Video

  • Wykład "Praca z ciałem w rozwoju osobistym i duchowym"                                             14.06.2010r.
  • "Poprzeciągaj się ze mną"                                                                                             12.02.2010r.
  • "O seksualności"                                                                                                           30.12.2009r.
  • "Tu i teraz"                                                                                                                    25.11.2009r.
  • "Dwie ścieżki"                                                                                                               22.11.2009r                      
  • "Ścieżki Mocy 2009 - Osobiste Magiczne Kroki uczestników"                                           28.09.2009r.
  • "Ecstatic dance of freedom"                                                                                           08.08.2009r.
  • "Ścieżki Mocy 2008 - Osobiste Magiczne Kroki uczestników"                                           21.08.2008r.