Marlou Boots

Stichting SVS - Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen implantaties is opgericht op 9 mei 1992 door wijlen Marlou Boots
Zij heeft 15 jaar lang gestreden voor duizenden vrouwen met klachten door siliconen. Zij overleed op 
7 mei 2010 aan de gevolgen van siliconen borstimplantaten. 


In Memoriam 

Marlou Boots van Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen borstimplantaties (SVS) is ons op vrijdag 7 mei 2010 komen te ontvallen. Op deze plaats is het goed haar te memoreren. Dat vrouwen vandaag aan de dag zich ervan bewust worden dat bij sommige van hen een klachtenpatroon ontstaat, dat een uiting is van een achteruitgang in hun gezondheid als gevolg van dit type implantaten, hebben zij rechtstreeks aan Marlou te danken. Hoewel zij zelf van mening was dat het met de bewustwording hierover in de samenleving niet snel genoeg ging, is dit een enorme prestatie. Marlou wist waar zij het over had, want zij heeft dit syndroom aan den lijve ondervonden en heeft er met een verminderde kwaliteit van leven een hoge prijs voor betaald.

Marlou heeft op de barricade gestaan en ervoor gestreden dat er erkenning zou komen voor deze aandoening. Zij heeft veel vrouwen te woord gestaan en geholpen in de tijd toen zij nog bijna nergens terecht konden met hun problemen.Voor sommige van hen bood zelfmoord een uitweg uit hun uitzichtloze situatie. Marlou heeft heel veel energie gestoken in het
kwartaalblad van de SVS met verhalen en wederwaardigheden op dit gebied. Zij kon haar frustraties over het uitblijven van enig resultaat steeds moeilijker verbergen. Zij geloofde in “stille kracht” om haar doel te bereiken.
Uiteindelijk kon zij het niet meer opbrengen en is zij daarmee omstreeks 2003 gestopt. Zij had ook veel contacten met lotgenoten in andere landen en samen vormden zij een front om het siliconen-vraagstuk wereldwijd op de agenda te krijgen. Marlou heeft via de stichting een financiële bijdrage geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Het onderzoek is nog niet goed opgang gekomen, mede omdat de technieken om de moleculen waar het om gaat in de weefsel op te sporen, nog niet zijn ontwikkeld.

De hartenwens van Marlou Boots dat er een aanvaardbare oplossing zou komen voor vrouwen met de “siliconen borstimplantaat-ziekte” die haar zelf noodlottig is geworden, is nog niet in vervulling gegaan. Het wachten is op de fondsen om het wetenschappelijk onderzoek mogelijk moeten maken, zodat de juiste testen kunnen worden ontwikkeld. Op dit gebied heeft zij weleens haar ideeën en opvattingen geventileerd en heeft zij zelf in haar dromen het “beloofde land” gezien. Marlou is haar droom achterna gegaan. Moge haar ziel in vrede rusten.

Dr. XMarlou Boots, oprichtster van SVS; Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen borstimplantaten, is 7 mei 2010 overleden. Ze heeft 15 jaar lang, zo'n 14.000 vrouwen aan de telefoon gehad, die klachten hadden door siliconen. Na een mislukte borstoperatie, kreeg ze siliconen implantaten, die voor zeer veel problemen zorgden. Ze kreeg een hevige siliconen-allergie en werd doodziek. Ondanks haar wankele gezondheid, startte ze met een lotgenotengroep en schreef daarvoor elk kwartaal een tijdschrift: 
de Stille Kracht.  >>
Ze schreef kritische brieven naar politiek en inspectie voor de gezondheidszorg. Samen met Agnes Kant, ging ze naar de Europese Unie en er kwamen afspraken, die later door onze regering niet werden overgenomen. Wat was ze teleurgesteld en boos! Ze had geen internet, maar wist enorm veel over verborgen gehouden rapporten en over alle mogelijke gevaarlijke eigenschappen van siliconen. Ook uit eigen ervaring wist ze hoe siliconen haar lichaam vernietigde. Jarenlang hield ze het vol om te strijden, maar op zeker moment was haar lichaam óp. Vanaf 2003 kon ze niet meer doorgaan met vechten voor duizenden vrouwen en stopte ze met pijn in haar hart met SVS. Dankzij Marlou zijn massa's vrouwen gaan nadenken over siliconen en dit meldpunt hebben we aan haar te danken. Een bijzondere vrouw met een groot hart en een ijzeren wil om mensen te behoeden, is van ons heengegaan.Hierbij wil ik Marlou postuum, namens alle zieke vrouwen een lintje geven.
Het heeft Zijne Majesteit behaagd......    

M vd B