นสต.เยี่ยมศาสนสถาน ณ มัสยิด โรงเรียนพัฒนาวิทยา

โพสต์21 พ.ค. 2560 23:26โดยบุญศักดิ์ หนูหมาด
    เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น. ฝบศ. ร่วมกับ ฝปค. และ ปพ. นำ นสต.ศฝร.ศชต. เข้าเยี่ยมศาสนสถาน ณ มัสยิด โรงเรียน พัฒนาวิทยา เรียนรู้การปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม และวิถีชีวิตของศาสนิกชน ในกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ บัดนี้การดำเนินการรอบเช้าได้เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความเรียบร้อย

  


Comments