Decimals

ADDING DECIMALS

1.  13.12 + 1.47 =                    2.  3,672 + 8,150.90 =        3.  4.73 +
                                                                                                    5.931

    A) 145.9                                    A) 11,823                         A)  10.661
    B) 14.59                                    B) 12,622.2                      B)  64.04
    C) 14.58                                    C) 1,822.90                      C)  6.404 
    D) 15.60                                    D) 11,922.10                   D) 10.67   
   


Adding Decimals
MULTIPLYING DECIMALS 

1.    1.2 X 2                            2. 5.888 x 1.4                3.  19.91 X 3.3 
    
A)  2.4                                    A)    .82432                    A)  23.21
B)  1.22                                  B)   8.2432                     B)  657.03
C)   1.4                                   C)   82.432                     C)  65.703
D)   .24                                   D)  7.288                        D)  6,570.03

Multiplying DecimalsAnswers to Adding Decimals

1.   B (14.59)

2.   C (11,822.90)

3.   A (10.661)


Answers to Multiplying Decimals

1.   A (2.4)

2.    B (8.2432)

3.  C (65.703)


                                                SUBTRACTING DECIMALS

1.  8 - 4.51                           2.  20.78 - 14.6601          3.  4.2 - 3.22

A)  3.51                                 A) 6.1199                           A) 1.0 
B) 4.49                                  B) 6.119                             B) .98         
C) 3.5                                    C)  61.119                          C) 1.2
D) 3.49                                  D) 6.2                                 D) .99          
                                                                                  


Subtracting Decimals
                                                        DIVIDING DECIMALS

1.        2.4 / .6                 2.   6.625 / .53                        3,  44.46 / 7.80

    A)  4                                A) 125                                        A) 36.66
    B)  .4                               B)  125.5                                    B) 5.772
    C)  .04                             C)  12.5                                      C)  5.7
    D)  40                              D)  6.095                                   D)  57

Dividing DecimalsAnswers to Subtracting Decimals

1.  D (3.49)

2.   A (6.1199)

3.  B (.98)

Answers to Dividing Decimals

1.   A (4)

2.   C (12.5)

3.    C (5.7)Comments