Z.(27). Trần Xuân An - Thơ sử và những bài thơ khác (tập thơ thứ 11)

 
 
05-12 HB10 (2010):
Đầu sách thứ hai mươi tám của Trần Xuân An:
 
 

 
 
 

Trần Xuân An

 

 

Thơ sử

và những bài thơ khác

 

tập thơ thứ mười một

(đầu sách thứ 27)

 

26-11 HB10 (2010)

21-10 Canh dần

      

 

Ảnh bìa phác họa 1

 

Ảnh bìa phác họa 2  ---  Bìa sách này có phần gấp:  Phần gấp 1  |  Phần gấp 2

 

 

20 & 24-01 HB11 (2011):
 
TẬP THƠ MỚI XUẤT XƯỞNG
 

 http://lh5.ggpht.com/_HTtozhP6bR4/TTk5DGOHXDI/AAAAAAAAU9c/cDFl4RstQfI/bia-sach_THO-SU_TXA_do-NG-B-Bac-thuchienCorelDraw-2.jpg         

 

Ảnh bìa lớn hơn: Ảnh 1  |  Ảnh 2 

(Bìa do họa sĩ đồ họa Nguyễn Bình Bắc thực hiện)

 

 

Đã được giới thiệu SÁCH MỚI trên Tttđt. Hội Nhà văn TP.HCM.:

http://www.nhavantphcm.com.vn/the-gioi-sach/tho-su-va-nhung-bai-tho-khac-tran-xuan-an.html

 

QUÝ NGƯỜI ĐỌC CÓ THỂ TÌM MUA TẠI NHÀ SÁCH CỦA TẠP CHÍ XƯA & NAY (Văn phòng phía Nam):

181 ĐỀ THÁM
Quận 1, TP.HCM

 

 

Lời ngỏ

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-1

 

I. Hai bài thơ sử viết đã lâu

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-2

 

II. Chùm thơ viết ở Đà Lạt (9 bài)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-3

 

III. Hai bài thơ khác

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-4

 

 IV. Chùm thơ sử về Phú Yên (10 bài)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-5

 

V. Chùm thơ sử về Quảng Trị (14 bài)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-6

(có bổ sung một bài, 29-12 HB10, thành 15 bài)

 

Thơ bạt (1 bài)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/txa-cuoi-nam-dglich-o-photay-va-xuanay

(Mới bổ sung >>> bài 39, 31-12 HB10)

 

Chú thích các bài thơ

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-7

 

Tự bạt: Những tồn nghi trong loạt thơ sử mới viết (luận giải)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-8

 

Vài nét về tác giả & danh mục tác phẩm

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-9

 

Mục lục

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-10

 

----- 0o0o0o0 -----

 

Lời ngỏ

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-1

 

I. Hai bài thơ sử viết đã lâu

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-2

 

II. Chùm thơ viết ở Đà Lạt (9 bài)

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-3

 

III. Hai bài thơ khác

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-4

 

 IV. Chùm thơ sử về Phú Yên (10 bài)

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-5

 

V. Chùm thơ sử về Quảng Trị (14 bài)

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-6

(có bổ sung một bài, 29-12 HB10, thành 15 bài)

 

Thơ bạt (1 bài)

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/txa-cuoi-nam-dglich-o-photay-va-xuanay

(Mới bổ sung >>> bài 39, 31-12 HB10)

 

Chú thích các bài thơ

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-7

 

Tự bạt: Những tồn nghi trong loạt thơ sử mới viết (luận giải)

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-8

 

Vài nét về tác giả & danh mục tác phẩm

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-9

 

Mục lục

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-su-vanhungbaithokhac/tep-10 
     
 Ảnh lớn hơn     
 
 
 
-- bản ngày 02-01 HB11 (2011) --
 
 
 
 
 

Các bài thơ cùng các chú thích trong tập thơ này đều đã được tác giả công bố trên các tạp chí điện tử tự lập,

các tập thông tin điện tử công lập:

 

1) Tạp chí Giao Điểm (ông Nguyễn Văn Hóa phụ trách), 2005: hai bài 1, 2.

2) Tạp chí Chim Việt Cành Nam (ông Lại Như Bằng phụ trách), 2008: chùm thơ viết ở Nhà Sáng tác Đà Lạt.

3) TranNhuongCom (nhà thơ Trần Nhương phụ trách), 2008-2010: hai bài 1, 2 và các bài còn lại (trừ vài bài chỉ đăng ở PhongDiepNet).

4) PhongDiepNet (nhà văn Phong Điệp phụ trách), 2008-2010: chùm thơ viết ở Nhà Sáng tác Đà Lạt và các bài còn lại (trừ vài bài chỉ đăng ở TranNhuongCom).

5) XuanDucVn (nhà văn Xuân Đức phụ trách), 2009: chùm thơ tháng 3-2010.

6) Evan (VnExpress), 2009: 2 bài trong chùm thơ tháng 3-2010

7) Hội Nhà văn TP.HCM. (nhà thơ Lê Quang Trang, nhà thơ Phan Hoàng phụ trách), 2010: các bài 18, 22 và chùm thơ sử về Quảng Trị.

 
và trên điểm mạng toàn cầu của tác giả (nhà thơ Trần Xuân An).
 
 
 
 
 
SAU KHI ĐÃ CÔNG BỐ TRONG NƯỚC,
NGÀY 06-12 HB10 (2010),
"THƠ SỬ VÀ NHỮNG BÀI THƠ KHÁC" ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ Ở HẢI NGOẠI,
TRÊN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ TỰ LẬP "CHIM VIỆT CÀNH NAM" TẠI PHÁP,
SỐ 41 (15-11-2010 & CẬP NHẬT TRONG NHỮNG NGÀY KẾ TIẾP):
 
 
 
 
 
Có chỉnh sửa một ít lỗi kĩ thuật nhỏ (lỗi gõ phím), 10-12 HB10 
 
 ĐANG GỬI ĐĂNG TRÊN CÁC BÁO CHÍ IN GIẤY
 
 
 
 
 
 
05-12 HB10 (2010):
Đầu sách thứ hai mươi tám của Trần Xuân An:
 
 
 
 
 
 
TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN
TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG
 
 
 

          

   

 

  

 

                  

 

       

 

                    

 
 
_____________________________________ 
 
 
 

hidden hit counter

Google Sites /  host

WORDPRESS, GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE