มอบหมายตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์25 พ.ค. 2560 01:20โดยบุญศักดิ์ หนูหมาด
    เมื่อวันที่  25 พ.ค. 2560 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์รอง ผบก.ศฝร.ศชต. เป็นประธานประชุมพิจารณามอบหมายตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมคชหิรัญ 


       

                                             
Comments