Alcoholismo Alcoholicos Mollet del Valles

Psicologos en Mollet

Nuestro centro lleva funcionando 15 años. Durante este tiempo, hemos atendido unas 2.000 personas, entre adultos y niños.

Somos un referentepara otros profesionales de la salud, médicos, psiquiatras, pediatras, ...etc.

Asimismo, disponemos del reconocimiento institucional del Ayuntamiento de nuestra ciudad por nuestra labor.

En el ambito psicológico los tratamientos que más frecuentemente abarcamos són: La depresion, la angustia, la obsesión, la fóbia, la ansiedad y los diversos tipos de dependencias.

En el ambito sexológico los aspectos en los que nos hemos especializado són aquellos relacionadas con la eyaculación precoz, la falta de erección (impotencia), la falta de deseo sexual y la anorgasmia. Así como todas aquellas disfunciones sexuales masculinas y femeninas.

En la actualidad, nuestro centro es colaborador docente de la Universidad de Barcelona (Facultad de Psicología).

Alumnos de esta Facultad realizan las prácticas obligatorias entre nosotros, implicándose en las actividades que realizamos.

Todos los servicios van dirigidos a un amplio abanico de edades y tratan problemas de diversa índole

Psicologos en Mollet

Xavier Conesa Lapena

· Colegiado número 4.977 Psicologo-Sexologo

· Psicólogo Clínico. Universidad de Barcelona 1980

· Miembro Numerario de la Academia de Ciencias Medicas de Catalunya y Baleares

· Miembro Numerario de las Secciones de Sexologia y Salud Mental (ACMCB)

· Psicoterapeuta Humanista. Universidad Pontifia Comillas. Instituto de Ciencias Sanitarias y de la Educación 1.987

· Psicodramatista. Ayuntamiento de Barcelona. Area de educación (Escola Municipal d'Expressió i Psicomotricitat) 1.988

· Eutonia. Técnicas de relajación. Ayuntamiento de Barcelona. Area de educación 1.989

· Terapeuta grupal. Ayuntamiento de Barcelona (Escola Municipal d'Expressió i Psicomotricitat) 1.990

· Sexologia. Terapia de pareja. Institut Català de Psicologia (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya) 1.994

· Terapeuta Cognitivo-Conductual. ISEP. (Institut Superior d'Estudis Psicològics) 1.995

· Curso de Psicofarmacologia para Psicólogos. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 1.999

· Tutor de Practicas de Psicologia. Facultat de Psicologia. Universidad Ramon Llull. Desde 1.997

· Tutor de Practicas de Psicologia. Facultat de Psicologia Universidad de Barcelona. Desde 1.998

· Coordinador del Grup de Treaball de Sexualitat del COPC

Carme Serrat Bretcha

· Licenciada en Psicologia Colegiada número 3.086 Adultos e Infantil (Universidad de Barcelona)

· Diplomatura de Postgrado en Logopedia (Universidad Autonoma de Barcelona)

· Certificación para el tratamiento de la Fundación Catalana del Sindrome de Down.

· Diagnostico y Terapia Infantil (Instituto Medico del Desarrollo Infantil)

· Tutora de practicas Universidad de Barcelona y Universidad Ramon Llull

· Terapeuta Sexual i Familiar

· Coordinadora de l’Institut Suparior d’Estudis Sexològics I.S.E.S.

· Professora d’Integració Social i Atenció Soció Sanitària

L'EFICÀCIA DELS TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

Aquest document és el resultat de la iniciativa presa en l'Assemblea Anual de la Societat Espanyola per a l'avanç de la Psicologia Clínica i de la Salut. Segle XXI, celebrada a Toledo el 26 d'octubre de 2001. El grup de treball va abordar l'elaboració d'un document la finalitat és la de divulgar a la població general què són els tractaments psicològics i orientar- sobre les opcions disponibles. Tot això tractant de conciliar la divulgació del coneixement tècnic amb la seva adequada fonamentació. Entre els objectius plantejats a l'Assemblea hi ha el de buscar una àmplia difusió institucional en un format assequible al públic en general. El present treball pretén acostar-se a aquesta forma de divulgació com a orientació tant per a usuaris com per a professionals.

ELS TRACTAMENTS PSICOLÒGICS Què és un tractament psicològic? Un tractament psicològic és una intervenció professional, basada en tècniques psicològiques, en un context clínic (Centre de Salut Mental, Hospital, consulta privada, associacions de persones afectades, etcètera). En ella un especialista, habitualment un psicòleg clínic, busca eliminar el sofriment d'una altra persona o ensenyar les habilitats adequades per fer front als diversos problemes de la vida quotidiana. Exemples d'això són ajudar a una persona a superar la seva depressió o reduir les seves obsessions, treballar amb una família amb conflictes entre els seus membres perquè sàpiguen comunicar-se millor, o ensenyar a un adolescent a relacionar-se amb altres companys de manera més sociable i menys agressiu. Un tractament psicològic implica, entre altres coses, escoltar amb atenció el que el pacient ha de dir i buscar quins aspectes personals, socials, familiars, etc. són responsables del problema. També suposa informar el pacient sobre com pot resoldre els problemes plantejats i utilitzar tècniques psicològiques específiques tals com, per exemple, l'entrenament en respiració o relaxació, la resolució de problemes interpersonals, el qüestionament de creences errònies, el entrenament en habilitats socials, etc. L'ús de fàrmacs no és part del tractament psicològic, encara que poden combinar ambdós tipus de teràpia quan es considera oportú. En resum, els tractaments psicològics són aplicats per psicòlegs clínics, que són els especialistes en els problemes del comportament humà i que

utilitzen tècniques especialitzades d'avaluació (una entrevista, una història clínica, tests i qüestionaris, etcètera), i de tractament, l'eficàcia ha estat contrastada en diverses investigacions científiques. El tractament psicològic es pot dur a terme amb persones (una sola persona), parelles, famílies i grups. És possible combinar, segons els casos i necessitats, el format de tractament, així, pot realitzar un tractament en grup juntament amb sessions d'assistència individual. La intervenció pot durar des d'una o unes poques sessions (per exemple, en situacions de crisi o assessorament) fins a diversos anys (en el cas de la psicoanàlisi). El més freqüent és que s'estengui de 5 a 50 sessions de voltant d'1 hora i de freqüència setmanal. El nombre de sessions depèn del tipus o nombre de problemes i de la gravetat d'aquests. La forma habitual de tractament psicològic suposa un contacte personal amb el psicòleg. No obstant, també poden utilitzar mitjans complementaris per cobrir alguns aspectes del tractament: telèfon, correu o Internet (correu electrònic, videoconferència, xat). L'ús d'aquests mitjans, amb les garanties clíniques i ètiques precises, és útil quan el pacient: a) té dificultats físiques o geogràfiques per anar a la consulta del professional o el seu problema es ho impedeix (p.ex., agorafòbia o fòbia social severes), b) vol seguir la teràpia amb el mateix terapeuta, però ha de absentar-se per trasllat o altres causes, c) desitja un anonimat major o total, d) és capaç de comunicar eficaçment a través dels mitjans tècnics esmentats, e) posseeix els recursos per a gestionar els seus problemes amb el suport no presencial, f) presenta un trastorn no molt greu, g) vol simplement fer una consulta o demanar la opinió professional del psicòleg. ¿Psicòleg o psiquiatre? Quina diferència hi ha entre un psicòleg clínic i un psiquiatre? El psiquiatre es diferència del psicòleg clínic en diversos aspectes. El primer, és que el psiquiatre és un llicenciat en medicina i el psicòleg clínic és un llicenciat en psicologia. Per això, el psiquiatre considera els problemes del pacient com a resultat que alguna cosa no funciona bé en l'organisme (en el cos), i el contrari el psicòleg clínic se centra en aspectes psicològics (com influeixen en el problema les relacions i situacions socials, familiars, les emocions pròpies i dels altres, la opinió i visió personal que es té sobre els problemes, etc.). Això no vol dir que el psicòleg exclogui en el seu tractament els aspectes orgànics, o que el psiquiatre faci el mateix amb els factors psicològics. No obstant això, sí que ha de quedar clar que tots dos es diferencien en la major importància que donen al psicològic (Psicòleg clínic) o al orgànic (psiquiatre). D'acord amb això la segona diferència està en què fan tots dos professionals. El psiquiatre s'ocupa, habitualment, de diagnosticar i receptar un fàrmac, i el psicòleg clínic, juntament amb el diagnòstic, busca analitzar les dificultats específiques del pacient en el seu dia a dia i fa un pla ajustat a aquestes per superar-les. Quan és convenient o necessari un tractament psicològic?

El alcoholismo: un estudio preliminar confirma la utilidad de baclofeno

SOCIEDAD | Martes, 20 de marzo 2012 a las 12:27

    • Un estudio preliminar realizado por médicos franceses mostraron la eficacia de baclofeno en contra de dosis muy altas de la dependencia del alcohol, despejando el camino para un ensayo clínico para evaluar con precisión el uso de relajantes musculares para tratar el alcoholismo .
    • El baclofeno es un antiguo medicamento recetado originalmente en neurología, pero utilizan cada vez más fuera de la etiqueta en Francia (permission marketing) en el tratamiento de la dependencia del alcohol.
    • Su popularidad estalló en 2008 con la publicación del libro "La última copa" por Olivier Ameisen. El cardiólogo, se convirtió en un alcohólico, relató su propia experimentación con esta droga y cómo, se toma en dosis muy altas, se había borrado su deseo de beber, el "antojo".
    • "Creemos que hay entre 20.000 y 30.000 personas que tomaban baclofeno en Francia por problemas de alcohol, fuera de etiqueta. Eso es un montón", dice el profesor Philip Jaury (Universidad Paris-Descartes), autor principal de la estudio preliminar publicado en la revista Alcohol y el Alcoholismo.
    • Con otro médico, Renaud de Beaurepaire (Hospital Pablo Giraud), uno de los primeros en recetar altas dosis de baclofeno en Francia, que incluyó a 181 pacientes, consumidores de alcohol, un estudio en "abierto".
    • Una evaluación fue posible para 132 de ellos. Después de un año de tratamiento con baclofeno, el 80% de estos 132 pacientes se habían convertido en cualquiera de abstinencia (78) o los bebedores moderados (28). Teniendo en cuenta como "fracasos" pacientes "perdidos", es decir, para que la evaluación completa no ha sido posible, la tasa de éxito sigue siendo del 58%.
    • "Esto nos permite decir que funciona mejor que lo que tenemos ahora", dice el profesor Jaury. La tasa de éxito tras un año de tratamiento con los dos fármacos principales utilizados en la actualidad, la naltrexona y el acamprosato, se estima entre el 20 y el 25%.
    • Patrocinio
    • Este estudio preliminar también puede sentarse el protocolo de un ensayo clínico debe comenzar en mayo y finales a finales de 2013. Esta prueba de "doble ciego, randomizado, placebo-cons"será dirigido por el profesor Jaury movilizar a 60 médicos e investigadores.
    • En él se incluirán 320 pacientes alcohólicos seguidos durante un año, divididos en dos grupos, uno de tomar baclofen, y el otro un placebo.
    • Esta prueba tiene la particularidad de ser en gran parte financiados por la Seguridad Social (750.000 euros) y para el resto "por un individuo, un filántropo", dijo el profesor Jaury. 1,2 millones en total.
    • Las dosis se incrementará de forma muy gradual, en el límite de 300 miligramos por día, con el objetivo de eliminar el "anhelo".
    • "En el estudio preliminar, que subió a 300, 350, 400 mg", dijo el médico. La dosis efectiva media de un año se estima entre 130 y 140 mg. En su libro, Olivier Ameisen evocado una dosis diaria de 70 a 160 mg, después de alcanzar 270 mg.
    • Los efectos secundarios más frecuentemente observados con las dosis altas en el estudio preliminar fueron: fatiga o somnolencia, insomnio, mareos y problemas digestivos.
    • "Es cierto que cuanto más se le prescribirá, la mayor probabilidad de tener efectos secundarios un poco raro, como todas las drogas", admite el profesor Jaury. Pero, añade, "todavía era un paso atrás con la esclerosis múltiple para la que el baclofeno puede ser utilizado en grandes dosis."
        • Baclofeno: una cura para el alcoholismo?
        • Miércoles, 21 de marzo 2012 a las 17:39
        • Baclofeno, un fármaco comúnmente utilizado en neurología, que tratar el alcoholismo como un estudio preliminar realizado por los médicos, en colaboración con el profesor Philip Jaury Universidad París Descartes.
          • © Thinkstock
        • En 2008, Olivier Ameisen, un cardiólogo se convirtió en un alcohólico, publica un libro llamado La última copa en la que cuenta cómo una curación y suprime la necesidad de beber fueron posibles gracias a baclofeno.
        • Con esta evidencia, nuevos estudios sobre el alcoholismo y la recuperación es posible con este medicamento, se considera. Los primeros prescriptores de baclofeno en Francia analizaron los registros de 181 pacientes, de los consumidores avanzados de alcohol y tratados con altas dosis de esta droga durante un año.
        • De los 132 pacientes que han sido sometidos a esta evaluación, de 78 años se han convertido en la abstinencia y el 28 de los bebedores moderados. Según el Dr. Rigal (general y coautor del estudio), este fármaco sería efectivo el 58% de los pacientes alcohólicos sometidos a esta prueba.
        • Otros experimentos han sido siempre para los próximos meses para confirmar estas primeras teorías y análisis de los efectos secundarios que este medicamento puede dar lugar a dosis muy altas. Problemas de somnolencia fuerte, mareos y digestivo cierto que se han observado en la mayoría de los pacientes.
          • La convivencia con un esposo que sufre de un problema de la adicción es un reto difícil ya veces insuperables. Este artículo ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las diferentes vías en las que llevan esta dinámica de la familia en particular. A través de ejemplos diferentes, usted descubrirá los peligros y las actitudes saludables que podemos adoptar para evitar o desarmarlos.
          • Tabla de contenidos
            1. Introducción
            2. El concepto de adicción
            3. La trampa de la culpa
            4. El silencio y el aislamiento social
            5. Lo sentimos, pero ...
            6. La futilidad de la lucha
            7. Los grupos de apoyo
            8. Cortar el cordón umbilical: Stay Free
            9. Conclusión
          • A. Introducción
          • Vive con nosotros mismos como seres humanos es una perspectiva interesante. Cuidar de sí mismo, para escuchar a nuestras emociones, satisfacer nuestras necesidades básicas y alimentar nuestra confianza en sí mismo a hacerse valer, que es la vida en común emocionante!
          • La cohabitación, con o sin hijos, requiere algunos ajustes, negociaciones algunos y una relación compartido donde se encuentra la manera de no negarse a sí mismo.Pero cuando a nuestro esposo sufre de un problema de adicción, el desafío se convierte en difícil de cumplir ya veces insuperables. La ruptura es la solución que está ganando terreno.
          • En este artículo, te ofrezco la oportunidad de reflexionar sobre las diferentes vías en las que llevan esta dinámica de la familia en particular. A través de ejemplos diferentes de la vida cotidiana de estas familias, voy a esbozar la imagen de las trampas y las actitudes saludables que podemos adoptar para evitar o desarmarlos. Espero que esto apoyar sus propias ideas y ayudarle a vivir en paz dentro de la difícil relación que puede convertirse fácilmente en una fuente importante de preocupación.
          • Voy a tratar de dar respuesta a dos preguntas cruciales.
           • ¿Es posible vivir plenamente como persona en una relación con un cónyuge que sufre de adicción?
           • En caso afirmativo, ¿cómo no perderse?
          • Pero vamos a ver algunos datos para comprender mejor la importancia y la magnitud del problema que estamos abordando.
           • Sabemos que el ciclo de la adicción afecta a cerca de siete hombres y tres mujeres de cada diez. La mayoría de estas personas dependen de al menos dos sustancias (alcohol y drogas ilegales).
           • Se ha estimado que en promedio el individuo que se involucra en este tipo de problema de llegar directamente o indirectamente, una treintena de personas alrededor de él (cónyuge, hijos, amigos, miembros de ambas familias y compañeros de trabajo).
          • B. El concepto de adicción
          • Veamos primero la forma en que Jean-Francois vio este círculo vicioso que es excesivo. Esto nos permite ilustrar el concepto de adicción.
           • Desde la edad de 16 años, Jean-François consumen alcohol y drogas. Nacido en una familia donde el padre está ausente y la madre muy autoritaria, esta joven tímida dejó la escuela durante el primer año de escuela secundaria. No le gustaba la escuela y sus calificaciones eran bajas.
           • Poco enmarcado por su familia y animado por el apoyo de su grupo de amigos, él encontró un trabajo en un supermercado. Su salario fue utilizado para pagar por sus bebidas que le permitieron obtener una victoria ilusoria sobre su timidez.
           • Hoy en día, Jean-François tiene 31 años y es adicto al alcohol y la cocaína. Está casado y tiene una hija de 12 años de edad. La mayor parte del tiempo que está fuera de casa, ya que, después de su jornada de trabajo, que se encuentra en el bar. Se vuelve a casa tarde por la noche, completamente ebrio.
           • A veces, tras la insistente presión de su esposa, que a veces pasamos unos pocos días sin comer. Él se encuentra pasando por una abstinencia, de un anhelo que no puede dejar de emborracharse otra vez.
          • Como se puede ver en este ejemplo, la adicción es el vuelo de un malestar general en el consumo de sustancias. Esto hace que el consumo excesivo, con el tiempo, los fenómenos físicos importantes: la adicción, tolerancia y abstinencia.
           • La adicción se desarrolla cuando una persona consume una droga psicotrópica en varias ocasiones y se ha acostumbrado hasta el punto de necesidad. Esto a menudo se llama adicción.
           • La tolerancia es el fenómeno que se manifiesta por el hecho de que una persona debe aumentar la dosis de la sustancia para conseguir los mismos efectos.
           • El destete es un conjunto de reacciones que se producen cuando la persona que sufre de una adicción es la abstinencia de la sustancia a partir de 24 a 48 horas. Se observa a través de un grupo de síntomas físicos característicos: los temblores, sudor frío, aumento de la temperatura corporal y otros varios que varían entre los individuos.
          • Debido a que tanto el deseo de escapar y los tres fenómenos físicos, el ciclo continúa hasta que el dolor emocional inevitable, se vuelve más fuerte que el efecto del producto consumido. Este es el principio del fin, que puede tomar diferentes formas: la desintoxicación, la rehabilitación o la confiscación de los barrios bajos y las pérdidas sustanciales en todos los ámbitos de la vida. (Véase en este sentido " la embriaguez: ilusiones de deriva ")
          • C. La trampa de la culpa
          • La persona que sea sorprendida en esta vorágine de consumo excesivo no saludable se lleva a sentirse bien, para hacer
           • el medio ambiente o la vida de responsables de las circunstancias de su caída. El resultado es que la gente naturalmente gravitan en torno a este individuo a menudo se sienten culpables de que son parcialmente responsables de su conducta o la embriaguez. El malestar que se siente por la persona que consume a menudo conducen a retrasar la tramitación de su familia y sus colegas con la esperanza de evitar "perder la cara". Vea un ejemplo de cómo la trampa de la culpa puede ser insidioso y la forma en que no es inevitable si queremos aprender a superarlo con calma. Patricia vive junto a Stephen desde hace 8 años y tiene dos hijos de 6 y 4. El consumo repetido y excesivo de su cónyuge alterado hasta el punto de enfadarse con más frecuencia. Todas las noches después del trabajo, Stéphane llega a casa con su caja de cerveza. La misma situación se repite durante un tiempo largo. Patricia no está de acuerdo, porque ella sabe lo que viene: Stéphane bebida hasta que cae en algún lugar no se duerme en la casa, borracho.
           • Así que cuando lo ve llegar con sus disposiciones, ella responde con la fuerza, "No de nuevo esta noche! "Y Stephane cumplir, como de costumbre," Uno nunca está satisfecho y que me estás ahogando. Si no gritó constantemente en pos de mí, no me tome dos cervezas. "El tono y luego sube un peldaño y la situación se está deteriorando rápidamente. La discusión termina cuando Esteban deja la casa, dando un portazo y se va a la barra, bebiendo con sus amigos.
          • Vamos a ver cómo Patricia podría haber evitado esta trampa perjudicial. Vamos a ver cómo podría haber actuado para evitar contribuir al deterioro y el aumento de la relación con su cónyuge.
          • Supongamos que Stephane es el único consumo responsable real. Fue él quien decidió llevar su caso de la cerveza en detrimento del clima familiar.Pero en el ejemplo anterior, a su esposa que se abre una puerta amplia que ayuda a dejar de sentirse culpables y devolver la responsabilidad sobre ella.
          • Si, en cambio, Patricia había mantenido la calma e hizo casualmente, su esposa se han enfrentado a su propia responsabilidad para el consumo.Hubiera sido nadie que tienden la trampa de la culpa. Ver un poco más cerca.
          • Debemos reconocer que la ira es legítima Patricia. Ella tiene toda la razón para que sus emociones, sus reacciones. Sin embargo, si ella sabía que la situación es irreversible y que reaccionan, incluso podría actuar de manera diferente. Si ella entiende que el ciclo de la adicción se inicia tan pronto como Stephane compra su caso de la cerveza, sus emociones no sería tal vez la misma.
          • La sed por el alcohol en marcha un proceso que inevitablemente lleva al hombre a actuar de esa manera inapropiada, porque en este estado, el fin siempre justifica los medios. Todo lo que Stéphane quiere es tener paz y ser capaz de consumir lo antes posible. Se que falta! Este ciclo sólo se detendrá cuando está totalmente borracho y quedarse dormido en algún lugar de la casa. Esto es irreversible!
          • Para ser fiel a sí mismo (véase el Capítulo 4 de " Las emociones: fuente de vida "), Patricia tiene que manifestar su desacuerdo de una manera más constructiva para ella y sus hijos. Podría, por ejemplo, encontrar actividades para hacer con su hijo y salir de la casa. Por lo tanto, ella escucha sus necesidades y deseos y es importante que se está llevando a la acción en lugar de enfrentar la situación. Esta sería su autonomía e independencia que demostrar que no tolerará más el comportamiento de consumo de su cónyuge.
          • Esta actitud es mucho más eficaz porque Stephane está solo y no se puede hacer a alguien responsable de su decisión de consumir alcohol. Es este tipo de actitud que llamamos "dejar ir", no se trata simplemente de ser perturbado por una situación que no ha elegido.
          • No es de extrañar que las personas que están en rehabilitación por su adicción a la espontánea reconocer que son los únicos responsables de su elección para comer o estar sobrio? Los cónyuges que se han atrevido a tomar la decisión de respetarse a sí mismos en lugar de ceder a la invitación a los culpables se sorprenderá.
          • D. El silencio y el aislamiento social
la culpa depresiva
          • El silencio y el aislamiento social es otra actitud que nos encontramos con frecuencia en las familias cuyas vidas se ven perturbadas por la dependencia química de un miembro de la red familiar. La gente suele decir que viven en una situación de "enfermedad familiar" a causa de las penosas consecuencias que se derivan de los pares. Estas familias tienden a ocultar el problema, manteniendo un silencio absoluto de la situación o aislarse socialmente, a menudo ambos a la vez.Esta actitud parece ser una manera de evitar la vergüenza y, a menudo ocultar la violencia que se vive en la familia. El silencio y el retiro, cuya finalidad es proteger a los prejuicios sociales entre pares en forma aislada de su entorno. La adicción es a menudo percibida por el entorno como una forma de cobardía, de debilidad e inmadurez. El temor de ser culpados por el barrio, la familia huye de los contactos sociales. Así, los familiares se privan de las actividades en público por temor a que las personas son conscientes del mal comportamiento de una persona que consume. Aquí está un ejemplo:
           • Es el día y un festival nacional se lleva a cabo el centro. Los dos hijos Jasmine y Diane quieren ver a los payasos y se divierten en los inflables.Sin embargo, la madre comenzó a celebrar desde la mañana. La cerveza, el vino y la marihuana tienen bastante golpeado.
           • Jasmin ama a su esposa y está ansioso por dejarla sola en casa para ir a la fiesta con los niños. Él sabe que ella podría ir a buscar un taxi. Él no quiere que la gente vea en este estado, ya que es un destacado abogado de la ciudad.
           • Por lo tanto, ofrece a los niños que vayan acompañados por un tutor para que puedan disfrutar de esta actividad sin tener que dejar sola a su mujer. Los niños entonces en la fiesta, pero Jasmine les advirtió que mamá y papá están enfermos y van a descansar en su casa. La misma razón se le da al tutor.
          • Jasmin podría considerar la posibilidad de manejar la situación de manera diferente? ¡Por supuesto! Si se toma la molestia de estar en contacto con sus emociones, verá que su inacción viene de la vergüenza que siente por las actitudes de su esposa. Se va a encontrar también que él tiene miedo de la sentencia de los demás. "¿Qué les digo a mis clientes en la mediación familiar" es lo que dice? Él siente que si la gente sabía que iba a perder toda credibilidad como abogado.
          • Entonces este hombre aprenderá a reconocer su balance personal y no se hace responsable de la conducta de su esposa. Él se encargará de tomar conciencia de sus deseos y necesidades. Una vez que se ha determinado lo que quiere, estar en contacto con sus emociones, puede ser capaz de actuar de manera más apropiada para el mejoramiento de todos.
          • Aceptar vivir con una persona con este problema no es fácil, pero es posible si se aprende a distinguir entre lo que le pertenece y la imagen proyectada por Diane, cuando en ese estado. Estas distinciones también le ayudará a reconocer que otras veces, cuando estaba sobrio, Diane es interesante, tiene buenas cualidades y buenos valores. Esto es lo que no es como alguien que es problemático es su comportamiento diferente al estado de embriaguez. Este ejemplo muestra cómo el silencio y el aislamiento social son parte de la "enfermedad de la familia". La única solución a este callejón sin salida es romper este silencio y dejar de ser aislado. Para hacerlo con éxito, la primera familia debe ser abierto acerca de su malestar a la persona interesada. Lo hacen cuando se está sobrio, y ella es capaz de comprender la importancia de su dolor. En un segundo paso, se puede buscar la ayuda exterior que brindará la oportunidad de ventilar sus emociones.Volveremos más tarde ...
          • E. Lo sentimos, pero ...
          • La secuela de "cocido" no son fáciles de vivir para la persona con dependencia química. Lleno de remordimiento y el arrepentimiento, que está arrepentido y bien resuelto a no volver a hacerlo, que ella cree. Pero la adicción es demasiado fuerte, tan fuerte que el ciclo se repite sin cesar hasta que la persona ha sufrido lo suficiente como para poner fin a este infierno.
           • Julien es, desde hace diez años, adicto al alcohol y la cocaína. Se echa de menos a veces dos y hasta tres días de la casa. Se necesita licencia por enfermedad cada vez más y el empleador ha sido una advertencia seria.
           • Melanie, su esposa no sabe qué hacer para ayudar a su amigo a recuperar su equilibrio. Ella le pide que deje sus bebidas e ir a buscar ayuda.Pero a pesar de su arrepentimiento y su buena fe, Julien está enganchado al fondo. Es intolerante a faltar debido a que sufre físicamente en su intento por mantenerse sobrio un par de horas. Sus lamentos son sinceros, pero que no coinciden con los beneficios efímeros e ilusoria de consumo.
          • ¿Es insoluble? ¿Qué estrategia de Melanie podrían adoptar para evitar deprimirse en esta situación familiar se deterioró?
           • Por lo general, Melanie tiene una tendencia a sentirse tan impotente y rechazado en su relación se convierte en completamente deprimido y se encuentra en psiquiatría desde hace algún tiempo. Ella es tan angustiada y llorando constantemente.
           • Un día conoce a un amigo que ha experimentado este tipo de relación patológica. Este amigo a vivir con sus emociones y para definir sus necesidades. Melanie tiene cuando tiene el derecho a una vida sana y cuentan con los recursos que pueden ayudarle a lidiar con la situación sin salir de su piel.
           • Melanie continuación, deja a su marido desde hace algún tiempo para reconstruir su salud psicológica. Ella le dice a su pareja que ella puede volver a vivir juntos si es compatible y se enfrenta al problema del consumo excesivo.
          • Obviamente, la estrategia elegida por la mujer está en un gesto de supervivencia y la búsqueda de un mejor ser. En primer lugar, debe hacer frente en lugar de preocuparse por él y su malestar relación generadora de inestabilidad.
          • Julien continuación, se enfrenta a una pérdida significativa (su esposa) y pronto podría perder su trabajo si no se toma en la mano. Se encuentra con un amigo que le da algún tipo de escucha y de quien le animó a hacerse cargo.
          • Él se compromete a cumplir con un médico que le ayudará a desintoxicar. Entonces, sus esfuerzos para llegar motivados para dejar de beber tienen éxito. Él asistió a una conferencia sobre el alcohol y tomó la información para inscribirse en la psicoterapia de grupo se especializa en el tratamiento de la adicción.
          • Su esposa le da el tiempo necesario para tomar el control. Luego se verá si para volver a conectar con Julien. Pero siguen siendo cautelosos y esperar a que se ha comprobado por su rehabilitación con el problema de la dependencia de sustancias.
          • F. La futilidad de la lucha
          • ¿Quieres luchar contra las sustancias es como tratar de apagar un incendio de grandes proporciones con un riego de jardines puede: es más probable que se queme. Aquí está un ejemplo de una situación vivida por una familia que ha utilizado durante algún tiempo, para superar la dependencia de uno de los suyos, pero sin éxito.
           • Nancy es una madre de tres hijos: el mayor tiene 19 años y sus dos hijas tenían 17 y 15 años respectivamente. Lucien cónyuge bebe alcohol en exceso durante quince años. Algunos días se las arregló para limitar su consumo, pero la mayoría de las veces se emborracha con casi todas las noches. Luego se convirtió en abuso verbal e incluso tuvo un altercado físico con su poco mayor.
           • Los niños y el cónyuge de Lucien intentado todo para detener este círculo vicioso de la adicción que es el problema de su padre. Le hablaron con calma. Ellos trataron de amenazas de la bolsa. Sus hermanos y hermanas también han intentado sin éxito hacer entrar en razón. Incluso su doctor sabía y trató de intervenir, pero sin éxito.
           • Luciano afirma que no tiene ningún problema con el alcohol, pero son otros los que exageran la situación. "Déjenme respirar y vivir mi vida como he oído" a él le gusta decir.
           • El clima de la familia es tensa y Nancy ya no puede manejar el presupuesto familiar. Simon, el mayor, también ha abandonado la escuela por dos años y que trabaja para ayudar a su madre y hermanas para conseguir lo que sea necesario (comida y ropa). El padre pasó casi todo su salario para comprar alcohol.
          • Como podemos ver en esta ilustración, la lucha contra el alcohol es inútil e infructuosa. La dependencia química Lucien es más fuerte que su preocupación por el bienestar de su familia y la suya propia. Es por eso que muchos expertos creen que la adicción es una "enfermedad" en el sentido de que el producto crea un efecto tóxico bioquímica que provoca la sed física. Según esta teoría, el primer uso, a su vez, conduciría inevitablemente a la aparición del ciclo del consumidor. De hecho, la primera bebida es el detonante de una sed inmensa encontrado en el alcohol.
          • Pero incluso si se habla de "enfermedad" que no elimina la responsabilidad de elegir a consumir o no. No se debe suponer que el adicto debe ser disculpado en nombre de la "enfermedad" o es impecable. La pregunta crucial: ¿cómo los miembros de esta familia pueden manejar la situación sin llevar a cabo una batalla inútil?
           • Nancy asistió a la mezquita de Al-Anon desde hace algunos años y trata de llevar a sus hijos a unirse al movimiento Al-Ateen para ayudarles a entender mejor los problemas experimentados por su padre. Este es el grupo que le ayudó a entender que ya no puede luchar contra el alcohol.
           • Ella ahora dedica sus esfuerzos para mantener el bienestar de sus hijos. Ella discute con su marido cuando éste es sobrio o los arreglos necesarios para entender las emociones que experimenta. Nancy ahora sabe cuándo es apropiado que decir, y responde a sus necesidades y las de su familia tanto como ella puede. Cuando su marido está borracho, ella no habla y por lo tanto evita los acalorados debates, violentos e innecesarios.
           • Simón no reacciona muy bien contra su padre. Debido a los enfrentamientos violentos que tuvieron algún tiempo, tiende a no dirigirle la palabra. De hecho, su madre le pidió que mantengan la calma e ir a sus amigos cuando Lucien se bebe, en lugar de soportar la tensa situación.
           • Utilizando sus redes de amigos y el esfuerzo para estar atentos a sus emociones y sus necesidades son ideales para ellos. Ellos entienden que pueden ayudar a su padre que si (si) se compromete a ayudarse a sí mismo.
           • Incluso a veces ocurre que Nancy y sus hijos están escuchando a las emociones de su padre. Por ejemplo, cuando regresaba de un negocio, Nancy y sus hijas se están dando cuenta de que su padre se derrumbó, solo en la casa, y llora. A ellos les gusta Lucien de todos modos y luego le piden que les cuente acerca de su tristeza. Este es un momento importante para Lucien, porque eso es lo que le permite ver que su familia no rechazó a su pueblo, y todavía están dispuestos a apoyar cuando sea necesario.
          • G. Los grupos de apoyo
          • Algunos movimientos que dan información anónima acerca del alcoholismo y otras adicciones a sustancias, pueden ser de gran utilidad en forma de apoyo que ofrecen.Esto está dado por las personas que se identifican con el problema del alcoholismo experimentado por sus seres queridos. Por lo tanto, la simpatía y la hospitalidad ofrecida por estos movimientos pueden ser útiles en la medida en que la persona (cónyuge, hijos, familia) se deja libre para tomar las decisiones necesarias en su situación familiar.
          • H. Cortar el cordón umbilical: Stay Free
          • Encontramos que los cónyuges que viven con una persona que se dedique a un problema de adicción suelen ser emocionalmente dependiente (es decir: la dependencia emocional y las necesidades humanas ). Debido a su baja autoestima, tienden a encerrarse en un callejón sin salida que puede resumirse en las reflexiones como las de Denise sobre su relación y su imagen de la persona.
           • "Mi marido pasa más tiempo en los bares para tomar un tiro en hacer las cosas conmigo. No tiene que ser interesante y realmente no debe amarme. Yo sé que no soy de las expectativas. "
           • En este ejemplo, esta articulación toma sobre sus hombros el problema del consumo de su pareja. Ella le da la razón a portarse bien y tiene miedo de que nunca se fue. En consecuencia, se dejará a voluntad y se lo comen se aferra a él aún más tratando de llenar las expectativas poco realistas. ¿Qué puede hacer para cambiar su actitud? Denise debe estar en contacto con ella misma con el fin de hacer un balance de sus puntos fuertes y los valores personales.Ella debe aprender a hacer cosas que le permitan verificar que en realidad tiene las habilidades, valores y recursos internos. Por ejemplo, podría encontrar un trabajo, un hobby o participar como voluntarios en un buen trabajo en sus ojos. Estas actividades le daría la oportunidad de descubrir que puede ser apreciado por los demás y sentirse útiles en la vida. Se podría dividir el problema con calma cónyuge a entender que no hay nada en la elección de este último.
           • Denise es en la transferencia, por haber vivido con un padre que decía que ella no haría mucho en la vida. Ella se da cuenta que esta frase de su infancia la llevó a elegir un cónyuge que es muy parecido a su padre. (Leído: la transferencia en las relaciones )
          • Se puede cortar la cuerda de que la infancia emocional y ser libre para ser completamente lo que realmente es: una persona digna de tener el placer de vivir y desarrollar su potencial (es decir: el auto-desarrollo ).
El silencio y el aislamiento
          • I. Conclusión
          • Como se puede ver en este artículo, el tema es bastante extenso y que no tienen la pretensión de haber dado un giro completo. De todos modos podemos derivar conclusiones útiles e importantes.
          • La primera conclusión de este trabajo es que la persona que consume es el único responsable de su elección el uso de sustancias. Es importante que decide hacerse cargo de sí mismo si quiere salir de este infierno. Sin esta opción para asumir la responsabilidad, no puede hacer frente.
          • Otra conclusión importante es que el entorno, aunque está dispuesto a ofrecer toda la asistencia necesaria a la víctima, es a menudo impotente frente a este problema complejo y difícil de consumo excesivo.
          • Lo ideal sería que estas familias deben aprender a separar el problema (dejarlo ir) para evitar caer en las trampas de la culpa y las interacciones patológicas. Además de ofrecer una forma de escucha y el apoyo que corresponda a su comprensión de la situación y sus capacidades reales, se debe tener cuidado de ser independiente, para satisfacer sus propias necesidades y mantenerse en contacto con sus emociones. Este es el desprendimiento y la apertura a sí mismos que pueden, aprovechando los períodos de calma para manifestar su desaprobación y expresar las emociones de la persona afectada por el problema.
          • Por encima de todo, se debe llevar a cabo auto-desarrollo y evitar las trampas que tiende su manipulación y la culpa. Estas son las armas que utiliza la persona dependiente, más o menos conscientemente, para justificar sus hábitos y su séquito no debería convertirse en el juguete.
          • Puede ser muy útil unirse a un grupo de apoyo, pero esto no es una necesidad. Esta es una opción personal que puede ser beneficiosa para muchos, especialmente los que están aislados y sin recursos.
          • Espero haber creado una reflexión personal en los lectores, sobre todo quienes están en contacto con un ser querido con la adicción. Doy la bienvenida a preguntas de los lectores de acuerdo a los usos de la carta de Psych.
          • alcoholismo alcoholicos mollet del valles