Situationer och delmoment

Starta från vägkanten:
 • Trafik-bakåt-regeln – Lämna företräde för trafik som får köra om även till höger dvs cyklist/mopedist eller kräver utrymme bakåt.
 • Trafik-framåt-regeln – Trafik framför har alltid företräde i påbjudna körfält
 • Blicken-pilen-filen-regeln – Kolla, körriktningsvisare, körfältsbyte.

Saxvändning = 3x(Starta från vägkanten + blicken-pilen-(filen)-backningsregeln)

 • Trafik-bakåt-regeln – Lämna företräde för trafik som får köra om även till höger dvs cyklist/mopedist eller kräver utrymme bakåt.
 • Trafik-framåt-regeln – Trafik framför har alltid företräde i påbjudna körfält
 • Blicken-pilen-filen-regeln – Kolla, körriktningsvisare, körfältsbyte.
 • Backningsregeln.
Vänstersväng vid trafikljus:
 • Blicken-pilen-filen-regeln – Kolla, körriktningsvisare, körfältsbyte.
 • Trafikljus-regeln – gult (stanna), rött (stanna), rött-gult (redo), grönt (företräde /kör), grön pil vänster (fullständigt företräde, mötande har rött och korsande har rött).
 • Övergångställes-regeln
 • Svängningsregeln – lämna företräde åt mötande trafik när du svänger vänster i en korsning
 • Korsande-väg-regeln - lämna företräde mot cyklister och gående på den korsande vägen.
Högersväng vid trafikljus.
 • Blicken-pilen-filen-regeln – Kolla, körriktningsvisare, körfältsbyte.
 • Övergångställes-regeln
 • Trafikljus-regeln – gult (stanna), rött (stanna), rött-gult (redo), grönt (företräde+korsande-vägregeln/kör), grön pil höger (fullständigt företräde, mötande har rött och korsande har rött).
 • Korsande-väg-regeln - lämna företräde mot cyklister och gående på den korsande vägen.
Forsätta rakt vid trafikljus.
 • Övergångställes-regeln
 • Trafikljus-regeln – gult (stanna), rött (stanna), rött-gult (redo), grönt (företräde /kör), grön pil vänster (fullständigt företräde, mötande har rött och korsande har rött).
Vänstersväng i korsning där högerregeln gäller.
 • Övergångställes-regeln
 • Högerregeln
 • Svängningsregeln
 • Korsande-väg-regeln
Högersväng i korsning där högerregeln gäller.
 • Övergångställes-regeln
 • Högerregeln
 • Korsande-väg-regeln
Köra rakt i korsning där högerregeln gäller.
 • Övergångställes-regeln
 • Högerregeln
 • Korsande-väg-regeln
Omkörning
 • Blicken-pilen-filen-regeln – Kolla, körriktningsvisare, körfältsbyte.
 • Trafik-bakåt-regeln – Lämna företräde för trafik som får köra om (även till höger dvs cyklist/mopedist).
 • Trafik-framåt-regeln – Trafik framför har alltid företräde i påbjudna körfält
Sammanflätning av väg
 • Blicken-pilen-filen-regeln – Kolla, körriktningsvisare, körfältsbyte.
 • Trafik-bakåt-regeln – Lämna företräde för trafik som får köra om även till höger dvs cyklist/mopedist eller kräver utrymme bakåt.
Körning i cirkulationsplats:
 • Övergångställes-regeln
 • Cirkulationsplatsregeln - lämna företräde mot all trafik i cirkulationen - kör motsols och ge tecken vid körfältsbyte/lämnar.
 • Korsande-väg-regeln
 • Övergångställes-regeln

Mötande bil på smal gata med parkerade bilar som hinder och ungdomar och cyklist som åker mitt i vägen på sidan av vägen framför.

 • Hindret-på-sin-sida-regeln – Den som har hinder på sin sida av vägen ska lämna företräde till den som ej har det tills det är fritt.
 • Blockeringsregeln – Det är förbjudet att hindra eller störa trafik.
 • Blicken-pilen-filen-regeln – Kolla, körriktningsvisare, körfältsbyte.
 • Trafik-bakåt-regeln – Lämna företräde för trafik som får köra om (även till höger dvs cyklist/mopedist).
 • Trafik-framåt-regeln – Trafik framför har alltid företräde i påbjudna körfält

Situation: Backande lastbil in på huvudled som du kör på .
 • Tut-regeln – Tuta mot allt felaktigt uppförande i trafiken som medför fara om ej medför fara att tuta.
 • Grundregeln –Företräde gäller bara såvida inte hinder eller annan fara finns/kan förutses. Hänsyn till rådande omständigheter även t.ex. väglag, bilens skick, osv.

Situation: Starta bilen vid kanten av vägen.

 • Vägrens-regeln – Lämna företräde mot all trafik på körbanan efter beträdande av vägren.
Situation : Mörker, Körning i snö runt 0 grader, varning för vilt osv, skymd sikt av lastbil, skymd sikt vid kurva osv.
 • Grundregeln –Företräde gäller bara såvida inte hinder eller annan fara finns/kan förutses. Hänsyn till rådande omständigheter t.ex. väglag, bilens skick, osv.
Köra ut från bensinmack, Köra ut från villaområde vid korsande landsväg.

 • Utfartsregeln – Lämna företräde mot trafik på korsande väg vid utfart.
Vänstersväng på landsväg
 • Blicken-pilen-filen-regeln – Kolla, körriktningsvisare, körfältsbyte.
 • Svängningsregeln – lämna företräde åt mötande trafik när du svänger vänster i en korsning
 • Korsande-väg-regeln - lämna företräde mot cyklister och gående på den korsande vägen.

Du står i en korsning och ska svänga vänster med huvudledsskylt på höger sida djupt i den korsande gatan och hastighets märke som ej syns än.

 • Blicken-pilen-filen-regeln – Kolla, körriktningsvisare, körfältsbyte.
 • Kolla-djupt-i-gatan-regeln - Måste kolla så djupt i gatan som möjligt och vara uppmärksam bl.a. trafikljus och hastihetsmärke och huvudledsskylt.
 • Rörlig-blick-regeln – Bättre kolla ofta än länge
 • Trafikljus-regeln – gult (stanna), rött (stanna), rött-gult (redo), grönt (företräde+korsande-vägregeln/kör), grön pil höger (fullständigt företräde, mötande har rött och korsande har rött).
 • Svängningsregeln – lämna företräde åt mötande trafik när du svänger vänster i en korsning (förlängda högerregeln)
 • Korsande-väg-regeln - lämna företräde mot cyklister och gående på den korsande vägen.
 • Väjningspliktregeln – Lämna företräde tills fritt; är det fritt så kör.

Du närmar dig en korsning och ska svänga höger med huvudledsskylt på höger sida djupt i den korsande gatan och hastighetsmärke som ej syns än.
 • Blicken-pilen-filen-regeln – Kolla, körriktningsvisare, körfältsbyte.
 • Kolla-djupt-i-gatan-regeln - Måste kolla så djupt i gatan som möjligt och vara uppmärksam bl.a. trafikljus och hastihetsmärke och huvudledsskylt.
 • Rörlig-blick-regeln – Bättre kolla ofta än länge
 • Trafikljus-regeln – gult (stanna), rött (stanna), rött-gult (redo), grönt (företräde+korsande-vägregeln/kör), grön pil höger (fullständigt företräde, mötande har rött och korsande har rött).
 • Korsande-väg-regeln - lämna företräde mot cyklister och gående på den korsande vägen.
 • Väjningspliktregeln – Lämna företräde tills fritt; är det fritt så kör.
Du närmar dig en buss som blinkar ut i tätbebyggt område.
 • Buss-regeln - lämna företräde åt buss som visar tecken att lämna busshållplatsen vid hastighetsbegränsning 50km/h eller lägre.
Du närmar dig kurva med hinder t.ex. skymd sikt.
 • Grundregeln –Företrädeatt köra gäller bara såvida inte hinder eller annan fara finns/kan förutses. Hänsyn till rådande omständigheter även t.ex. väglag, bilens skick, skymd sikt osv.
Du har ett hinder att köra då du varit på fest och tog bilen dit och har druckit alldeles för mycket. Gatan du parkerat på har datumparkering och du har parkerat bilen fel. Ska du flytta på bilen eller inte?

 • Grundregeln –Företräde att köra gäller bara såvida inte hinder eller annan fara finns/kan förutses. Hänsyn till rådande omständigheter även t.ex. väglag, bilens skick, människopåverkan, skymd sikt, miljöpåverkan osv.
Du närmar dig en vägkorsning med en stadsbuss som skymmer sikten.
 • Trafik-framåt-regeln – Trafik framför har alltid företräde i påbjudna körfält. Lämna utrymme till fordon som kräver utrymme framåt.
 • Blockeringsregeln – Det är förbjudet att hindra eller störa trafik.
Du närmar dig en vägkorsning med en cyklist som syns i höger sidospegel.
 • Trafik-bakåt-regeln – Lämna företräde åt trafik som får göra omkörning åt vänster eller får göra omkörning på höger sida och köra rakt i korsning som cyklist och buss i bussfil. Lämna utrymme till fordon som kräver utrymme bakåt.
 • Trafik-framåt-regeln – Trafik framför har alltid företräde i påbjudna körfält. Lämna utrymme till fordon som kräver utrymme framåt.
        Kommentar: Cyklisten får svänga höger, köra rakt fram eller svänga vänster vid grönt med lilla eller stora svängen. Om cyklisten gör         stora svängen kommer han först på högersidan vilket kräver uppsikt bakåt, men luras genom att svänga vänster framför bilen, vilket         kräver uppsikt framåt.


Comments