เปิดโครงการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ รุ่นที่ 3

โพสต์21 พ.ค. 2560 23:37โดยบุญศักดิ์ หนูหมาด

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.จักรพร  แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต.เปิดโครงการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ (Use Of Force)รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 22 – 26 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ศชต.


Comments