Z.(26). Trần Xuân An - TƯỞNG NIỆM MẸ (tập thơ tự tuyển)

 
 
 
Trần Xuân An
Tưởng niệm Mẹ 
tập thơ tự tuyển theo đề tài
 
(tự chọn lại từ những tập thơ của tác giả đã xuất bản,

đã công bố trên mạng vi tính toàn cầu

cùng một ít bài mới viết và cũng đã đăng tải)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày làm bản thảo tự tuyển này:
18-03 HB10 (2010)
 
 
 
 
 
Phần 1:
 
 
Phần 2:
 
 
Phần 3: phụ lục:
 
 
 
 
  
 
Phác họa ý tưởng về bìa sách để nhờ họa sĩ thực hiện
(25-03 HB10 & 02-4 HB10)
Lưu ý: Các chi tiết, màu sắc trên bìa chỉ là tạm thời giả định, với kĩ thuật vi tính hiện có (kể cả "Giá:...", theo quy định về ấn phẩm xuất bản)
 
 
 
Bìa do họa sĩ Trần Huy Cường thực hiện
(06 & 07-4 HB10)
 
 
 
 
 
 
TƯỞNG NIỆM MẸ - tập thơ Trần Xuân An tự tuyển theo đề tài về Mẹ,
Chi nhánh Nxb. Thanh Niên ấn hành,
đã xuất xưởng: 20-4 Hb10 (2010)
 
 
 

 

 THÔNG BÁO

(08-5 HB10)

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH,

ĐẶC BIỆT LÀ BIẾU TẶNG

TẬP THƠ TỰ TUYỂN "TƯỞNG NIỆM MẸ"

QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/thong-bao-cap-nhat/trang-20

 Cũng có thể đến mua tại:

 HIỆU SÁCH CỦA TẠP CHÍ XƯA & NAY

181 Đề Thám, Quận 1, TP.HCM.

 HIỆU SÁCH CHI NHÁNH NXB. THANH NIÊN

270 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP.HCM.

 

01-6 HB10 & 30-6 HB10

 

 
_____________________________________ 
 
 
 

hidden hit counter

Google Sites /  host

WORDPRESS, GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE