ติดต่อเราศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เลขที่ 53 ถนน สุขยางค์ 
ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000 
โทรศัพท์ 073-211-702 
Comments