กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ณ วัดเมืองยะลา

โพสต์22 พ.ค. 2560 19:19โดยบุญศักดิ์ หนูหมาด
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 13.30 น. นสต.ศฝร.ศชต.ร่วมกันดำเนินการตามกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ณ วัดเมืองยะลา
Comments