กิจกรรมภายใน


กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ณ วัดเมืองยะลา

โพสต์22 พ.ค. 2560 19:19โดยบุญศักดิ์ หนูหมาด

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 13.30 น. นสต.ศฝร.ศชต.ร่วมกันดำเนินการตามกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ณ วัดเมืองยะลา
นสต.เยี่ยมศาสนสถาน ณ มัสยิด โรงเรียนพัฒนาวิทยา

โพสต์21 พ.ค. 2560 23:26โดยบุญศักดิ์ หนูหมาด

    เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น. ฝบศ. ร่วมกับ ฝปค. และ ปพ. นำ นสต.ศฝร.ศชต. เข้าเยี่ยมศาสนสถาน ณ มัสยิด โรงเรียน พัฒนาวิทยา เรียนรู้การปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม และวิถีชีวิตของศาสนิกชน ในกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ บัดนี้การดำเนินการรอบเช้าได้เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความเรียบร้อย

  


ฝึกทักษะการยิงปืนพกสั้น

โพสต์18 พ.ค. 2560 22:18โดยบุญศักดิ์ หนูหมาด   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2560 23:42 ]

    ผบก.ศฝร.ศชต.พร้อม ข้าราชการตำรวจในสังกัดศฝร.ศชต.ร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะการใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ จชต. ตั้งแต่ 25 เม.ย. - 19 พ.ค. 2560 ณ สนามยิงปืนศูนย์ยุทธวิธีตำรวจ ศชต. บ.บูเกะคละ ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  


                      


  


   

กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ของ นสต.

โพสต์3 พ.ค. 2559 02:39โดยศฝร. ศชต.   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2560 00:05 โดย บุญศักดิ์ หนูหมาด ]

 เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น. ศฝร.ศชต.ได้จัดโครงการให้ นสต.ร่วมกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ เพื่อให้เรียนรู้และสร้างความเข้าในใจศาสนาต่างๆ เพื่อปรับ ประยุคให้เข้ากับสถาณการณ์ตามบริบทต่างๆ เพื่อความร่วมมือ เข้าใจ เข้าถึงต่อการทำงานร่วมกับประชาชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาต่อไป


 
    

องค์กรกาชาดสากลเข้ามาบรรยายให้ความรู้แก่ นสต.

โพสต์3 พ.ค. 2559 02:29โดยศฝร. ศชต.   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2560 19:42 โดย บุญศักดิ์ หนูหมาด ]

เมื่อวันที่ 10 พฤศภาคม 2560 2559 เวลา 13.3น. องค์กรกาชาดสากล (ICRC) ได้เข้ามาบรรบายเพื่อให้ความรู้แก่ นักเรียนนายสิบตำรวจ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร ณ ห้องประชุม บางลาง ศูนย์ฝึกอบรม ศุนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
  


ศาลจังหวัดยะลาเข้ามาบรรยายให้ความรู้แก่ นสต.

โพสต์3 พ.ค. 2559 02:22โดยศฝร. ศชต.

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดยะลาได้เข้ามาบรรยายให้ความรู้ในโครงการ "วันศาลยุติธรรม" โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ศักดิ์ชัย ยอดศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบางลาง ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปปป.เข้ามาบรรยายให้ความรู้แก่ นสต.

โพสต์3 พ.ค. 2559 02:11โดยศฝร. ศชต.

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เลา 13.00 น. กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) ได้เข้ามาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ณ ห้องประชุมบางลาง ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

   

1-9 of 9