Více informací

Máme nové stránky! Pro aktuální informace o oddíle přejděte na www.stodesitka.skauting.cz

Tento web bychom rádi zrušili, ale vcelku dobře si stojí ve vyhledavačích. A přímý redirect google sites neumí.
Chceme být dobrý skautský oddíl pro Jižní město, Háje, Petrovice a Horní Měcholupy.

Co je skauting a Junák


Stodesítka je skautský oddíl, který patří do organizace Junák. Co to znamená?

 • Skauting je hnutí, které usiluje o zlepšení společenského prostředí, o rozvoj občanské společnosti. Protože takové změny v myslích lidí není možné dosáhnout přes noc a, snaží se skauti pracovat s dětmi a měnit společnost skrze ně.
 • Junák je organizace, do které většina skautů v republice patří a která je tu proto, aby oddílům jako je ten náš, pomáhala v jejich činnosti.
Skautské hnutí se od jiných dětských uskupení liší zejména tím, že neusiluje pouze o „zabavení“ svých členů, případně o učení zálesáckým dovednostem, ale zejména o systematickou hodnotovou výchovu a všestranný rozvoj každého jednotlivce. Pomůckou k tomu je skautský slib a zákon, které mají dětem a mladým lidem ukázat hodnoty, jež by měly být základem každé slušné společnosti.

Jak skauting funguje? Jak funguje náš oddíl?

Každý oddíl je jiný, protože každý oddíl je odrazem lidí, kteří jej tvoří. Vedoucích i dětí.
Skauting není vojenskou přípravkou. Není kurzem přežití v divočině. Je o hodnotách, o mezilidských vztazích, o přátelství, o altruismu, o demokracii a veřejném prostoru. Skauting je o výchově dětí v duchu skautského slibu a zákona.
Volíme program, který děti něco naučí. Morseovka, šifry mají své místo. Dají se využít při hrách, učí děti abstraktně přemýšlet. Stavba nouzového přístřešku je zase o kreativitě, o improvizaci. Skupinové hry jsou o přebírání odpovědnosti, spolupráci. Víte, že celou řada původně skautských her používají team-buildingové agentury?
Volíme program, který dětem přinese to, co potřebují. Jezdíme na víkendové výpravy, pořádáme letní tábory, aby se dostaly ven z města. Snažíme se, aby se děti pohybovaly (je to čím dál těžší). Nejsme učitelé, ale starší kámoši a parťáci. Nabízíme dětem vzory. Povídáme si. Dáváme dětem prostor, aby si hrály, a hrajeme si s nimi. Prostor aby objevovaly a zažívaly velká i malá dobrodružství.
Volíme program, který děti baví. Protože kdyby děti nebavil, proč by do oddílu dál chodily?

Činnost oddílu

Náš oddíl je určen pro kluky i holky od 2. třídy (podle vyspělosti dítěte se lze dohodnout už od 1.třídy).
Pravidelně pořádáme každotýdenní schůzky, jednou za měsíc víkendovou akci. Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla dvoutýdenní. Tábor je vyvrcholením naší celoroční práce.

Naše družiny

Aktuálně v rámci našeho oddílu fungují tři částečně oddělené družiny. Každá družina má své oddělené pravidelné schůzky a několik vlastních výprav. Jiné výpravy jsou společné pro všechny družiny dohromady.

Nejlmladší děti chodí do družiny Draků. Jedná se o děti ze druhých a třetích tříd (nejvíce čtvrtých). Program je hodně hravý a je zaměřený zejména na to, aby děti dokázaly fungovat ve skupině.

Starší děti chodí do skautských družin Společenstvo a Chilli papričky. Jedná se o oddělené družiny pro kluky a holky. Rozdělení není ani tak naší vůlí, ale spíš reakcí na potřeby dětí. Když jsme družiny zakládali, všem členům bylo kolem desíti a jedenácti let a v tu chvíli o nějaké bratření s holkama, nebo klukama nikdo moc nestál. V budoucnu bychom družiny rádi promíchali, pokud to situace dovolí.

Nová družina
V září 2014 zvažujeme možnost založení nové družiny, která by měla schůzky v úterý a ve které by mohly být holky dohromady s klukama (cca. 11 +). Družina by vznikla od nuly a tak bude záležet na tom, zda se v jeden okamžik sejde dostatek zájemců. Družinu otevřeme v tom případě, že se do konce září ohlásí alespoň šest zájemců o členství.

Kolik to stojí

Celoroční členské příspěvky
 • Vybírají se jednou ročně, vždy v Září ve výši 1000,- Kč. (*V případě, že do oddílu chodí více sourozenců, pak 700,- Kč/dítě)
 • Nově příchozí členové platí 100,- Kč poměrnou částku.
 • Platba vždy může počkat do doby, dokud není jisté, že se dítěti v oddíle líbí a přeje si do něj chodit i nadále.
 • Rozhodně bychom nechtěli, aby členství v oddíle dětem znemožňoval nedostatek financí. Ozvětě se – možnosti tu jsou.
 • Členský příspěvek zahrnuje
  • Skautský časopis (5x ročně): Světýlko (cca. do 10 let) Skaut (nad 10 let). Ukázková čísla: Světýlko, Skaut 
  • Nákup spotřebního materiálu a vybavení pro běžnou činnost
  • Úrazové pojištění na všech akcích
  • Členové vedení oddílu nepobírají za svou činnost žádnou hmotnou odměnu. Naopak platí členské příspěvky, stejně jako ostatní členové oddílu.
Účastnické poplatky za akce
Většinou u jednodenní výpravy do 100 Kč na vlak, vstupné apod. U vícedenní akce (platí se ubytování, doprava a strava, příp. vstupy) na víkend cca 250,- až 300,- Kč. Za čtrnáctidenní tábor zpravidla 3000,- Kč

Vedení oddílu

Michal Malík (24)
Funkce v oddíle:
Hlavní vedoucí oddílu, vedoucí starších kluků (Společenstvo)
Jak dlouho pracuje u oddílu: Od ledna 2009
Kdo to je: Skautem se stal v lednu roku 2000 a už v únoru téhož roku věděl, že až bude velký, bude skautským vedoucím. V roce září 2007 začal pracovat u nově vzniknuvšího 82.oddílu Mravenci, kde poprvé zjistil zač je toho loket. V říjnu 2008 poprvé začal přemýšlet nad otázkou zda „náhodou nechce převzít Stodesítku“, kterou převzal o tři měsíce později.
V civilním životě má vystudovanou bakalářskou Personalistiku a management na ČVUT a ve volných chvílích sní o tom, že z něj jednou bude úspěšný podnikatel.
Jeho moderní pohled na poslání skautingu dost kontrastuje s jeho zálibami. Rád hraje na kytaru, poslouchá folk, snaží se učit se na Banjo. Lituje toho, že mizí poslední zbytky trampingu a zůstává nám už jen turistka.
Má splněnou vůdcovskou zkoušku (2008), zdravotnický kurz ZZA (2008), i instruktorskou kvalifikaci (2011).
Oddíl vede proto, že chce přispět ke změně české společnosti k lepšímu a protože věří, že skauting „produkuje“ dobré a slušné lidi, jejichž prostřednictvím je možné této změny docílit. A navíc ho to po většinu času i baví. Bez toho by to nešlo.

Jana Gricová (23)
Funkce v oddíle: Vedoucí starších holek (Chilli Papričky)
Jak dlouho pracuje u našeho oddílu: Od Září 2013
Kdo to je: Těžce studující Medička


Jan Bílík (27)
Funkce v oddíle: 
vedoucí Draků
Jak dlouho pracuje u našeho oddílu: Od září 2012
Kdo to je: Těžce pracující člověk, který nedodal medailonek. Syčák...

Mája Víravská (21)
Funkce v oddíle: vedoucí Draků, system-breaker
Jak dlouho pracuje u oddílu: Od ledna 2013
Kdo to je: 

Naše klubovna

Scházíme se v naší vlastní klubovně na adrese Brechtova 828. Na schůzky jezdíme společně autobusem - jezdí s námi děti z Horních Měcholup i Petrovic.

Naše klubovna, Brechtova 828


Co s sebou na akce

Vybavení na každou schůzku:
 • sešit, blok (ze kterého je možné vytrhnout papír),
 • propiska nebo něco jiného na psaní, co se hned nezlomí či nevypíše,
 • šátek který není po babičce a nebude vadit, pokud se potrhá
 • uzlovačka (2 m dlouhé lano o průměru asi 5 mm, příp. alespoň prádelní šňůra),
 • stezka (dostane od nás, není třeba kupovat)
 • oblečení které je možné ušpinit
Vybavení na jednodenní výpravu:
 • věci potřebné na schůzku
 • kalhoty (krátké či dlouhé dle počasí),
 • pevná obuv
 • batoh na záda (ne chlebník),
 • jídlo
 • pití (půl litru je málo!)
 • pláštěnka
 • vybavení dle pokynů (peníze na vlak…).
 • Vše je zabaleno v malém batohu na záda (se dvěma popruhy), nic se nenosí v ruce.
Vybavení na vícedenní výpravu:
 • věci jako na jednodenní výpravu a navíc:
 • spací pytel (spacák),
 • karimatka (podložka na spaní),
 • oblečení dle počasí (v zimě teplé a na převlečení, nezapomenout na zvláštní spací oblečení),
 • toaletní potřeby (kartáček, pasta, ručník, mýdlo...)
 • jídlo dle pokynů (většinou na první den),
 • další vybavení dle pokynů (např. přezůvky, ešus, lžíce…).
 • Věci na vícedenní výpravu balíme do velkého batohu na záda (ne do velké tašky a nic do ruky), bereme jen nejnutnější vybavení – s batohem se vždy jde kus cesty pěšky. Každý gram navíc dítě tíží a unavuje.

Skautský kroj

Skautský kroj je do začátku drahá sranda. Nelpíme na něm, protože si myslíme, že skaut se má poznat jinak, než podle toho, co má na sobě. Minimálně na druhém táboře by ale měly mít kroj pokud možno už všechny děti.Jedná se o prvek podporující identitu, sounáležitost členů oddílu. Především se ale jedná o výborný motivační prvek (Za různé zkoušky a prokázané schopnosti je možné získat nejrůznější nášivky, frčky a podobně – máloco dokáže dítě namotivovat jako nášivka na kroj).

Kroj je možné zakoupit ve skautské prodejně JUN v Praze Holešovicích, nebo na webu www.junshop.cz

Jeden z našich přátelských oddílů na svých webových stránkách provozuje bazar, kde je občas možné narazit na použitý kroj a ušetřit tak pár stokorun.


Podřízené stránky (1): Poslání oddílu
Comments