Klub Szachowy Gambit Przeworsk

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej i sportu

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży na terenie miasta Przeworska.

Troską Stowarzyszenia jest rozwój intelektualny, działania profilaktyczne w zakresie walki

z patologiami oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez uprawianie dyscypliny sportu szachy.

Zarząd

Paweł Zaskalski - Prezes

Wojciech Młodnicki - Wiceprezes

Irena Gąsiorek - Skarbnik

Komisja rewizyjna

Janusz Dyrkacz - Przewodniczący

Marian Pieniążek - Członek

Mateusz Mazur - Członek

NIP: 794-181-12-37

REGON: 180677616

KRS: 0000380273

Siedziba: ul. Budowlanych 9, 37-200 Przeworsk

Numer konta: 56 1240 2597 1111 0010 3918 6563