Muetete wa levangile ku nsi ya Kongo


MUETETE WA LEVANGILE

KU NSI YA KONGO


 

Brazzaville, le 15 août 1968

 

BANKAKA

Bankaka ka ba zebia m’kanda ko. Ka beriawu na bitsono ko. Nsangu zitu zebi za nsi ya Kongo, mu mayela mole tu zabidi zo :

  • Mayela ma n’tete: nsangu zita wila mu m’nua wa bambuta (version orale).
  • Mayela maka : nsangu zi ta zabila mu bitsono bia bamindele.

 

Découverte de Kongo : Bua bûkidi bamindele nsi ya Kongo

Mu m’vu 1482 Diego Cao ni ka tukidi ku nsi ya Portugal (Mputu) na masuwa. Bu kizi tula ga mambuani ma nzadi (Congo) na Nzadi ya mungua (Océan Atlantique) ni mamba ma nzadi ya nene ma kuizi vindumuki. Bu ka siemese masuwa ga kumu, bu ka dukidi mu masuwa ni bantu beri mu ndeko nzadia mungua ka dzukidi, ni ka ba yudidi mu m’lembo wu ka sungidi mu bula bua ntoto, bungu zu ka zebia dia ko. Bawu ni ba tele : Nzadi. Yandi ni ka widi : Zaïre. Ni ka dodekele mu buku diedi nandi. Bu ba kotele mu masuwa ni ba neki nzadi. Bu ba siemene ga bû dimosi ni ba batelele ti gata dia mfumu-nsanga ku ntandua nzadi die, nkumbu Mbanza-Kongo. Ni ba neki, ni ba neki. Ka bu bizi tula ku nsansa ya Matadi, mamba ma bitari ngolo zeka zingi, ndiongela zingi, masuwa ni vutuka ku manima, mu vutu naka nto mabengele. Bu ba siemene ba banso ba sokomokene. Ni beri kue yombozoke matadi meri ku makanga na mu ndeko nzadi. Bu ba bûkidi tadi dia lenga, ni ba dodekele nkumbu zawu muna tadi muna, lutangu lu bedi na m’vu. Te lolo di, nkumbu zawu, na bitsono biawu ni kuna bie.

 

NZINGA-NTINU : LE ROYAUME

Bula na bunene bua m’kanda wa Mfumu-Nsanga ya Kongo

Mbanza-Kongo – Kongo dia Ntotila,

Gata dia Mfumu-Nsanga ya Kongo,

Mbanza-Kongo, Kongo dia Ntotila, Kongo dia Ngunga, gata ni dio kua dia dimosi, Mbanza ni yo kua ya mosi ; Mbanza-Kongo ni mavula ma Mfumu-Nsanga medi duma mu nsi ya Kongo. Kimfumu kia yalangana kiedi nandi. Ku lueka lu dukila ntangu, m’kanda wa wedi batikila ku Kwango. Ku diamina ntangu, mbo wedi kuenda na tê ku Kuilu-Nyari, na tê muna mamba ma nzadia mungua. Ku banda, na tê ku nto ya Da Dande.

 

 

MAVULA MA MBANZA-KONGO SAN SALVADOR

Gata dio kue diedi? Mbanza-Kongo, Kongo dia Ntotila, Kongo dia Ngunga, gata dia Mfumu-Nsansa Mtinu wa nsi ya Kongo, ku nsansa ya San Salvador dieri bâ.

Mbanza-Kongo ga m’mongo ye. Tenta dia dinene, biti kia kibote. Nto: Luezi yi bua mu lunda, yi toma gana tsiototo mu m’kutu. Binkuna-nkuna ni vuluta. Ga biti kia yalangana. Gana gata biteko bia mamba biole bie gana.

 

NKUMBU YA MFUMU-NSANGA

  1. Avant la découverte du Congo

Mfumu za Nsanga zedi tuma nsi ya Kongo ni : Nimi Lukeni, M’Nanga wa M’tinu Kongo.

 

  1. Lors de la découverte

Nkuwu a M’tinu (Titre = ntsosololo)

Nkumbu = Nzinga Nkuwu

Diego Cao bu ka yizi bûkila Mbanza-Kongo, Mfumu Nsanga (Roi) Nkuwu a M’tinu bedi ku m’sosolela. Kâ, ngudia nkumbuandi yeri Nzinga Nkuwu.

 

  1. Souche de la famille royale

Makanda mole ma manene kimfumu kia Nsanga ya Kongo : Kilanza na Kimpanzu. Menga ni mo ma butuka na kimfumu kia Nsanga ya Kongo.

 

  1. La pénétration du christianisme au Congo : 1484

Bua kotela nsamu mia Nzambi mia Luglize Katolika ku nsi ya Kongo.

 

Diego Cao

Diego Cao wa yizi bûkila nsi ya Kongo. Bu ka kêdi ku nsi ya Portugal (Mputu), ni ka yele muangasa nsangu za nsi ya Kongo kua Mfumu-Nsanga Jean, Roi ya Portugal.

 

NTUMI ZA NTETE

Missionnaires mia ntete

Mu 1490, Mfumu-Nsanga ya Portugal tambikidi po kia ntete kia bilongisi b  ia luvangile ku Kongo. Nganga za Nzambi za Congrégation de Saint Jean l’Evangéliste na Nganga za Nzambi zakâ zi lembolo mu mabundu (prêtres séculiers). Ntsia maçons, menuisiers na ba charpentiers ni mia sieta mu nzadi’a mungua mu kuiza ku nsi ya Kongo.

Mpinda (29 mars 1491)

Mu lumbu kia 29 mars 1491, masuwa ni ma yizi siema ga dibungu, ga bô dia Mpinda dieri ku simu’a Nzadi. Ni ba basokomone. Bakongo nsayi yi ba bakidi.

 

Baptême ba ntete

Po kia ba portugais ba yizidi ku Kongo, bakâ bu ba kedi ku Portugal, bakâ ni ba sidi ku Mpinda. Nganga-Nzambi mosi ya portugais ya sidi nawu.

 

Manuel Marie Sogno na Antonio

Manuel Marie Sogno yeri ngua-nkazi ya Mfumu-Nsanga ya Mbanza Kongo, ni bumbuta keri bingila. Nganga-Nzambi ya portugais ni keri kue ku m’longe nsamu mia Nzambi.

 

Baptême ba Marie Sogno (3-4-1491)

Masuwa ma tukidi ku Portugal bu ma yizi siema ga bû dia Mpinda, mbuta Marie Sogno, ni ka natisi ngoma na bitsatsa mu toma ku ba buana. Ba-portugais mpe nsayi yi ba bakidi. Nganga-Nzambi ya portugais weri ku m’longa, ni ka m’telele ti tungisa Nzo-Nzambi ya mandala na mandala (lunsanga lua lunene). Pari kina, yandi bene Marie Sogno na bisadi biandi ni ba wokele ku sangi mu kue zenga m’ti na mandala. Yandi bene, mu songesa luzolo na luwilukulu luandi, ni ka neti m’kuta bitungu. Ni ba yidikidi lunsanga lua lunene. Ku lueka lua kâ, lue ba fukidi ni ku ba sidi autels tatu mu nsangu za Butatu bua Nzambi mosi (en l’honneur de la Sainte Trinité). Ni muna Nzo-Nzambi muna ya mandala, mbuta Marie Sogno ka bakidi sakrema ya Baptêma. Yandi bene ni ba m’tele nkumbu Manuel Marie Sogno, mbo muana Antonio… Tsiedi lumbu tsia 3 avril 1491, fête ya Pâques. Ni ba kembele la messe ya nsangu. Nganga-Nzambi mosi ni ka yabudi m’nua, ni ka tele mpindu na mayela ma Sakrema ya Baptêma mu zu dia portugais, kâ Nganga-Nzambi ya portugais wa zebi kikongo ni ka sekole mu kikongo. Bantu ba tukidi ntandu na banda, ni goma kueri ta goma.

 

Mu diata ku Mbanza-Kongo

Lombo bu kimuangane, ba portugais ni mu diata ba buidi mu kuenda ku Mbanza-Kongo, ku mavula ma Mfumu-Nsanga (Roi). Mbuta Manuel Marie Sogno ni ka telele ba Malela na ba Matuala (Seigneurs et Secrétaires) na binati bia nkutu, na ba nga m’kuanga, na nkunga, na bisiki bia ngoma na ngongi (musiciens) mu ku ba landa. Ni ka tambikidi m’nua, mu nsansa ya yonso ya bula bua nzila, kue bisi nsi mu toma buana minzioka nzila miedi kuenda ku Mbanza-Kongo. Malavu na bidia ni bia mpila na mpila beri kue ba sende mu nzila. Ku bedi kuendela, bitsatsa, nkuanga, ni yakasa bieri kue yakase, ngongi na ngoma ni bietana zedi kue bietane.

Bilumbu bitatu bia diata na diata bu bikukidi, ni ba bueni Mfumu na bantu ba tambikidi Mfumu-Nsanga Mtinu Nkuwu, ba yizi ku ba buanisi bima bia dia na bia nua, bi manâ mpuina.

Bu ba besana ga ndeko gata, Mbanza-Kongo ya m’kaka ni ya totana. Ngoma ni za bietana. Binati bia nkutu (Seigneurs) ba Malela, mfumu za m’kanda ni baye ku ba buani kuna ntsosua fula.

Mfumu-Nsanga Mtinu Nkuwu, ka zakale ga zulua m’yalu, ga mbata ya mpungi ga ba yadidi m’kanda ngo, ni kuna nzo’andi keri ku ba kela, dionga ga koko, nsiesie (nsesa) ga koko kua lubakala, mpu (paluka kia ngiri) ku m’tu.

Ba bonso bu ba meni kota ku belo kia Mfumu-Nsanga, Ntumi (ambassadeurs) ya Roi ya Portugal Jean II, ni m’kanda ka yalumini, wa tambikidi Jean II, ni wa ka tengi mu ki-portugais. Nganga-Nzambi ya tekela ku Kongo ni keri turisa mu zu dia kikongo. Mtumi (ambassadeur du Roi) ya Jean II bu ka meni ta mambilu, Mfumu-Nsanga Mtinu Nkuwu ni kankata, ni yandi telamane. Dionga na nsesa ga koko, dzizi ni kia kimiamia mu nsayi, ni ka vutudi mpolo. Bu ka zakale, ngoma, ngongi, bitsatsa, bisantsi, nkunga ni mia dituka. Mpungi bu yi buidi, babonso ni bete-bete, ba tele kinsindula nkumbu tatu : tsindu-buki, tsindu-buki, tsindu-buki, ni malu ba yangidi mu songesa buzitu na bulemvo buawu kue Mfumu-Nsanga Mtinu Nkuwu.

Ba Portugais bu ba meni sutula mfunu, na m’buba, na matsulu ma ba neti, ni mpêko ya tambikidi Jean II, Roi ya Portugal, ba m’songese : m’buba, binkutu bia la messe, m’vuatu, crucifix, mpepo, tutartu tua ba Santu, ba m’geni.

Ga kipari, Mfumu-Nsanga Mtinu Nkuwu ni ka tumisi ba portugais ku nzo’andi. Bu ba meni dedakasa m’samu wa baptêma ba mbuta Mtinu Nkuwu, ni m’samu mpe wa tungisila Nzo-Nzambi yi bakila Mfumu-Nsanga baptêma wu sangumukini.

Mfumu Nsanga ni ka geni m’nua kue bisi-nsi wa kutikila matari, mpemba, bibriki, makunzi na nguangua mu tungila Nzo-Nzambi. Mu tungisa Nzo-Nzambi, ba-Portugais go ti : ‘’Maçons, charpentiers, menuisiers, beto ga tue, mpasi matadi, bibriki, na mabaya ba tu gana !’’Bala bayaya mpe ni ba wokele ku sangi.

Mu tungisa Nzo-Nzambi, mpita wizi bua. Nkuyu neti vuanzi. Bantu ba tûkidi ku nsansa ya Nsundi, ba fuemene : « Mfumu Nsanga, beto ku ntandua nzadi nzingu wêko. Ku makanda wa Anzikana na wa Anziques, Mfumu za makanda za zingi ba gondele. Mfumu za makanda ze wa ba gana, nuanisa ba ta za nuanisa.

Mfumu Nsanga Mtinu Nkuwu ni Nzo-Nzambi yi ka keti tungisa ka yambidikidi. Ni muan’andi wa nkuluntu’a moyo ka tele mbila, N’zinga-Mvemba weri duma ku nsi ya Nsundi. N’zinga-Mvemba (Prince) ni ka bongele nzila ya ntandua nzadi mu kue lemvola nsi ya Anzikana na ya Anziques yedi tuntumuka.

 

Baptêma ba Mfumu Nsanga Mtinu Nkuwu N’zinga Nkuwu – le 3 mai 1491

Bantu bedi tûka ku Mbanza Nsundi ti : ‘’Nsi ya Anzikana na Anziques ka yi tama lembama ko’’. Mfumu Nsanga N’zinga Nkuwu ni ka bakidi Baptêma, ni ba m’geni nkumbu Joao, lumbu kia le 3 mai 1491 ngari ba sa bundoyi na Roi Jean II ya Portugal. Ma Mumbanda, m’kento’andi ti : ‘’Me gakimosi tu bakila Baptêma na muan’ani N’zinga-Mvemba. Na pari, ta Jean I N’zinga Nkuwu ni nzila ya ntandua nzadi ka bongele mu kue lembeka nsi yedi dituka m’zingu. Bu kele tûla kûna, bu ka wîdi ti muan’andi N’zinga Mvemba nsi wa golese yo, mbuta Jean I ni ku Mbanza Kongo ka Kedi.

 

Baptêma ba Mvemba-N’zinga (Prince) Alphonse, Gouverneur de Nsundi

Bu ba keri ku m’zingu na tat’andi, Mvemba-N’zinga ne sakrema ya Baptêma ya bakidi tat’andi keka lomba. Bu ka meni longoka m’kieno mia Nzambi, m’kieno mia luvangile lua Yezu, ni Baptêma ka bakidi. Ni ba m’geni nkumbu ya Alfonso N’zinga-Mvemba. Mam’andi mpe ni lumbu kina ka bakidi Baptêma, ni ba m’geni nkumbu ya Eleonore Mumbanda, mu sa bundoyi na ma-Eleonore, m’kento wa Joao II, Roi ya Portugal.

 

Ku Nsundi

Mfumu (prince) Alphonse Mvemba N’zinga, bu ka bakidi Baptêma ga Mbanza Kongo (San Salvador) ni ka sidi sisa tat’andi Joao Ier N’zinga Nkuwu na mam’andi Eleonore Mumbanda. Alfonso Mvemba N’zinga ni nzila ka bongele ya Mbanza-Nsundi.

 

Nganga-Nzambi zole

 

 

LE PREMIER EVEQUE NOIR DE L’AFRIQUE CENTRALE

En attendant l’arrivée de D. Henrique, on travaillait avec ardeur à Mbanza Kongo à la construction de l’église, qui serait dédiée au Saint Sauveur. Elle s’élevait sur l’emplacement ou s’était trouvée la première église de Notre Dame de l’Annonciation. Elle comprendra trois nefs, un chœur et des autels latéraux. Du côté de l’évangile, on fera une chapelle consacrée au Saint Nom de Jésus. C’est la qu’on conservera le Crucifix trouve jadis par Dom Diego Nsanku. D. Afonso multipliait ses demandes d’ornements pour cette église.

Au Portugal, le roi Emanuel était au déclin de ses jours. Son règne constitue la période la plus glorieuse de l’histoire portugaise. Pour le Kongo, il avait rêvé de grandes choses : transformer cet immense royaume en un pays chrétien, sans guerre, sans conquête, par des relations religieuses et commerciales ; le pouvoir, non seulement d’un clergé indigène, mais de toute la hiérarchie ecclésiastique. Il avait cru ses beaux plans réalisables grâce à la coopération de D. Afonso, l’homme dévoué au Portugal, le fils soumis de l’Eglise. Il y eut déception du côté des nombreux élèves envoyés a Lisbonne a maintes reprises. Mais D. Henrique avait répondu à l’attente du souverain portugais Dom Henrique, alors âgé de dix-huit ans. Il renouvela souvent ses instances. Le 3 mai 1518, le Pape Léon X lui répond qu’il a examine ses demandes concernant la promotion a l’épiscopat de Dom Henrique. ‘’Quoique ce que vous nous demandez a Nous et au Saint Siege soit une d ces choses qui ne sont accordées qu’avec difficulté, cependant après mur examen des raisons exposées dans vos lettres et de celles qui ont été communiquées a Nous par Votre Ambassadeur qui connaît bien le candidat, considérait avec quelle insistance et quel zèle pour l’exaltation de la foi catholique vous Nous adressez cette demande, Nous avons pu enfin, non sans quelque peine, amener a notre sentiment nos Vénérables Frères. Ils se sont laisses émouvoir par la confiance qu’ils ont que cette promotion sera fort avantageuse a la propagation de notre foi. Quoique Nous constations que les mœurs, la vie et la science du candidat soient telles que Nous l’estimions capable d’attirer et de conduire les autres a la connaissance de la foi, et de promouvoir cette connaissance par sa parole et par ses œuvres, cependant nous jugeons utile et opportun que vous lui adjoignez pour l‘aider quelques hommes verses dans la théologie et le droit canon pour que sa science s’approfondisse et s’enracine encore plus, a son plus grand avantage personnel et au profit des autres’’.

La lettre ajoute que le roi de Portugal devait pouvoir l’évêque de revenus convenables d’après son état, à moins que le père de l’évêque lui-même ne le fit.

Au consistoire du mercredi 5 mars 1518, tenu à Rome, sur le rapport du Cardinal des Quatre Saints Couronnes, le Pape nomma D. Henrique évêque titulaire d’Utique. Trois jours après, le 8 mai, il envoya une bulle à l’élu : ‘’Electo Uticensi’’. ‘’Par égard pour la requête du roi de Portugal, pour que plus grande encore soit l’affection que lui porte son père, pour qu’avec plus d’autorité il puisse prêcher a ses compatriotes la parole de Dieu, Dom Henrique pourra recevoir la consécration épiscopale. Des exhortations suivent, empruntées au pontifical : ‘’Qu’il ait soin de garder la dignité de l’habit épiscopal, que les bonnes œuvres soient l’ornement de sa vie, qu’enracine dans l’humilité, il ne s’enorgueillisse pas dans le succès et ne se laisse pas abattre par l’adversité. Que les infidèles et les adversaires soient attires par sa charité. Autant qu’il se peut, qu’il vive en paix avec tous et qu’il réconcilie entre eux ceux qui sont en désaccord. Que le peuple se réjouisse et glorifie le Père qui est aux cieux, en voyant les exemples du pasteur qui lui a été donne pour être instruit dans la foi et excite aux bonnes œuvres.

Nous n’avons pas de renseignements précis concernant  date de l’ordination sacerdotale de D. Henrique. Une phrase d’une lettre du roi Emmanuel indique qu’en 1520 ‘’il a déjà chante sa première Messe’’. Les documents n’ont rien conservé concernant la consécration du premier évêque du centre de l’Afrique. Nous pouvons seulement conjecturer qu’elle dut avoir en l’année 1521. Rien n’indique qu’en ce temps d’autres jeunes gens kongolais aient été ordonnés prêtres. Les plaintes de Dom Afonso, concernant la pénurie de missionnaires que nous entendrons bientôt, font croire le contraire.

En 1521, D. Henrique s’embarqua. Qui nous dira les émotions diverses qu’éprouve son âme en quittant le Portugal ou quinze ans plus tôt il reçût un accueil enthousiaste, ou durant de longues années il fut entoure de sollicitude par ses maitres et par le roi lui-même. Mais le zèle pour le salut de ses frères noirs emportait ses pensées vers la patrie lointaine, tandis que le bateau glissait vers l’embouchure du Tage, vers le vaste océan.

Quatre missionnaires l’accompagnaient. Ils appartenaient à la Congrégation des chanoines de Saint Jean l’Evangéliste qui avaient dirige les études du nouvel évêque. Le père Sébastien de Sainte Marie avait été désigné comme supérieur. Les autres s’appelaient Barthelemy, Antoine et Fernand de Saint-Jean. Ce dernier, religieux fort pénitent, prédicateur de la Cour de Portugal, s’était offert avec grande joie pour partir au Congo. Durant la traversée, il tomba gravement malade.

 

Mgr Théophile MBEMBA

 

Comments