WebBoard
 
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม » • กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ณ วัดเมืองยะลา เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 13.30 น. นสต.ศฝร.ศชต.ร่วมกันดำเนินการตามกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ณ วัดเมืองยะลา
  ส่ง 22 พ.ค. 2560 19:19 โดย บุญศักดิ์ หนูหมาด
 • นสต.เยี่ยมศาสนสถาน ณ มัสยิด โรงเรียนพัฒนาวิทยา     เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น. ฝบศ. ร่วมกับ ฝปค. และ ปพ. นำ นสต.ศฝร.ศชต. เข้าเยี่ยมศาสนสถาน ณ มัสยิด โรงเร ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2560 23:26 โดย บุญศักดิ์ หนูหมาด
 • ฝึกทักษะการยิงปืนพกสั้น     ผบก.ศฝร.ศชต.พร้อม ข้าราชการตำรวจในสังกัดศฝร.ศชต.ร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะการใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ จชต. ต ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2560 23:42 โดย บุญศักดิ์ หนูหมาด
 • การฝึก อบรมการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูยุทธวิธีประจำสภ. (UOF) รุ่นที่ 1          ภาพการฝึก UOF อบรมการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูยุทธวิธีประจำสภ. รุ่นที่ 1จำนวน 41 นาย ตั้งแต่วันที่ 8-12 พ ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2560 23:38 โดย บุญศักดิ์ หนูหมาด
 • มอบหมวกสีประจำกองร้อยแก่ นสต.ศชต.8/60 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 14.30 น.ผู้บังคับบัญชา ร่วมกับฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ศชต.ร่วมกันจัดพิธีมอบหมวกส ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2560 23:00 โดย ศฝร. ศชต.
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง
ผบก.ศฝร.ศชต.


สมุดโทรศัพท์ ตร.ปี2558
https://drive.google.com/file/d/0BxoW2sr4dg9CdjUtejdYQUxFUXM/view

ค้นหาราชกิจจานุเบกษา
http://www.mratchakitcha.soc.go.th/

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
https://drive.google.com/file/d/0B8lbFymTazBxZXNFTS12aUxVWmc/view?usp=sharing

เฟสบุ๊ค แฟนเพจ
https://www.facebook.com/tcyala/?fref=ts

ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจเพื่องรองรับ AEC
https://sites.google.com/site/trainningsbp/home/kxng-bangkhabkar-suny-fuk-xbrm

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร นสต.ประจำปีงบประมาณ 2558
https://drive.google.com/folderview?id=0B8lbFymTazBxUkVmU1NCaUlaVmM&usp=sharing