũ Hùng

z. Tiểu mục 25 - Giao lưu đoàn kết - Trần Hữu Dũng

z+a. Tiểu mục 26 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Đắc Xuân

 

B.(2). Links đoàn kết 2

a. Tiểu mục 27 - Giao lưu đoàn kết - Trương Văn Tuân

Tham khảo: Chúa Nguyễn và vương quốc Champa (Dany Wong Tze-Ken)

Tham khảo: Góp phần tìm hiểu lịch sử Champa (Ts. Po Dharma)

Tham khảo: Những niên đại quan trọng trong lịch sử Champa (P.B. Lafont)

Tham khảo: Quốc vương cuối cùng của Champa (Web CHAMPAKA)

b. Tiểu mục 28 - Giao lưu đoàn kết - Minh Mẫn

c. Tiểu mục 29 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Đắc Xuân, Phan Văn Hoàng, Trần Viết Điền...

d. Tiểu mục 30 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Đắc Xuân

e. Tiểu mục 31 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Đắc Xuân

f. Tiểu mục 32 - Giao lưu đoàn kết - Trần Đại Vinh

g. Tiểu mục 33 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Thái Tuấn

h. Tiểu mục 34 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Đặng Mừng

i. Tiểu mục 35 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Đặng Mừng

j. Tiểu mục 36 - Giao lưu đoàn kết - Trần Viết Điền

k. Tiểu mục 37 - Giao lưu đoàn kết - Trần Viết Điền

l. Tiểu mục 38 - Giao lưu đoàn kết - Lê Tiến Công, Trần Đức Anh Sơn, Nguyễn Tư Triệt

m. Tiểu mục 39 - Giao lưu đoàn kết - Trần Viết Điền

n. Tiểu mục 40 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Chiến

Thơ Nguyễn Chiến

o. Tiểu mục 41 - Giao lưu đoàn kết - Sách mới của các tác giả

p. Tiểu mục 42 - Giao lưu đoàn kết - Sách mới của các tác giả

q. Tiểu mục 43 - Giao lưu đoàn kết - Trần Hoàng

r. Tiểu mục 44 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Chiến

s. Tiểu mục 45 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Phúc Vĩnh Ba

t. Tiểu mục 46 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Bội Nhiên

u. Tiểu mục 47 - Giao lưu đoàn kết - Lê Đình Hào

 

C.(3). Lưu: Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả trên WebTgTXA. (đã hoãn)

a. Tiểu mục 1 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn) - Lời thưa

b. Tiểu mục 2 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Tô Hoài - Đà Linh

c. Tiểu mục 3 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Nguyễn Văn Hóa

d. Tiểu mục 4 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Nguyễn Quí Đức

e. Tiểu mục 5 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Lý Quí Chung

f. Tiểu mục 6 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Trần Trọng Kim

g. Tiểu mục 7 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Phùng Gia Lộc - Hàn Vũ Hùng

h. Tiểu mục 8 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Nguyễn Hữu Thọ

i. Tiểu mục 9 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Nguyễn Bạch Dương, Trần Dzạ Lữ, Hà Nguyên Dũng

j. Tiểu mục 10 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Lê Đức Dục

k. Tiểu mục 11 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Hàn Vũ Hùng

l. Tiểu mục 12 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Hàn Nguyệt

m. Tiểu mục 13 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Bích Ngân

n. Tiểu mục 14 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Thu Nguyệt

o. Tiểu mục 15 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Thu Nguyệt

 

D.(4). Tr.1: Những danh sách rời về các nhà văn nghệ, nghiên cứu

 

E.(5). Tr.2: Những danh sách rời về các nhà văn nghệ, nghiên cứu

 

F.(6). Đối thoại

a. Đối thoại 1: Kỉ niệm & phản biện Lê Tiến Công

b. Đối thoại 2: Trần Xuân An - Nguyễn Đắc Xuân - Lê Tiến Công

c. Đối thoại 3: Trần Xuân An - Nguyễn Đắc Xuân - Lê Tiến Công (tiếp theo)

d. Đối thoại 4: Trần Xuân An trả lời một độc giả: Sách lược sau 05-7-1885 (23-5 Ất dậu)

 

G.(7). Đề nghị nhà thơ, nhà báo Cao Quảng Văn đính chính

 

 

 

 

  VIII. Ghi chép: Chăm nom web

 

 

 

 

  VIIII. (IX) Sơ đồ WebTgTXA. ở Google Sites (bản sao)

 

 

_______________________________________

 

 

X. Bảng phụ liệu

 

XI. Trang tổ chức tệp

 

 

 Trang này được lập ra để thuận tiện, nhanh chóng khi truy cập,

vì nó rất đơn giản, không sử dụng kĩ thuật - công nghệ tân kì như ở trang sơ đồ địa điểm mạng (sitemap) chính thức.

 

Google Sites 

 

hidden hit counter

 Google Page Creator
 
Google - Blogger
 
DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

Comments