Przeworska Akademia szachów

"Szachy posiadają rzadko spotykaną właściwość:

dzieci je lubią, pomimo że szachy są dla nich dobre!"

Projekt wspófinansowany przez

Unię Europejską

w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZACHY – inwestycja w umysł

W roku szkolnym 2008/2009 dzieci uczące się w Szkołach Podstawowych (SP 1, SP 2 i SP 3) Gminy Miejskiej Przeworsk dzięki realizacji projektu „Przeworska Akademia Szachów” otrzymały niezwykłą szansę rozwoju poprzez poznanie tajników królewskiej gry jaką są szachy.

W projekcie uczestniczyło 120 uczniów 6 grup po 20 uczniów

w każdej (2 grupy w każdej szkole).

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny.

W myśl maksymy „utile cum dulci” – przyjemne

z pożytecznym dzieci nie tylko spędzały czas w miłej atmosferze pod opieką pedagogów ale przede wszystkim kształtowały swoje umysły.

Szachy uwydatniają i rozwijają wszelkie zdolności umysłowe człowieka, a zwłaszcza te cechy, które stanowią o wysokim poziomie intelektualnym.

Pobudzają do niezwykłej aktywności umysłowej, ćwiczą uwagę, ostrożność, systematyczność, bystrą orientację, przytomność umysłu, opanowanie nerwów, wyobraźnię, pamięć, zdolność skupiania się myślowego oraz duchowego a przede wszystkim zdolność tworzenia i prowadzenia jednocześnie kilku procesów pracy myślowej, co jest uzdolnieniem specjalnym.

Gra w szachy uczy skupiać uwagę i myśl nad przedmiotem abstrakcyjnym, co jest niewątpliwie największą ich zaletą.

Zakładane rezultaty zostały osiągnięte:

Realizacja projektu wzbogaciła ofertę edukacyjną Szkół Podstawowych miasta Przeworska o nową formę zajęć pozalekcyjnych wspierająca wieloaspektowy rozwój uczniów.

Beneficjenci ostateczni posiedli umiejętność gry w szachy rozwinęli kwalifikacje kluczowe i społeczne (porozumiewanie się, zdolności matematyczne, umiejętność uczenia się, przedsiębiorczości, zdolności logicznego i krytycznego myślenia).

Udział w projekcie wpłyną na wzrost pewności siebie i poziomu samooceny oraz umiejętności komunikacyjnych. Uczestnicy uczyli się jak radzić sobie z niepowodzeniami oraz jak pracować nad osiągnięciem wyznaczonych celów. Wyżej wymienione działania ukształtowały również aktywną postawę życiową beneficjentów.

PAMIĘTAJ gra w SZACHY:

Rozwija WYOBRAŹNIĘ przestrzenną

Poprawia PAMIĘĆ wzrokową

Uczy umiejętności CELOWEGO działania

Uczy PLANOWANIA strategicznego

Rozwija umiejętność twórczego,kreatywnego ROZWIĄZYWANIA problemów

Uczy ODPOWIEDZIALNOŚCI za podejmowane decyzje

Rozwija zdolności MATEMATYCZNE

SZACHY – inwestycja w umysł

www.efs.gov.pl