W.(23). Trần Xuân An - Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học (khảo luận - phê bình - trao đổi...)

 
Đường dẫn (link) từng bài ở bên dưới
 
 

(  http://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/5-mucluc-4-dausach-23-11hb9.pdf  )

 

 

Cũng có thể đọc trên Google Documents (docs.google.com) bằng cách bấm vào chữ Xem link-hóa ở cuối trang tương tự

Tác giả giữ bản quyền từng chữ, từng ý tưởng của mình.

 

Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học

 

(đã tổ chức lại thành sách -- đầu sách thứ 23)

 

Trần Xuân An

 

MỤC LỤC

 

I. Khảo luận

 

1. Huyền tượng Mẹ Âu Cơ: bi kịch và mầu nhiệm

2. Tìm hiểu “’Lục độ tập kinh’ và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta”, chuyên luận sử học của thiền sư, Gs.Ts. Lê Mạnh Thát

3. “Ngọc đá đều cháy”, chủ trương tạm thời trong vụ trấn áp cuộc nội chiến lương – giáo ở Thanh - Nghệ - Tĩnh – Bình vào năm 1874

4. Gs.Ts. Yoshiharu Tsuboi hiểu lầm bản tuyên cáo 16-6-1874 của Tôn Thất Thuyết

5. Sách lược “hai mặt” ở Tôn Thất Thuyết, Hàm Nghi -- trả lời một thắc mắc

6. Về cái được gọi là “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889”

7. Bàn thêm về Thông báo cần vương (Cáo dụ Cần vương), Dụ Cần vương, Chiếu Cần vương

8. Phan Bội Châu trong quan hệ với Thiên Chúa giáo

9. Về tấm ảnh Phan Bội Châu và Cường Để chụp chung

10. Chủ nghĩa Pháp - Việt đề huề của Phan Bội Châu

 

II. Đọc và trao đổi

 

1. Cảm nghĩ tản mạn, ngoài lề sau khi đọc cuốn sách rút gọn “Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân

2. Trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân về bài viết: “Sau ngày thất thủ kinh đô (05-7-1885) Đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886) khó thoát khỏi bước đường cùng”

3. Kỉ niệm với Lê Tiến Công và vài nét phản biện luận văn cử nhân sử học của anh

4. Thư kiến nghị bổ sung văn bia về Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

5. Thư trao đổi với PGs.Ts. Đỗ Bang; Đề nghị PGs.Ts. Đỗ Bang trả lời người đọc – Tư liệu chuẩn cứ mấu chốt

6. Báo chí giới thiệu, bình luận sách mới của Trần Xuân An nhưng vẫn tránh né một trong hai mảng chủ đề cốt yếu thuộc nội dung chính (thêm một vài lời)

7. Nghĩ về các trích đoạn đề cập đến phong trào Văn thân & Cần vương chống Pháp (1883-1885-1886) từ bài viết “Cố Điện” của cố học giả Hoàng Xuân Hãn

8. Tiếp thu sự góp ý của ông Vương Đình Chữ về các ông Nguyễn Hoàng (Hoằng), Nguyễn Hữu Cư và Thierry D’Argenlieu

9. Đọc “Một thời gió bụi” của Trần Trọng Kim

10. Ý kiến ngắn: Từ chân lí, sự thật lịch sử & tiêu chí nhận định: Có nên tôn vinh những nhân vật lịch sử đầu hàng, thoả hiệp (Phan Thanh Giản, Võ Trọng Bình, Hoàng Tá Viêm, Hàm Nghi, Duy Tân)? -- Cải táng di cốt vua Hàm Nghi tại Tân Sở, Cam Lộ, Quảng Trị, nơi phát Dụ Cần vương bi tráng

11. “Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng”: Không nên vô tình tạo sự cố, rơi vào kế li gián, hạ uy tín lẫn nhau, dẫn đến tình trạng “ngộ nhận”, thậm chí đánh tráo tác giả - tác quyền về sau

12. Bài trao đổi viết ở Trại viết văn (Nhà sáng tác) Đà Lạt

13. Sự công tâm tối thiểu cần có khi cầm bút (trao đổi với Nguyễn Hoàn)

14. Trả lời những ý kiến ngắn trên Trang Thông tin điện tử Hội Nhà văn Việt Nam & điểm mạng toàn cầu của nhà văn Xuân Đức

15. Nghĩ về cách biện giải, những ngộ nhận của nhà báo Nguyễn Hoàn và về một ý hướng tốt cho khu di tích Tân Sở

16. Giải thích một số điểm trong bài viết của Nguyễn Hoàn

17. Để khỏi bị Nguyễn Hoàn lừa dối bằng nguỵ biện và xảo ngôn

18. Giải thích một số điểm cho Lê Tiến Công (Giải thích thêm các tư liệu chuẩn cứ khi nghiên cứu nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường)

 

III. Tham gia viết hai mục từ  Wikipedia

 

1. Wikipedia - Nguyễn Văn Tường

2. Wikipedia - Kiến Phúc

 

Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học

 

Trần Xuân An

 

ĐƯỜNG DẪN (LINK) BÀI ĐÃ ĐĂNG

 

I. Khảo luận

 

►1. Huyền tượng Mẹ Âu Cơ: bi kịch và mầu nhiệm

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa--me-au-co-bkich-mnhiem.htm

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_meauco-bikich-maunhiem.pdf

Một trang chữ Hán:

http://picasaweb.google.com/tranxuanan.writer/HinhanhtulieuKiniem6#5190905658010499906

http://www.giaodiem.com.vn/us-2008/408/20-4-08-txa-meauco.pdf

http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/tulieu_tacpham.asp?TPID=7905&LOAIID=17&TGID=1343

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai3   

 

►2. Tìm hiểu “’Lục độ tập kinh’ và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta”, chuyên luận sử học của thiền sư, Gs.Ts. Lê Mạnh Thát

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa--ve-lucdtk-lichskn-lemanhthat_3h.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_ve-lucdtk-lichskn-lemanhthat.htm

http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_lucdotapkinh.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai1

 

►3. “Ngọc đá đều cháy”, chủ trương tạm thời trong vụ trấn áp cuộc nội chiến lương – giáo ở Thanh - Nghệ - Tĩnh – Bình vào năm 1874

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/luong--giao_1874.htm

(Ý kiến phản hồi về sử học (12-5 HB7) Bài viết này đã được trích đăng trên Tạp chí Xưa & Nay, số 284, tháng 5-2007, tr.42).

http://giaodiem.us/us-2007/507/507-txa-vanbia-nvt.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai3

 

►4. Gs.Ts. Yoshiharu Tsuboi hiểu lầm bản tuyên cáo 16-6-1874 của Tôn Thất Thuyết

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tsuboi_tonthathuyet.htm

http://giaodiem.us/us-2007/507/507-txa-vanbia-nvt.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai5

 

►5. Sách lược “hai mặt” ở Tôn Thất Thuyết, Hàm Nghi -- trả lời một thắc mắc

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b16.htm

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_92d3v84d

http://www.giaodiem.us/us-2006/12-06bis/z-txa-ttthuyet-hnghi.pdf

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai16

 

►6. Về cái được gọi là “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889”

http://chimviet.free.fr/32/chieucanvuong/txa_chieucanvuong1.htm

http://vst.vista.gov.vn/home/item_view?objectPath=home/database/Folder.2004-04-19.4917/MagazineName.2008-04-07.3441/2008/2008_00312/MArticle.2008-10-07.3119

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai4    

 

►7. Bàn thêm về Thông báo cần vương (Cáo dụ Cần vương), Dụ Cần vương, Chiếu Cần vương

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/chieucanvuong-7al-1885-leninh.htm

http://txawriter.wordpress.com/category/ban-them-ve-cao-du-chieu-can-vuong/   

http://chimviet.free.fr/32/chieucanvuong/txa_chieucanvuong2.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai6

 

►8. Phan Bội Châu trong quan hệ với Thiên Chúa giáo (kí tên Phan Huyên Đình, khi đăng ở Tạp chí Xưa & Nay)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b13.htm

http://giaodiem.us/us-2007/407/407-txa-pbchau.htm

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2007/04/tran-xuan-phan-boi-chau-trong-quan-he.html

http://www.vusta.vn/news_detail.asp?id=22343

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai13

 

►9. Về tấm ảnh Phan Bội Châu và Cường Để chụp chung

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b14.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/806_ykien-1-txa.htm

http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/806-pbc-txa-2.htm

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2006/09/v-tm-nh-phan-bi-chu-v-cng-chp-chung.html

http://vst.vista.gov.vn/home/database/Folder.2004-04-19.4917/MagazineName.2008-04-07.3441/2007/2007_00282/MArticle.2008-04-08.0556/view

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai14

 

►10. Chủ nghĩa Pháp - Việt đề huề của Phan Bội Châu

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b12.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/806_txa-Pbchau.htm

http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/806-pbc-txa-1.htm

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2006/09/bi-ng-trn-giao-im-b-c-giao-im-b-mi.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai12

 

II. Đọc và trao đổi

 

►1. Cảm nghĩ tản mạn, ngoài lề sau khi đọc cuốn sách rút gọn “Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b15.htm

http://tranxuanan-giaoluu-nnct-nguyendacxuan.blogspot.com/

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai15

 

►2. Trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân về bài viết: “Sau ngày thất thủ kinh đô (05-7-1885) Đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886) khó thoát khỏi bước đường cùng”

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b10.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_txa_ndx.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai10

 

►3. Kỉ niệm với Lê Tiến Công và vài nét phản biện luận văn cử nhân sử học của anh

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b30.htm

http://tranxuanan-writer-7.blogspot.com/2006/11/trn-xun-k-nim-v-vi-nt-phn-bin.html

http://giaodiem.us/us-2006/12-06/1206-thesis-nvt-3.pdf

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai30

 

►4. Thư kiến nghị bổ sung văn bia về Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thukiennghi_vanbia.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai2

 

►5. Thư trao đổi với PGs.Ts. Đỗ Bang – Đề nghị PGs.Ts. Đỗ Bang trả lời người đọc (24-5 HB7) – Tư liệu chuẩn cứ mấu chốt

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/trdoi_pgsdobang_bianvt.htm 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai6  

 http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/8-cauhoi.htm

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/4-vankien-dainamthucluc.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai7

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai7/phu-dinh-bai7

 

►6. Báo chí giới thiệu, bình luận sách mới của Trần Xuân An nhưng vẫn tránh né một trong hai mảng chủ đề cốt yếu thuộc nội dung chính (thêm một vài lời)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b19.htm

http://www.giaodiem.us/us-2007/207/207-txa-tuongthuyet.htm

http://docs.google.com/Doc?id=dc9fgpkh_1259p3zj

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai19

 

►7. Nghĩ về các trích đoạn đề cập đến phong trào Văn thân & Cần vương chống Pháp (1883-1885-1886) từ bài viết “Cố Điện” của cố học giả Hoàng Xuân Hãn

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/hoangxuanhan-1883-1885-1886.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai6/phanbien-b6

 

►8. Tiếp thu sự góp ý của ông Vương Đình Chữ về các ông Nguyễn Hoàng (Hoằng), Nguyễn Hữu Cư và Thierry D’Argenlieu

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_tiepthusugopycuaongvuongdinhchu_.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_tiepthusugopycuaovuongdinhchu.htm

http://chimviet.free.fr/lichsu/tranxuanan/chieucanvuong/txa_chieucanvuong5.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai9

 

►9. Đọc “Một thời gió bụi” của Trần Trọng Kim

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b32-doc-ttkim.htm

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_117cm7ccz

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai32

 

►10. Ý kiến ngắn: Từ chân lí, sự thật lịch sử & tiêu chí nhận định: Có nên tôn vinh những nhân vật lịch sử đầu hàng, thoả hiệp (Phan Thanh Giản, Võ Trọng Bình, Hoàng Tá Viêm, Hàm Nghi, Duy Tân)? -- Cải táng di cốt vua Hàm Nghi tại Tân Sở, Cam Lộ, Quảng Trị, nơi phát Dụ Cần vương bi tráng

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-13

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai7

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_co-nen-ton-vinh-su-dau-hang.htm

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai1

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=828&nhom=6

http://trannhuong.com/news_detail/1487/CÓ-NÊN-TÔN-VINH-NHỮNG-NHÂN-VẬT-LỊCH-SỬ-ĐẦU-HÀNG-THỎA-HIỆP

 

►11. “Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng”: Không nên vô tình tạo sự cố, rơi vào kế li gián, hạ uy tín lẫn nhau, dẫn đến tình trạng “ngộ nhận”, thậm chí đánh tráo tác giả - tác quyền về sau

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/khong-nen-tao-su-co-de-li-gian.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai8/phuluc-b8

 

►12. Bài trao đổi viết ở Trại viết văn (Nhà sáng tác) Đà Lạt

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_hoidap-txa.htm

http://chimviet.free.fr/truyenky/tranxuanan/txan051.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai11

 

►13. Sự công tâm tối thiểu cần có khi cầm bút (trao đổi với Nguyễn Hoàn)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_phephanbaibaonguyenhoan.pdf

http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=13&scat=&id=897  

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6485  

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=733&nhom=6 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai21

 

►14. Trả lời những ý kiến ngắn trên Trang Thông tin điện tử Hội Nhà văn Việt Nam & điểm mạng toàn cầu của nhà văn Xuân Đức -- 15-02 HB9:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai21/traloi

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai21/traloi

 

►15. Nghĩ về cách biện giải, những ngộ nhận của nhà báo Nguyễn Hoàn và về một ý hướng tốt cho khu di tích Tân Sở

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_ve-nguyenhoan-biengiai.pdf

http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=36&id=1055 

http://nhavan.vn/article/BantronVN/887/   

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6585 

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=747&nhom=6 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai22

 

►16. Giải thích một số điểm trong bài viết của Nguyễn Hoàn

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_ve-nguyenhoan-biengiai.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_ve-nguyenhoan-biengiai.pdf

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6953   

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai26

 

►17. Để khỏi bị Nguyễn Hoàn lừa dối bằng nguỵ biện và xảo ngôn

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_de-khoi-bi-nguyenhoan-lua-doi.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_giaithich-sunguybien-nguyenhoan.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai27

 

►18. Giải thích một số điểm cho Lê Tiến Công (Giải thích thêm các tư liệu chuẩn cứ khi nghiên cứu nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_giaithich-cho-letiencong_15-6hb9.pdf 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_best_giaithich-cho-letiencong.pdf  (19-6 HB9)    

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_giaithich-cho-letiencong.htm 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai2

Đã đăng trên Tạp chí HUẾ XƯA & NAY số 94 (tháng 7 & tháng 8 2009):

http://lh4.ggpht.com/_HTtozhP6bR4/So-vfTWH4bI/AAAAAAAAR7o/N_2kZ0va8Q8/s144/txa-hue-xnay-so94-1.jpg  

http://lh3.ggpht.com/_HTtozhP6bR4/So-vhJxv2nI/AAAAAAAAR7s/oOerM03Lim0/s800/txa-hue-xnay-so94-2.jpg  & các links kế tiếp

 

III. Tham gia viết hai mục từ  Wikipedia

 

►1. Wikipedia - Nguyễn Văn Tường

http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-nguyn-vn-tng.html

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b26.htm

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_T%C6%B0%E1%BB%9Dng

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-wikipedia.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai26

 

►2. Wikipedia - Kiến Phúc

http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-kin-phc.html

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b27.htm

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_Ph%C3%BAc

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-wikipedia.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai27

 

29-11 HB9

 
_______________________________
 
 
Trần Xuân An
 
Tập tiểu luận 2 & các bài khác
 
  Links mới ở Google Sites
 
(chưa tổ chức lại thành sách)

Xem Tất cả

(các nhan đề rút gọn đã được link-hóa)
 
Cũng có thể xem và sử dụng links, ở giữa và cuối trang.

 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai1

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai3

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai4

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai5

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai6

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai7

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai8

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai9

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai10

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai11

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai12

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai13

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai14

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai15

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai16

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai17

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai18

 
 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai20

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai21

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai23

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai24

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai25

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai26

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai27

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai28

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai29

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai30

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai31

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai32

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai33

 
______________________________________
 
 
 
Nếu hệ thống link với tên miền www.tranxuanan-writer.net bên trên bị trở ngại, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:
 
 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai1

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai2

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai3

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai4

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai5

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai6

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai7

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai8

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai9

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai10

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai11

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai12

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai13

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai14

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai15

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai16

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai17

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai18

 
 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai20

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai21

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai23

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai24

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai25

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai26

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai27

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai28

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai29

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai30

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai31

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai32

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai33

 

 

Tất cả các bài viết trong trang này đều đã được đăng tải trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử

và trên điểm mạng toàn cầu cá nhân của các nhà văn, nhà thơ quen biết khác.

Dưới đây, tôi chỉ liệt kê một số links. 

Để biết đầy đủ các links, xin xem ở những trang bài mới - sách mới - tin mới liên quan, trên website này. 

_____________________________________________________
  

Tập hợp các bài viết của Trần Xuân An từ 4 HB7 đến 3 HB8

Tạm xem như cuốn sách thứ 23

 

WEB TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN

   

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

   

Poet / writer & researcher

Twenty two published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

 

 

LỜI THƯA TRƯỚC

 

Quãng đường thơ ca, có lẽ dài nhất (1971-1997) trong các quãng đường của tác giả, đã phải rẽ sang một lĩnh vực khác: tiểu thuyết, khảo cứu, từ 1997. Làm thơ tuy vẫn xuất bản thành sách nhưng không phải hay không hẳn là việc viết sách theo chuyên đề.

Sau khi đi vào chặng đường viết tiểu thuyết, khảo cứu (với vốn liếng văn học, triết học, sử học tự đào sâu, nghiền ngẫm từ vài chục năm trước), và trước khi tham gia mạng liên thông toàn cầu (internet) vào tháng 3 HB5 (2005), tác giả chuyên tâm vào từng đề tài một để sáng tác, nghiên cứu. Do đó, mỗi cuốn sách đều có một sự nhất quán về đề tài.

Từ tháng 3 HB5 (2005), bắt đầu tập tành sử dụng phương tiện trực tuyến (online), thật sự tác giả bị căng ra nhiều hướng, phải đối phó với nhiều vấn đề, nên số bài viết từ 3 năm qua ít hơn, lại khá phân tán, không tập trung.

Cũng như cuốn sách thứ 21 (tạm gọi như vậy), đây chỉ là một tập hợp các bài viết và các ý kiến ngắn, hồ sơ, tư liệu, thông tin phản hồi, từ tháng 4 năm HB7 (2007) đến tháng 3 năm HB8 (2008), xếp theo thời điểm viết. Tuy mỗi bài viết là khá hoàn chỉnh, có thể cố định được, và chúng đã được xuất bản trên mạng liên thông toàn cầu (internet) ngay sau khi được viết xong, nhưng nội dung của cả tập lại gồm nhiều đề tài, khía cạnh khác nhau, gồm cả các hồ sơ, tư liệu, thư tín, bài viết cũ (1992, 1997), các loại thông tin khác nữa. Thật nghiêm khắc mà nói, chỉ khoảng chưa đầy 2/3 số bài là có thể đưa vào phần chính của tập, số còn lại chỉ là "các trang cần ghi nhớ". Vì thế nên tác giả chưa xem là một cuốn sách hoàn chỉnh về mặt nội dung cũng như kết cấu.

Nói gọn hơn, có thể xem đây chỉ là một tập hợp các bài viết và phần phụ lục, phụ đính (từ 4 HB7 [2007] đến 3 HB [2008]) của tác giả đã được chính tác giả xuất bản trên mạng liên thông toàn cầu, mà trang web này chỉ là danh mục được liệt kê để tiện theo dõi, truy cập mà thôi. 

Cuối lời thưa này, xin khẳng định:

Dẫu sao, từ xuất bản được sử dụng ở đây vẫn đầy đủ nội hàm cũng như tính nghiêm chỉnh của nó.

Thành thật cảm ơn Nhóm phụ trách Google Page Creator và quý người đọc kính mến, thân ái.

24 & 25-02 HB8 (2008)

Trần Xuân An

 

 

XEM DANH MỤC THEO THỨ TỰ THÔNG THƯỜNG

  

Các bài viết chính, có hoa thị ở đầu dòng:   

Xin lưu ý: Nghĩ về những khó khăn, cản trở & quậy phá bị gặp phải trong quá trình nghiên cứu (01-6 HB7) Đã đăng ở Mỹ 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai10   Link mới! (Google Sites)

Các thông tin, tư liệu khác cũng rất quan trọng, mặc dù không có hoa thị

 

Sử dụng link dưới đây, vui lòng mở ở cửa sổ màn hình mới (open in new window)

 

1. Phản hồi: Công luận & ý kiến các cơ quan chức năng, hữu trách về tập bài viết "Luận về thời chúng ta: Những vấn đề của chiến tranh và hậu chiến" (27-4 HB7)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai1   Link mới! (Google Sites)

 

2. Thư kiến nghị bổ sung văn bia về Nguyễn Văn Tường (30-4 HB7)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai2   Link mới! (Google Sites)

 

  3. "Ngọc đá đều cháy", chủ trương tạm thời trong vụ trấn áp cuộc nội chiến lương -- giáo ở Thanh - Nghệ - Tĩnh - Bình vào năm 1874 -- Ý kiến phản hồi về sử học (12-5 HB7) Bài viết này đã được trích đăng trên Tạp chí Xưa & Nay, số 284, tháng 5-2007, tr.42. Bài đã đăng trên Tạp chí điện tử Hội Tụ 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai3   Link mới! (Google Sites)

 

  4. Một cuộc phỏng vấn đề cập đến vấn nạn nhức nhối của người cầm bút  --  Kí giả Xuân Hồng (BBCVietnamese.com) phỏng vấn cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt  -- Ý kiến Trần Xuân An khi nghe & đọc (15-5 HB7) Bài đã đăng trên Tap chí điện tử BBCVietnamese.com  (16-5 HB7)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai4   Link mới! (Google Sites)

 

  5. Gs.Ts. Yoshiharu Tsuboi hiểu lầm bản tuyên cáo 16-6-1874 của Tôn Thất Thuyết (16-5 HB7) Bài đã đăng trên Tạp chí điện tử Hội Tụ 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai5   Link mới! (Google Sites)

 

6. Thư trao đổi với PGS.TS. Đỗ Bang (21-5 HB7)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai6   Link mới! (Google Sites)

 

7. Đề nghị PGS.TS. Đỗ Bang trả lời người đọc (24-5 HB7) -- Phụ đính vào "Thư trao đổi với PGS.TS. Đỗ Bang" (21-5 HB7, tiểu mục 6):  Tư liệu quan trọng & mấu chốt cần nhấn mạnh , đặc biệt là tư liệu của phía thực dân Pháp (bản án cáo thị, 6-9-1885) trong Đại Nam thực lục (trích lại, đề từ & ghi chú thêm để tiện lưu ý) (06 & 09-6 HB7)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai7   Link mới! (Google Sites)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai7/phu-dinh-bai7   Link mới! (Google Sites)

 

8. Thư gửi các nhà báo, nhà thơ, nhà văn tại Quảng Trị   (và kính gửi kèm đến PGS.TS. Đỗ Bang cùng một số toà soạn báo chí trong và ngoài nước) (27-5 HB7) (28-5 HB7, bổ sung một vài câu: TRÂN TRỌNG MỜI CÁC NHÀ BÁO ĐẾN NHÀ ĐỂ NGHIÊN CỨU HỒ SƠ BẢN THẢO VIẾT TAY CỦA TÔI...) --  Thư mời các nhà báo điều tra (28-5 HB7)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai8   Link mới! (Google Sites)

 

9. Phụ chú bên ngoài một lá thư mời: Nỗi lo âu thời "a vòng" và "liều mạng" liên thông toàn cầu (29-5 HB7) Bài đã đăng trên Tạp chí điện tử Hội Tụ 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai9   Link mới! (Google Sites)

 

  10. Nghĩ về những khó khăn, cản trở & quậy phá bị gặp phải trong quá trình nghiên cứu (01-6 HB7) Bài đã đăng trên Tạp chí điện tử Hội Tụ 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai10   Link mới! (Google Sites)

 

 11. Đọc 'Đi dưới mưa hồng' của Nhật Chiêu -- Bài viết chỉ giới hạn trong phạm vi nội dung và hình thức của tác phẩm "Đi dưới mưa hồng" (Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 6-2007) (25-6 HB7) -- Bài đã đăng trên Tạp chí điện tử Văn chương Việt

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai11   Link mới! (Google Sites)

 

12. Quyền biểu tình -- kí tên Nguyễn Công Dân (với một thủ thuật "né đạn" thường thấy trong nghề báo) (17 : 36', 7-7 HB7)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai12   Link mới! (Google Sites)

 

13. Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi sách giáo khoa sử học và văn học (14-7 HB7) -- Bài viết đã được gửi đăng trên Web Ngô Hữu Đoàn (29-7 HB7) 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai13   Link mới! (Google Sites)

 

  14. Tiết kiệm chữ đến mức hiểu sai chữ ở một nơi giàu chữ nhất -- "phiếm đàm", góp ý xây dựng (22-7 HB7) -- Bài đã đăng trên Tạp chí điện tử Văn Chương Việt (Văn Nghệ Sông Cửu Long), bản 22-7 HB7 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai14   Link mới! (Google Sites)

 

15. Vài câu đối thoại với người đọc (mục "ý kiến người đọc") (29 & 30-8 HB7): 1. NHÀ CẦM BÚT & CÁI NHÀ Ở  |  2. XUẤT XỨ VÀ GHI CHÚ VỀ 4 TẤM ẢNH  |  3. CÁCH NÀO TỐT NHẤT ĐỂ BẢO VỆ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM  (QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CHÍNH TÁC GIẢ)? Bản sao chụp để lưu (05-9 HB7): http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tra-loi-nguoi-doc_txawriterwordpress.htm 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai15   Link mới! (Google Sites)

 

16. Trả lời người đọc: SỰ “KHÚC XẠ” TỪ ĐỜI THẬT ĐẾN HÌNH TƯỢNG VĂN CHƯƠNG (09-9 HB7) Bản sao để lưu trữ: http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tra-loi-nguoi-doc-4_txawriterwordpre.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai16   Link mới! (Google Sites)

 

17. Trại sáng tác, trại nghiên cứu & vấn đề bản quyền, năng lực đích thực :  http://txawriter.wordpress.com/2007/08/30/tra-loi-nguoi-doc-3-ban-quyen/#comments  Bản sao: http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tra-loi-nguoi-doc-3_tiep_txawriterwo.htm  (Bổ sung : Đối thoại tiếp: 14-10 HB7; bổ sung chú thích ở phần đối thoại 9: 17, 18 & 20-10 HB7)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai17   Link mới! (Google Sites)

 

  18. Khấp điếu văn "Kính tiễn biệt Mẹ" & tứ tuyệt "Kính đề thơ ở lăng mộ Người" (24-10-''07 = 14-9 Đinh hợi HB7)  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai18   Link mới! (Google Sites)

 

 19. Khúc khuỷu đường về Tổ Quốc (truyện kí) -- kì 1 (06-11 HB7) -- Khúc khuỷu đường về Tổ Quốc (truyện kí) -- kì 2 (07-11 HB7) -- Khúc khuỷu đường về Tổ Quốc (truyện kí) -- kì 3 (08-11 HB7)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai19    Link mới! (Google Sites)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai19b    Link mới! (Google Sites)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai19c    Link mới! (Google Sites)

 

 20. Bài viết hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, nghiên cứu về Phật giáo nhân Đại lễ UNVESAK ‘’08: Bài 1: VESAK TRONG TINH THẦN RỘNG MỞ VÀ KHOA HỌC  (pdf) (22-12 HB7)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai20    Link mới! (Google Sites)

 

  21. Bài viết hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, nghiên cứu về Phật giáo nhân Đại lễ UNVESAK ‘’08: Bài 2: ĐẠO PHẬT NGUYÊN THUỶ VÀ ĐẠO PHẬT TRONG BẢN LĨNH DÂN TỘC  (pdf) (23-12 HB7 -- 27-12 HB7) Hình ảnh: Bài 47 - Phẩm Hoa - Kinh Pháp cú (Palì - Anh - Việt) (25-12 HB7)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai21    Link mới! (Google Sites)

 

 22. Bài viết hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, nghiên cứu về Phật giáo nhân Đại lễ UNVESAK ‘’08: Bài 3: SUY NGHĨ VÀ PHÁT TRIỂN THÊM NỘI DUNG Ý NIỆM KHỔ ĐẾ (DUKKHA)  TRONG TỨ DIỆU ĐẾ -- NỀN TẢNG QUAN TRỌNG NHẤT CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO (02-01 HB8) -- Tư liệu tham khảo trực tuyến: Lỗ Tấn, "Nhật ký người điên", Website Việt Nam thư quán: http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=328    hay:   http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/lo-tan_nhatkinguoidien_web-vnthuquan.htm   --  Xem thêm: Tiểu thuyết "Mùa hè bên sông", chương 11 (một dạng "Nhật kí người điên" tân biên): http://tranxuanan.writer.googlepages.com/mua_hbsong_11.htm    hoặc   dạng PDF 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22   Link mới! (Google Sites)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22/tham-khao-b22-1   Link mới! (Google Sites)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22/tham-khao2-b22   Link mới! (Google Sites)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22/lotan-phankhoi-dich-nhatkinguoidien   Link mới! (Google Sites)

 

23. Kỉ niệm văn nghệ - học thuật: Xếp chữ vi tính & trình bày sách  (04-01 HB8 -- 14-01 HB8) (Xem hình ảnh anh em văn nghệ, học thuật & kĩ thuật vi tính ở trang 9 "Bài mới - sách mới - tin tức mới" và ở Picasa - tranxuananwriter) 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai23   Link mới! (Google Sites)

 

24. Trao đổi tiếp về vấn đề bản quyền trong thời @ (a vòng): Vấn đề trại sáng tác, nghiên cứu -- Xem bản sao để lưu: http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/khu-nha-sang-tac-nghien-cuu_txawrite.htm 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai24   Link mới! (Google Sites)

 

  25. Bài viết hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, nghiên cứu về Phật giáo nhân Đại lễ UNVESAK ‘’08: Bài 4: SUY NGHĨ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ SIÊU HÌNH TRONG TRIẾT HỌC VÀ GIÁO LÍ  ĐẠO PHẬT  (19-01 HB8 -- 24-01 HB8) -- Trân trọng mời đọc lại một bài thơ cũ có cùng đề tài về khổ đế (dukkha), nhưng ở bình diện siêu hình: "Quy luật trời đất điên khùng! Với thiên nhiên, loài người vốn bình tâm"

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai25   Link mới! (Google Sites)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai25/xem-them-b25   Link mới! (Google Sites)

 

26. Bài thơ "Đức Trọng và 'Quán bên đường'" (25-01 HB8) -- Hồ sơ, tư liệu & ý kiến -- thông tin phản hồi (đến ngày 10-3 HB8) (Xem các trang web được đưa vào bảng thông tin cập nhật & các tệp tin liên quan) -- Phụ đính thêm: Ghi chú thêm về "Khổ đế" ở các trang 8, 9, 10, 11 (Bài mới - sách mới - tin tức mới) (xem ở dạng pdf.)   Mới nhất !   (01-03 HB8)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai26   Link mới! (Google Sites)

 

27. Trước cây hoa mai áp Tết, cảm thông Cao Bá Quát -- tuỳ bút ngắn (7 : 23' & 13 : 57', 04-02 HB8)  Bài đã đăng trên Điểm mạng liên thông Hội Tụ 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai27    Link mới! (Google Sites)

 

28. Đọc lại những khoảnh khắc tâm linh trước thềm năm mới  (08-02 HB8)  Bài đã đăng trên Điểm mạng liên thông Hội Tụ   

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai28    Link mới! (Google Sites)

 

29. "Ngày xưa" & Nguyễn Nhược Pháp (1914-1938)  (12-02 HB8) Bài đã đăng trên Tạp chí điện tử Văn nghệ Sông Cửu Long online 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai29   Link mới! (Google Sites)

 

30. Nghĩ ngợi đôi điều nhân đọc thơ của một nghệ sĩ sáo trúc: Bảo Cường  (15-02 HB8) Bài đã đăng trên Tạp chí điện tử Văn chương Việt 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai30   Link mới! (Google Sites)

 

  31. Bài viết hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, nghiên cứu về Phật giáo nhân Đại lễ UNVESAK ‘’08: Bài 5: Đọc lại bài thơ "Các vị La Hán chùa Tây Phương" của Huy Cận  (23 & 27-02 HB8) Bài đã gửi đăng trên Tạp chí điện tử Văn nghệ Sông Cửu Long online (27-02 HB8) & Website UNVESAK ''08 (29-02 HB8).  Link: Bài đã đăng ở VNSCL. online (10-03 HB8)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai31   Link mới! (Google Sites)

 

Một số bài tiêu biểu đã đăng trên các web:

http://chimviet.free.fr/35/TXA_lucdotapkinh.htm

http://chimviet.free.fr/35/TXA_vesakrongmo.htm

http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_phatgiaonguyenthuy.pdf 

http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_KhodePG_Tudieude.pdf  

http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_sieuhinhPG.pdf

( http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-phatgiaonguyenthuy-phatgiaovietn.htm  

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-khode-tudieude.htm  

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-sieuhinh-phatgiao.htm )

 

 

Phụ lục:

 

32.  "Ý KIẾN NGƯỜI ĐỌC"  : http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/wikipedia_chien-tranh-viet-nam.htm  (02 -- 05-8 HB7) & TƯ LIỆU THAM KHẢO BỔ SUNG

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai32   Link mới! (Google Sites)

 

Tư liệu: Nguồn: Tạp chí Đối Diện, số 48, 1973 & Archimedes L.A. Patti (Tại sao Việt Nam) & ... : Các biến cố chính, 1945-1975-1989 (bản vi tính của WebTgTXA.) (15, 16 & 18-8 HB7)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai32/tu-lieu1-pluc   Link mới! (Google Sites)

 

Tư liệu: WebTgTXA. (từ các nguồn được ghi rõ) -- Hiệp định Genève 20-7-1954 & Tuyên bố cuối của hội nghị -- Bản tạm dịch của TXA. (09-8 HB7) -- 16 trang đơn và đôi đã được quét chụp (scan) (13-8 HB7) & 2 bản tuyên bố của 2 phái đoàn Quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ tại Hội nghị Genève, 21-7-1954 (14-8 HB7) 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai32/tu-lieu2-pluc   Link mới! (Google Sites)

 

Tư liệu: WebSaigonbao & locnhietdoi -- Toàn văn Hiệp định Paris 27-01-1973 -- 17 trang lẻ đã được quét chụp (scan) (11-8 HB7) -- Tc. Đối Diện & WebTgTXA. -- Toàn văn Định ước của Hội nghị Quốc tế về Việt Nam, 02-03-1973, tại Paris (15-8 HB7) 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai32/tu-lieu3-pluc   Link mới! (Google Sites)

Xem lại toàn văn 4 cưỡng ước thời kì đầu thực dân Pháp xâm lược (1858-1885): Cưỡng ước 1862  |  Cưỡng ước 1874  |  Cưỡng ước 1883  |  Cưỡng ước 1884 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p2/tep-2   Link mới! (Google Sites)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p2/tep-5   Link mới! (Google Sites)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-8   Link mới! (Google Sites)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-3   Link mới! (Google Sites)

& 3 bài viết:

            -  http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai1   Link mới! (Google Sites)

            -  http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai13   Link mới! (Google Sites)

            -   http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai4   Link mới! (Google Sites)

                     ( hay:  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/05/070516_tranxuananhistory.shtml )

                    

Bồ sung:

 

33. Vài ý nghĩ về văn Nguyễn Thị Bích Nga (03-6 HB7) (mới bổ sung, chuyển từ mục Giao lưu đoàn kết, 7 HB9)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai33   Link mới! (Google Sites)

 

 

Đọc các bài ở dạng PDF, nhưng chưa có phần mềm loại này (Adobe Reader...), xin vui lòng bấm vào địa chỉ:

http://www.pdffactory.com     hay:

http://site4.pdf995.com/download.html

hoặc mở trang Tìm kiếm của Google, gõ vào khung các từ ngữ chìa khoá (keywords): "PDF", "PDF" "free" (miễn phí) để tải phần mềm ấy về máy vi tính cá nhân.

 

 

 

__________________________________________

 

Xem lại: Cuốn sách thứ 21 (tạm gọi như thế):

Luận về thời chúng ta: Những vấn đề của chiến tranh và hậu chiến -- (các tiểu luận, ý kiến) 

-- Danh mục các bài viết của Trần Xuân An từ sau tháng 3 HB5 [2005] đến tháng 4 HB7 [2007]

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1   Link mới! (Google Sites)

 


   

   

Ý KIẾN NGƯỜI ĐỌC:

http://txawriter.wordpress.com (link mới)

THÔNG TIN - GIAO LƯU - ĐOÀN KẾT:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/linkdoanket

 _______

 

Trở về

TRANG BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI

trang "Các trang mục trên WebTgTXA.":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

 

đặc biệt, trang:

 

Toàn bộ tác phẩm Trần Xuân An:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm

 

 

LINKs - BLOGs - Google BLOGGER 

 

Google Docs & Spreadsheets

 

Web Tác phẩm Trần Xuân An

&

TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN TRÊN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ GIAO ĐIỂM 

(qua proxy hay ở Google cache)

&

Web Trần Xuân An ------  c.1asphost.com

 

 

hidden hit counter

 

Google page creator  /  host

 

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE

 

Ngày đưa lên web trang này: 24-01 HB8 (2008) = 18-01 Mậu tí HB8

 

03-03 HB8: Trang sao y nguyên nội dung: http://tranxuanan.writer.googlepages.com/cacbaiviet-txa-4-hb7--4hb8

10-03 HB8: Link: Bài đã đăng ở VNSCL. online 

 

12-03 HB8: Điều chỉnh sự sắp xếp vài tiểu mục cho hợp lí hơn

16-3 HB8: bổ sung phần phụ lục

 

 

 

 

 

 

 

Trang con (35): Xem Tất cả
Comments