ผกก.ฝบศ.ศฝร.ศชต.ออกตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัด

โพสต์26 เม.ย. 2559 02:57โดยศฝร. ศชต.   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2560 19:50 โดย บุญศักดิ์ หนูหมาด ]
วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.เดชเดชา เดชารชตะ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ศชต.ออกตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัดศฝร.ศชต.
  
  1.เวลา 10.00 น.ตรวจเยี่ยม นสต.ที่พักรักษาตัวยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จำนวน 2 ราย
          1.นสต.นธานนท์  มาพล     กองร้อยที่ 3
          2.นสต.ศุภวัฒน์   โกศล    กองร้อยที่ 5และ รพ.ศชต. จำนวน 1 นาย คือ
             นสต.อนุภพ   อุ้ยยาหาร กองร้อยที่ 3 ได้สอบถามอาการจากแพทย์ ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้กำลังใจและนำมาประชุมชี้แจงเพื่อปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

     2.เวลา 10.40 น.ออกตรวจเยี่ยมกองร้อยต่างๆ เพื่อตรวจสอบความเป็นอยู่ปัญหาต่างๆ เพื่อให้กำลังใจและประสานการปฏิบัติต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                  3.เวลา 11.00 น.ประสานการปฏิบัติกับฝ.8และฝ.10 ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดพิธี นสต.ใหม่ในวันที่ 8 ก.พ.2560 เวลา 13.30 น. เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติ
Comments