ภารกิจหน่วย

       พิธีเปิดและปฐมนิเทศ นสต.ศชต.59 งบปี พ.ศ.2560

         วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ รอง ผบช.ศชต.เป็นประธานเปิดและปฐมนิเทศ นสต.ศชต. ปี งบประมาณ พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ 

มอบหมายตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์25 พ.ค. 2560 01:20โดยบุญศักดิ์ หนูหมาด

    เมื่อวันที่  25 พ.ค. 2560 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์รอง ผบก.ศฝร.ศชต. เป็นประธานประชุมพิจารณามอบหมายตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมคชหิรัญ 


       

                                             

กิจกรรมเสริมหลักสูตร "การเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท"

โพสต์22 พ.ค. 2560 19:43โดยบุญศักดิ์ หนูหมาด

    เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ รอง ผบก.ศฝร.ศชต. บรรยายให้ความรู้แก่ นสต.ตามกิจกรรมเสริมหลักสูตร "การเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท"  ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ  ประชุมบริหาร ประจำสัปดาห์

โพสต์14 ก.พ. 2560 22:44โดยศฝร. ศชต.   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2560 20:42 โดย บุญศักดิ์ หนูหมาด ]

    เมื่อวันนี้ 9 พ.ค.60 เวลา 13.30 น.  พล.ต.ต.จักรพร  แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต. เป็นประธานประชุมบริหารประจำสัปดาห์ ระดับ สว. ขึ้นไป ณ ห้องประชุม
คชหิรัญ ศฝร.ศชต.

 
 
 

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อทำการเรียนการสอน (นสต.ศชต.59 )ประจำปีงบ 2560

โพสต์6 ก.พ. 2560 00:13โดยศฝร. ศชต.   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2560 19:47 โดย บุญศักดิ์ หนูหมาด ]

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ รอง ผบก.ศฝร.ศชต.เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ (ศชต.)ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (นสต.ศชต.59) ณ ห้องประชุมคชหิรัญ

ผกก.ฝบศ.ศฝร.ศชต.ออกตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัด

โพสต์26 เม.ย. 2559 02:57โดยศฝร. ศชต.   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2560 19:50 โดย บุญศักดิ์ หนูหมาด ]

วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.เดชเดชา เดชารชตะ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ศชต.ออกตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัดศฝร.ศชต.
  
  1.เวลา 10.00 น.ตรวจเยี่ยม นสต.ที่พักรักษาตัวยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จำนวน 2 ราย
          1.นสต.นธานนท์  มาพล     กองร้อยที่ 3
          2.นสต.ศุภวัฒน์   โกศล    กองร้อยที่ 5และ รพ.ศชต. จำนวน 1 นาย คือ
             นสต.อนุภพ   อุ้ยยาหาร กองร้อยที่ 3 ได้สอบถามอาการจากแพทย์ ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้กำลังใจและนำมาประชุมชี้แจงเพื่อปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

     2.เวลา 10.40 น.ออกตรวจเยี่ยมกองร้อยต่างๆ เพื่อตรวจสอบความเป็นอยู่ปัญหาต่างๆ เพื่อให้กำลังใจและประสานการปฏิบัติต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                  3.เวลา 11.00 น.ประสานการปฏิบัติกับฝ.8และฝ.10 ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดพิธี นสต.ใหม่ในวันที่ 8 ก.พ.2560 เวลา 13.30 น. เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติ
1-5 of 5