ภารกิจผู้บังคับบัญชา


มอบเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลสุไหงปาดี เอฟซี

โพสต์25 พ.ค. 2560 00:36โดยบุญศักดิ์ หนูหมาด

เมื่อวันที่  25พ.ค.2560 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.จักรพร  แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต. ผู้แทน ผบ.กกล.ตร.จชต.ร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลสุไหงปาดี เอฟซี โดยมี พล.ท.ปิยวัตน์ นาควานิช ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีฯณ ห้องรับรอง กอ.รมน.ภาค 4 สน.


         

 
          

เปิดโครงการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ รุ่นที่ 3

โพสต์21 พ.ค. 2560 23:37โดยบุญศักดิ์ หนูหมาด

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.จักรพร  แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต.เปิดโครงการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ (Use Of Force)รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 22 – 26 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ศชต.


ปิดโครงการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ (Use Of Force)รุ่นที่ 2

โพสต์18 พ.ค. 2560 21:45โดยบุญศักดิ์ หนูหมาด

    เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2560 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.พุทธิชาต  เอกฉันท์ รอง ผบช.ศชต.เป็นประธานปิดโครงการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ (Use Of Force)รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 15 – 19 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ศชต.


เปิดโครงการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ (Use Of Force)รุ่นที่ 2

โพสต์14 พ.ค. 2560 23:59โดยบุญศักดิ์ หนูหมาด

       เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2560 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.พุทธิชาต  เอกฉันท์ รอง ผบช.ศชต.เปิดโครงการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ (Use Of Force)รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 15 – 19 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ศชต.

 

ผบก.ศฝร.ศชต.ตรวจเยี่ยม นสต.ศชต.59

โพสต์13 ก.พ. 2560 20:41โดยศฝร. ศชต.

        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 08.30 น. พล.ต.ต.จักรพร  แท่นทอง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ตรวจเยี่ยม นสต.เพื่อดูแลความเป็นอยู่และสอบถามความเป็นอยู่เพื่อนำไปปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไปเพื่อคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ นสต.ทุกๆคน 


พิธีเปิดและปฐมนิเทศ นสต.ศชต.8/60

โพสต์8 ก.พ. 2560 22:55โดยศฝร. ศชต.   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2560 23:00 ]

            
          พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ เป็นประธานเปิดและปฐมนิเทศ นสต.ศชต.8/60    วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 น. นสต.ศชต.ปีงบ พ.ศ. 2560 ณฬห้องยะลารวมใจ


  1.  
  
    
 

ผกก.ศพฐ.10 พร้อมคณะเข้าพบและมอบของที่ระลึกให้ ผบก.ศฝร.ศชต.

โพสต์1 มิ.ย. 2559 20:44โดยศฝร. ศชต.   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2560 20:00 โดย บุญศักดิ์ หนูหมาด ]

เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.ผกก.ศพฐ.10 พร้อมคณะเข้าพบและมอบของที่ระลึกให้ ผบก.ศฝร.ศชต.อบรมการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูยุทธวิธีประจำสภ.

โพสต์6 เม.ย. 2559 20:32โดยศฝร. ศชต.   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2560 20:18 โดย บุญศักดิ์ หนูหมาด ]

    เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2560 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต.เปิดโครงการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ (Use Of Force) ณ ห้องประชุมบางลาง ศฝร.ศชต.


ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้เข้าอบรมหลักสูตร(UOF)

โพสต์6 เม.ย. 2559 20:23โดยศฝร. ศชต.   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2560 20:27 โดย บุญศักดิ์ หนูหมาด ]

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2560 เวลา 17.00 น.พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง  ผบก.ศฝร.ศชต.ตรวจเยี่ยมผู้เข้าอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ (UOF) ซึ่งมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ก่อนและหลังการฝึกอบรม
 
  

พิธีปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจ (ผู้ช่วยงานสอบสวน)

โพสต์6 เม.ย. 2559 20:14โดยศฝร. ศชต.

วันที่ 19 ก.พ.2559 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี รองผู้บัญชาการ ศุนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี หัวหน้า/ผู้แทน หัวหน้าส่วน ศูนย์ งาน ในสังกัด ศปก.ตร.สน.และ ศชต. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบางลาง ศุนย์ฝึกอบรม ศุนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

1-10 of 10