"O, jakaż to chwała być królem nie z tytułu dziedzictwa tronu

i nie z przypadku elekcji, lecz z mocy swego rozumu .... " Garri Kasparow

kontakt

Paweł Zaskalski

tel. 722 160 624

szachy.przeworsk@gmail.com